Mzda za absolventskú prax bude od júla zase o niečo vyššia

18.06.2018 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Projekt absolventskej praxe je pre mnohých prestupnou bránou od školy k skutočnému zamestnaniu.


Nadobudnutie praxe

Cieľom absolventskej praxe je študentov po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej škole zapojiť do pracovného procesu, vybudovať u nich pracovné návyky a pomôcť so získavaním praxe. Nejde o zamestnanie v pravom zmysle slova a taký je aj peňažný príspevok, o plate sa hovoriť rozhodne nedá.

Bez ohľadu na to, čo robíte a kde pracuje, je výška príspevku daná.

Zákonom o službách zamestnanosti a predstavuje 65 % sumy životného minima. To znamená, že v roku 2018 príde po odpracovaní celého mesiaca na účet 133,30 eur.

Pravidelne pre vás aktualizujeme sprievodcu Absolventská prax: Všetko, čo potrebujete vedieť, kde sa dočítate aktuálne platné sumy, odmeny a podmienky pre získanie a vybavenie absolventskej praxe

Maximálne pritom môžete odpracovať 20 hodín týždenne.

Pri dvadsiatich pracovných dňoch v mesiaci absolvent odrobí 80 hodín a plat tak predstavuje niečo cez 1,66 eur za hodinu.

Našťastie popri štyroch hodinách denne ostáva aj dostatok priestoru na hľadanie si seriózneho zamestnania.

Cieľom absolventskej praxe však nie je nahradiť plat, ale poskytnúť skúsenosti a prax v obore. To znamená, že po jej ukončení si absolvent do životopisu môže zapísať relevantnú pracovnú skúsenosť a na pracovných pohovoroch získa náskok v porovnaní s ľuďmi bez praxe. 

Pozor na dochádzku

Už sám o sebe nízky príspevok 133,30 eur môže v niektorých situáciách ešte poklesnúť.

Zatiaľ čo v zamestnaní má pracovník nárok na dovolenku s náhradou mzdy, pre absolventov toto pravidlo neplatí.

Na absolventskej praxi každému po odpracovaní dvoch mesiacov prináleží nárok na 10 dni voľna, no jeho výber si treba dobre spočítať.

Príspevok sa totiž počas týchto dní  kráti. Rovnako je krátený aj za dni neprítomnosti z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny a za ďalšie dni absencie.

Výsledná suma za odpracovaný mesiac tak môže byť podstatne nižšia ako maximálny príspevok a na účet príde najneskôr do 15-ho dňa nasledujúceho mesiaca. Za odpracovaný júl tak dostanete príspevok najneskôr do 15. augusta. Privyrobiť si popri absolventskej praxi nie je možné, už pri nástupe na ňu absolvent vypĺňa prehlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť.

Trvanie absolventskej praxe

Absolventskú prax môže absolvovať každý absolvent vysokej, alebo strednej školy do 26 rokov veku, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov a pred jej získaním musí byť absolvent evidovaný na úrade práce minimálne jeden mesiac.

To však nebýva problémom, keďže každý študent, ktorý ukončí štúdium, sa musí do siedmich kalendárnych dní zaregistrovať na úrade práce, inak sa z neho stáva dobrovoľne nezamestnaný, s povinnosťou platiť si zdravotné odvody v minimálnej výške 63,84 € mesačne.

Absolventská prax

Zdroj: shutterstock

Absolventskú prax si môžete vybrať

Mnoho firiem, dokonca aj menších živnostníkov, splnilo podmienky pre to, aby mohli vytvoriť priestor pre absolventskú prax. Preto je veľmi vhodné sa po takomto poskytovateľovi zamestnania ohliadnuť dobrovoľne. Dôvod? Firmy si niekedy absolventskou praxou často testujú  potenciál budúcich pracovníkov, ktorých môžu po skončení praxe zamestnať.

V prípade záujmu o absolventskú prax stačí iba vyplniť žiadosť študenta. Na druhej strane, ak absolventskú prax vyberie úrad práce, nemôžete ju odmietnuť.

Bez ohľadu na to, či ste s praxou spokojný, alebo nie.

Nenastúpenie, alebo predčasné ukončenie praxe bez vážneho dôvodu,  by znamenalo v súlade s § 36 zákona o službách zamestnanosti automatické vyradenie z úradu práce a teda automaticky si platenie zdravotných odvodov z vlastného vrecka.

Zároveň však aj úrad práce musí zohľadňovať kvalifikáciu a vzdelanie. To znamená, že nikoho s vysokou školou nepošle pracovať na pozíciu nekvalifikovaného robotníka.

Žiadosť môže podať aj zamestnávateľ

Projekt absolventskej praxe je z hľadiska financií výhodnejší pre zamestnávateľa ako pre pracovníka. Hoci zamestnávateľovi nevzniká žiadny nárok na finančný príspevok za zamestnávanie človeka na absolventskej praxi, získava človeka, ktorému prideľuje  pracovné úlohy, zadáva mu prácu a vyžaduje výsledky, no nedáva takémuto človeku žiadnu odmenu.

Získava pracovníka na štyri hodiny denne a nemusí ho platiť, spomínaný príspevok absolvent dostane priamo z úradu práce.  Na vytvorenie miesta pre absolventskú prax si musí zamestnávateľ podať žiadosť o absolventa školy. Sám absolvent si dokonca môže vybrať spoločnosť a požiadať ju o vytvorenie miesta pre absolventskú prax. Postup si následne firma dohodne s úradom práce.

Zamestnávateľ môže totiž už priamo v žiadosti uviesť aj konkrétneho absolventa, o ktorého má záujem. Hoci je konečné pridelenie v kompetencii úradu práce, pri takejto dohode medzi stranami zvykne postupovať ústretovo.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 18 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo