Ktoré poplatky na škole (ne)musíte platiť

15.04.2019 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Každé štúdium niečo stojí. Aj keď je oficiálne bezplatné. Na každej aj menšej dedinskej škole musíte platiť väčšie či menšie poplatky. Prinášame prehľad, ktoré poplatky sú povinné.


Poplatky do ZRPŠ, triedne fondy alebo dobrovoľné dary. Rodičia musia neraz siahnuť hlboko do vrecka, pričom štúdium na štátnej základnej škole je klasifikované ako bezplatné.

Poplatky do združenia rodičov vyberajú vo všetkých školách. V prípade základných škôl ide o sumy v desiatkach eur, na lepších stredných školách pokojne aj stovky eur.

 

Ktoré poplatky sú legálne

Vzdelávanie na neštátnych školách, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním, poplatok za školský klub alebo úhrada za školský výlet, exkurzie, plavecký či lyžiarsky výcvik, jazykové kurzy, školu v prírode a podobne. Ktoré z uvedených poplatkov sú povinné? Zákon hovorí nasledovné: Vzdelávanie na základných a stredných školách je na základe ústavy a školského zákona bezplatné.

Za úhradu sa môže poskytovať len v iných ako štátnych školách. Rodičia teda nie sú povinní platiť takmer za nič. Ani za nákup výpočtovej techniky, ani za údržbu či podobné veci. Takéto vyberanie peňazí od pracovníkov školy nie je právne podložené. Riaditelia škôl sa to často snažia kompenzovať rôznymi nadáciami a neinvestičnými fondmi, do ktorých rodičia a plnoletí žiaci darujú väčšie množstvo finančných prostriedkov.

Ktoré poplatky na škole (ne)musíte platiť

Zdroj: shutterstock

Darovanie či dar z donútenia?

Pod nálepkou darovania sa školy často dožadujú rôznych poplatkov od rodičov. V minulosti sa dokonca objavili prípady, kedy si riaditeľ školy volal rodičov do kancelárie a dal im podpisovať darovaciu zmluvu - predtlačené papiere s prednastavenou výškou príspevku. Ak by však išlo o dar a dobrovoľné rozhodnutie rodičov, výšku by neurčovala škola, ale samotný rodič.

Príspevok do ZRPŠ

Školy najčastejšie vyberajú príspevky prostredníctvom združenia rodičov. Právne ide o občianske združenie, ktoré za členov tohto združenia automaticky určujte rodičov detí, ktoré na školu chodia. To je však z právneho hľadiska nezmysel, pretože nikoho nemožno nútiť, aby sa stal členom nejakého občianskeho združenia. Preto ani poplatok za ZRPŠ nie je poplatok, ktorý rodič musí platiť. Väčšinou však zaplatí pod tlakom učiteľského zboru.

  Bratislava Ostatné mestá a obce
Príspevok ZRPŠ (rade rodičov) 25 - 50 eur 7 - 15 eur
Poplatok za ŠKD - družina 8 - 15 eur využívajú deti len veľmi zriedka
Triedny fond 5 - 10 eur / štvrťrok 0 eur
Fond ŠKD 5 - 7 eur / polrok 0 eur
Učebnice 10 - 25 eur 6 - 10 eur
Obedy v školskej jedálni 21 - 32 eur / mesiac  19 - 22 eur / mesiac
Poistné proti krádeži 0,8 - 2 eur 1,3 - 1,5 eur

Kde sa obrátiť v prípade námietky

Ako sa môžu rodičia žiakov brániť proti vymáhaniu peňazí? Rezort školstva radí, aby sa v prípade, že ich vedenie školy "vydiera", obrátili na zriaďovateľa školy. V krajnom prípade aj na orgány činné v trestnom konaní alebo Štátnu školskú inšpekciu, ktorá môže daný príspevok a povinnosť jeho úhrady preveriť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 22 krát 5 0.5h