Dovolenku vám zamestnávateľ môže skrátiť kedykoľvek

07.08.2017 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Vedeli ste, že vám zamestnávateľ môže plánovanú dovolenku zrušiť alebo vás z nej odvolať, aj keď už relaxujete na pláži? Čítajte, akým úskaliam môžete v súvislosti s čerpaním dovolenky čeliť a ako ich riešiť.


O čerpaní dovolenky rozhoduje zamestnávateľ

Čerpanie dovolenky v praxi nezriedka funguje tak, že zamestnanec zamestnávateľovi nahlási, v akom termíne by potreboval voľno; zamestnávateľ následne vychádza zamestnancovi v ústrety.

Odsúhlasenie termínu dovolenky ale nie je automatické – v skutočnosti platí, že o termíne čerpaní dovolenky má právo vždy rozhodovať zamestnávateľ.

Ak by teda zamestnávateľ chcel, mohol by vám bez ohľadu na vaše prianie či ročné obdobie určiť, kedy si dovolenku vyčerpáte a toto počínanie by bolo plne v súlade so Zákonníkom práce.

Ten totiž stanoví, že čerpanie dovolenky sa musí so zamestnancom iba prerokovať; súhlas zamestnanca so stanoveným termínom dovolenky ale nepožaduje.

Ustanovenia Zákonníka práce však zamestnávateľovi pri určovaní termínu dovolenky predsa len nenechávajú úplne voľnú ruku:

  • V prvom rade platí, že čerpanie dovolenky musí korešpondovať s plánom dovoleniek určeným s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. 
  • Zároveň sa musí dovolenka čerpať tak, aby ste si mohli dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca príslušného kalendárneho roka. 
  • Zamestnávateľ musí tiež prihliadať na vaše oprávnené záujmy (napríklad na význam rodinnej rekreácie s malými deťmi v období letných prázdnin). 

S rešpektovaním všetkého vyššie uvedeného vám musí zamestnávateľ určiť čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku; predpokladom samozrejme je, že vám na dovolenku vznikol nárok (t.j. dovolenka vám napríklad nemá byť krátená) a určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky na vašej strane (napríklad pracovná neschopnosť).

Ak ste do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšili najmenej 33 rokov veku, máte nárok na minimálne päť týždňov dovolenky.

Dovolenka s rodinou

Vždy si nechávajte podpísať tzv. dovolenkový lístok

Počas roka máte nárok aspoň na jednu súvislú dvojtýždennú dovolenku, ktorú môžete čerpať v akomkoľvek ročnom období.

Opäť však platí, že termín dovolenky vyberá zamestnávateľ. O termíne dovolenky vás zamestnávateľ musí informovať minimálne 14 dní vopred. Výnimkou z uvedených pravidiel sú samozrejme situácie, kedy zamestnávateľ aj zamestnanec spoločne odsúhlasia iný postup.

Hoci dohoda ohľadom dovolenky nemusí byť písomná, vždy sa vyplatí mať dovolenku dopredu potvrdenú na tzv. dovolenkovom lístku.

Ak totiž nemáte v rukách písomne potvrdený termín čerpania dovolenky, budete ťažko preukazovať svoje nároky voči zamestnávateľovi, ktorý na poslednú chvíľu dovolenku zruší.

Čerpanie dovolenky bez písomného potvrdenia od zamestnávateľa sa môže zvrtnúť vo váš neprospech aj vtedy, keď si zamestnávateľ potrebuje nájsť dôvod na ukončenie pracovného pomeru; takéto situácie neraz končia tak, že zamestnanec si myslí, že čerpá dovolenku a zamestnávateľ zatiaľ ukončí pracovný pomer z dôvodu neospravedlnenej absencie.

Okrem individuálneho čerpania dovolenky môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určiť aj hromadné čerpanie dovolenky. Túto možnosť však smie využiť len vtedy, keď je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne.

Výnimkou sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré vám musí zamestnávateľ oznámiť najmenej pol roka dopredu. V takom prípade sa môže dovolenka hromadne čerpať až tri týždne. Vďaka hromadnému čerpaniu dovolenky, ktoré sa často využíva počas vianočných sviatkov, môžu zamestnanci prísť o väčšinu dovolenky, ktorú plánovali na leto.

Čo robiť, ak zamestnávateľ naruší čerpanie dovolenky

Zamestnávateľ má právo vám termín čerpania dovolenky kedykoľvek zmeniť alebo vás dokonca z dovolenky odvolať.

Ak to však urobí napriek tomu, že vám už dovolenku odsúhlasil, musí vám nahradiť náklady ktoré vám bez vášho zavinenia z tohto dôvodu vznikli.

Uvedenými nákladmi môžu byť napríklad storno poplatky za zaplatený zájazd či cestovné náklady vynaložené v súvislosti s predčasným návratom z dovolenky.

Ak vás teda zamestnávateľ žiada o predčasný návrat z dovolenky, upozornite ho na to, koľko ho to bude stáť; pokiaľ zamestnávateľ napriek tomu nalieha, aby ste dovolenku ukončili, nezabudnite si zaobstarať doklady preukazujúce výšku uvedených nákladov.

Doklady následne predložte zamestnávateľovi a žiadajte ich preplatenie.

Foto: PixabayPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo