Priemerná mzda 912 €: Kto ju vlastne zarába?

23.08.2017 | Marek Mittaš, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Priemerná mzda je ukazovateľ toho, ako sa na Slovensku máme. A zároveň aj priepastných rozdielov medzi ľuďmi a krajmi. 


Slováci zarábajú z roka na rok viac

Pre porozumenie priemernej mzdy je potrebné pochopiť jej výpočet, ktorý sa realizuje ako aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Ako teda rastú jednotlivé mzdy, tak rastie aj tá priemerná. V minulom roku sa ustálila na cifre 912 eur.

Pre vysoké platové rozdiely však približne 70% obyvateľov priemernú mzdu nedosahuje, hoci sa pravidelne a dlhodobo niekoľko zvyšuje.

V roku 2010 napríklad dosahovala 769 eur, takže za šesť rokov podrástla o 143 eur.

Nárast čiastky však nemusí znamenať aj rast kúpyschopnosti. Tá záleží od inflácie. V minulých rokoch inflácia nerástla, no Slováci si reálne prilepšili už aj v tomto roku. „Inflácia sa vlani pohybovala v zápornom pásme a tento rok je aj napriek rastu stále pomerne nízka. Priemerná miera inflácie za prvých päť tohtoročných mesiacov predstavovala len 0,9 %. Slováci teda zarábajú viac nielen nominálne, ale aj reálne a ich kúpyschopnosť rastie. V prvom tohtoročnom štvrťroku vzrástli nominálne mzdy u nás o 3,5 % a reálne sme si prilepšili o 2,6 %,“ hovorí Jana Glasová, analytička Poštovej banky.

 

Ekonomika dvíha väčšinu miezd

Reálna mzda medziročne k júnu 2017 rástla takmer vo všetkých odvetviach. Niekde však paradoxne klesla.  Marián Jánošík, hovorca Štatistického úradu v SR uvádza: „V júni 2017 v porovnaní s júnom 2016 vzrástla reálna mesačná mzda medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8 %, maloobchode o 6,7 %, doprave a skladovaní o 6,4 %, priemysle o 3,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a vo vybraných trhových službách zhodne o 3,5 %, veľkoobchode o 3,3 %, stavebníctve o 2 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % a v ubytovaní o 1,5 %.“

Tabuľka: Medziročný nárast mzdy (jún 2017 k júnu 2016)

Veľkoobchod
Pracovné odvetvie Medziročná zmena mzdy v %
Reštaurácie a pohostinstvá +8
Maloobchod +6,7
Doprava a skladovanie + 6,4
Priemysel + 3,6
Predaj a oprava motorových vozidiel +3,6 
Veľkoobchod +3,3
Stavebníctvo +2
Informačné a komunikačné činnosti -4,6
Ubytovanie - 1,5 

Priemer zarába podpriemerne

Štatistiky ukazujú, že pod priemernou hrubou mzdou Slovenska sa stále pohybuje približne 55% pracujúcich na plný úväzok.  Sedem percent našincov videlo na svojej výplatnej páske minulý rok menej ako 450 eur, zhruba pätina zamestnancov sa vlani pohybovala v mzdovom pásme od 900 do 1 200 eur a desatina Slovákov zarobila od 1 200 do 1 500 eur v hrubom. „Pochváliť sa priemerným zárobkom vyšším ako 1 500 eur mesačne môže len necelých 14 % pracujúcich na plný pracovný úväzok. Spomedzi nich len 6 % zarába viac než 2 tisícky v hrubom mesačne,“ uvádza J. Glasová. 

Regionálne rozdiely je cítiť stále

Ak hovoríme o priemernej mzde, nie je žiaľ možné vnímať Slovensko ako celok. V našej krajine ešte stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely. V skratke sa dá povedať, že zatiaľ čo západná časť dvíha priemernú mzdu, na východe republiky si na takéto peniaze siahne málokto. Najrozšírenejším mzdovým pásmom na Slovensku je príjem v rozmedzí 450 až 900 eur. A to vo všetkých slovenských krajoch. „Pri porovnaní s priemernou mzdou v našom hospodárstve vidíme, že v Bratislave a okolí zarábali vlani menej ako 900 eur v hrubom necelé dve pätiny zamestnancov. V ostatných krajoch sú to ale až zhruba tri pätiny a najvyšší podiel zamestnancov, ktorých zárobok nedosahoval slovenský priemer, je v Prešovskom kraji až 70 %. Najvyššie mzdy sú tradične v Bratislavskom kraji a menej ako 450 eur tam zarába len 4,6 % pracujúcich,“ hovorí J. Glasová. Nízky, len 5 %-ný podiel zamestnancov zarábajúcich menej než 450 eur je ale aj v Trenčianskom kraji. Naopak v Prešovskom kraji je podiel takto zarábajúcich najvyšší, a to až takmer 14 %.  

Významný podiel pracujúcich nájdeme v mzdovom pásme od 900 do 1 200 eur. V takmer všetkých krajoch takto zarába viac než pätina pracovníkov. V prešovskom regióne je to však len 17 %. Zárobok od 1 200 do 1 500 eur v hrubom poberá v Bratislavskom kraji 14% pracujúcich v Prešovskom iba polovica. Zárobkom od 1 500 do 2 000 eur mesačne sa môže pochváliť každý ôsmy pracujúci Bratislavčan, ale v ostatných krajoch je podiel takto zarábajúcich zväčša len okolo 5 až 6 %. Viac než 2 000 eur mesačne zarába v Prešovskom kraji len 2 %, ale v Bratislave a okolí až 14 %.

Podiel obyvateľov zarábajúcich hrubú mzdu v danom kraji v %

 Hrubá mzda SK - priemer  BA  TT  TN  NR  ZA  BB  PO  KE
 Do 900 eur  55  55 37,9  55,9  62,6  58,3  63,3 70,4   56,7
 900 -1200 eur  20,8  21,3 22,6  22,4  20,3  21,3  20,3 17,2  20,3 
 1200 - 1500 eur  10,4  14,1 10,7 9,4 8,4  10,7 8,2 6,7 10,2 
 1500 - 2000 eur  7,4  12,5 6,6  5,5  5,1  5,8  4,8  3,5  8,4 
 Viac ako 2000 eur  6,3 14,2  4,2  3,6  3,6  3,9  3,3  2,2  4,5 

Údaje podľa Štatistického úradu za rok 2016

Mzda v ďalších rokoch porastie

Analytička Poštovej banky predpokladá priaznivý mzdový vývoj na Slovensku  aj v nasledujúcich rokoch. Môžu k tomu dopomôcť slušne sa vyvíjajúci rast ekonomiky, ako aj klesajúca nezamestnanosť, ktorá je aktuálne historicky v jednom z najlepších rokov.

Odhad rastu  nominálnych miezd sa predpokladá na úrovni 4 až 5 %. To znamená, že po odpočítaní inflácie by mohli mzdy rásť reálne o približne 3%. Na rozdiel od priemernej mzdy, ktorá nie je určená zákonom však v budúcnosti porastie aj mzda minimálna, ktorá do iste miery vytvára aj tlak na zvyšovanie mzdy priemernej.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny totiž navrhlo nárast minimálnej mzdy od januára budúceho roka na 480 eur z tohtoročných 435 eur. Rast o viac ako 10%  možno pokladať za jedno z najvyšších zvýšení minimálnej mzdy. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.