Ukradnuté či stratené doklady v zahraničí – ako postupovať

24.07.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nepríjemná udalosť v podobe stratených či ukradnutých dokladov môže pokaziť pocit z dovolenky. Povieme vám, ako postupovať.


 

Stratu alebo krádež cestovných dokladov bezodkladne na miestnej polícii, ktorá o tom vystaví potvrdenie. S ním treba zájsť na zastupiteľský úrad SR alebo generálny konzulát, ktorý pre návrat domov vydá náhradný cestovný doklad. Ten má časovo obmedzenú platnosť a slúži iba na jednorazovú cestu späť na Slovensko.

Doklady sa našli, dá sa s nimi ešte cestovať?

Odpoveď znie nie. Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného systému, a preto pri každej kontrole sa hľadí na takýto doklad ako na neplatný. Na hraniciach či letisku vás nepustia, lebo cestujete s ukradnutým alebo strateným dokladom.

Čo robiť, keď v danej krajine Slovensko nemá zastupiteľský orgán

Slovenský občan nachádzajúci sa v krajine, kde SR nemá diplomatické zastúpenie, sa môže pri strate, krádeži cestovného dokladu alebo peňazí, obrátiť na ktorýkoľvek iný zastupiteľský úrad členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc.

Koľko stojí náhradný cestovný pas

Na vydanie náhradného cestovného dokladu je potrebné zaplatiť poplatok 10 eur a pripojiť k nemu 2 fotografie pasového formátu. Rovnako je nutné aj dokázať svoju totožnosť.

Strata alebo odcudzenie ostatných dokladov

 

  • Vodičský preukaz - stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu máte povinnosť nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu do siedmich dní.
  • Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla - stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla máte povinnosť hlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike. 
  • Ostatné doklady, karty, preukazy - ich stratu/odcudzenie je potrebné hlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Ohlásenie týchto strát je nutné vykonať čo najskôr, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu.

 

Poplatky za znovuvybavenie dokladov

Občiansky preukaz:

 

  • Za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz zaplatíte v oboch prípadoch správny poplatok 16,50 eur.
  • Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje na 33 eur.

 

Oslobodenie od poplatkov:

 

  • Ak sa občianskeho preukazu občana násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená na polícii, za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nemusíte platiť.
  • Od poplatku je oslobodené aj podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobou, ktorá má viac ako 60 rokov alebo ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Cestovný pas:

 

  • Ak neohlásite bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustíte sa priestupku, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.
 

 

Ako vybaviť občiansky preukaz: všetko, čo potrebujete vedieť
Ako vybaviť cestovný pas: všetko, čo potrebujete vedieťPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo