Nehoda v zahraničí – ako postupovať

06.07.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Aké kroky by mal zvládnuť dovolenkár, ktorý spôsobí nehodu s iným autom na dovolenke v zahraničí? Čo v prípade poruchy auta?


Nehoda autom vám môže pokaziť letnú dovolenku najmä ak netušíte ako ju riešiť. Prinášame stručný postup - čo všetko treba spraviť, aby ste sa vyhli problémom.

1. V prvom rade prvá pomoc

Niektoré krajiny EÚ kladú na poskytnutie prvej pomoci taký dôraz, že ak sa pri nehode nachádza osoba, ktorá je zranená a vy jej ako účastník nehody pomoc neposkytnete, môžete poniesť aj trestnoprávne následky či finančné pokuty. Vždy skontrolujte, či sú všetci účastníci nehody v poriadku a bez vážnejších poranení.

2. Neodkladne zavolajte políciu a použite výstražný trojuholník

Ihneď po nehode označte miesto s dostatočným odstupom výstražným trojuholníkom. Na diaľnici to môže byť o niečo obtiažnejšie, no môžete tým dať včas vedieť prichádzajúcim autám, aby sa stihli pripraviť na prekážku v ceste. Nezabudnite si obliecť reflexnú vestu. To platí aj pre všetkých, ktorí vystúpia z auta.

Políciu volajte vždy, pri každej nehode. V niektorých krajinách to povinné nie je, ale napríklad v Chorvátsku je to dané zákonom. Keď budete mať nabúrané auto, nemusia vás pustiť cez hranice, ak nebudete mať potvrdenie od polície. Môže sa vám tiež stať, že privolanie polície je spoplatnené. Tak je to napríklad v Rakúsku, kde policajti naúčtujú poplatok tomu, kto ich privolal.

Ak neovládate jazyk krajiny, kde sa stala dopravná nehoda, budete potrebovať tlmočníka. Zabezpečí vám ho slovenské zastupiteľstvo v danej krajine.

Polícia vám vydá protokol o nehode. Budete ho potrebovať pri likvidácii nehody na Slovensku. Pozorne si ho prečítajte.

Pri každej dopravnej nehode v zahraničí si vyžiadajte záznam o nehode, no podpisujte len to, čomu naozaj rozumiete. Ak ste prinútení podpísať niečo, čomu nerozumiete, Ministerstvo zahraničných vecí odporúča túto skutočnosť na protokole či dokumente uviesť.

 

Súvisiace články:

3. Vlastné fotografie a správa o nehode

Môže sa stať, že polícia odmietne prísť na miesto havárie či spísať o nej správu, vtedy musíte zaznamenať čo najviac údajov o priebehu nehody a urobiť fotografie fotoaparátom či mobilom a vyplniť medzinárodnú správu o nehode.

Ak cestujete do zahraničia autom, musíte mať so sebou zelenú kartu. Je to potvrdenie o uzavretom PZP zodpovednosti vozidla v zahraničí, ktoré budú policajti od vás požadovať.

Pri nehode v cudzine budete potrebovať medzinárodné tlačivo - správu o nehode. V krajinách Európskej únie má rovnakú formu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú. Vinník nehody vyplní svoju časť formulára, je vhodné aj keď vyplníte nákres nehody.

Ak nemáte správu o nehode, vypýtajte si čo najviac údajov o ďalšom účastníkovi nehody.

4. Zavolajte do poisťovne

Využite asistenčné služby vašej poisťovne. Nejde len o nahlásenie škody. Operátori vám môžu výrazne pomôcť. Rozprávajú okrem materinského jazyka mnohokrát aj viacerými cudzími jazykmi. Usmernia vás, ako ďalej postupovať. Prípadne vám pomôžu s niektorými ďalšími krokmi, ako je oprava auta na mieste či jeho odtiahnutie. Ak vám dajú súhlas na odtiahnutie auta alebo jeho opravu, vyhnete sa problému pri uplatňovaní náhrad. V každom prípade si odložte potvrdenia.

To isté platí pri poruche auta. Asistenčná služba vás môže prísť odtiahnuť aj v rámci Európskej únie. Treba si vopred overiť, či takéto služby vaša poisťovňa poskytuje bezplatne v rámci poistenia, alebo je za ne účtovaný poplatok.

5. Nehodu treba nahlásiť do 30 dní

Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy alebo druhá strana, treba v každom prípade po návrate domov oznámiť škodu poisťovni, a to v zákonnej lehote 30 dní. V poisťovni vinníka potom môžete skontrolovať, či nehodu nahlásil.

Na záver dobrá správa. Škodu už možno nahlásiť prostredníctvom internetového formulára umiestneného na stránke poisťovne, ku ktorému je tiež potrebné doložiť kópiu technického preukazu auta a vodičského oprávnenia. Týmto si klient splnil oznamovaciu povinnosť, a poslednú vec, ktorú musí urobiť je tento formulár vytlačiť, podpísať a odovzdať do poisťovne spolu s policajnou správou (osobne, e-mailom alebo poštou).

Máte havarijnú poistku? Máte výhodu

Pri havarijnom poistení je postup nahlasovania nehody trochu iný. Nehodu stačí nahlásiť telefonicky alebo cez mobilnú aplikáciu. Potrebujete na to veľký technický preukaz a vodičský preukaz vodiča, ktorý v čase nehody šoféroval. Správa o nehode sa v prípade havarijného poistenia nevypisuje. Ak by vám však bola spôsobená škoda niekým iným a máte k dispozícii Správu o nehode, je dobré tento dokument poisťovni poslať. Napríklad e-mailom.

V prípade havarijnej poistky si môžete poškodené auto nechať opraviť v zahraničí, no potrebujete na to písomný súhlas poisťovne. Vtedy stačí, ak nám zašlete fotky poškodenia vozidla spolu s predbežnou kalkuláciou opravy a my sa k oprave vozidla vyjadríme. V Onlii všetko vybavíte elektronicky.

Riešenie nehody v zahraničí v skratke

 

  1. Zistite, či nie je niekto zranený a v prípade potreby mu poskytnite prvú pomoc. Následne privolajte záchrannú službu.
  2. Volajte miestnu políciu a kontaktujte aj svoju poisťovňu cez asistenčnú službu
  3. Vyplnite a podpíšte s účastníkom nehody tlačivo "Záznam o dopravnej nehode"
  4. Nikdy nepodpisujte záznam, ak mu nerozumiete
  5. Polícii podrobne vysvetlite priebeh a okolnosti nehody
  6. Poznačte si konktaktné údaje policajného útvaru, ktorý nehodu šetril
  7. Urobte si niekoľko fotografií poškodenia auta
  8. Do 30 dní od vzniku dopravnej nehody ju písomne nahláste svojej poisťovni a pošlite jej dokumentáciu

 


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5