Aké chyby robia ľudia pri žiadostiach o zelené poukážky

21.09.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Poukážky na zelené zariadenia prepláca Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) po kontrole kompletnej dokumentácie alebo až po preverení inštalácie priamo v domácnosti. Mnohé domácnosti na to doplatili.


Každý mesiac pribudne približne 800 ukončených inštalácií a preplatiť možno mesačne poukážky vo výške 1,5 milióna eur. Taká je bilancia tzv. zelených poukážok z projektu Zelená domácnostiam, ktoré umožňujú podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

V čom robia žiadatelia chyby

Napriek opakovaným upozorneniam SIEA, že investíciu do zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie treba vopred konzultovať so špecialistami, najčastejšou otázkou v prvých dňoch po doručení poukážok bolo, či je možné dodatočne zmeniť vybrané zariadenie, prípadne jeho výkon. Takáto zmena možná nie je, pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom.

SIEA dohodu domácnosti so zhotoviteľom ešte pred podaním žiadosti považuje za nevyhnutnú aj preto, aby domácnosť zistila, kto jej môže konkrétne vybrané zariadenie v potrebnom termíne inštalovať.

Platba vopred nie

Domácnosti a zhotovitelia sa zaujímajú aj o detaily súvisiace s platbou za inštaláciu. Častou otázkou je, či môže zhotoviteľ požadovať vopred platbu za celú inštaláciu vrátane výšky poukážky. "Otázky súvisiace s platbou považujeme za záležitosť domácnosti a zhotoviteľa, ktoré by si mali upraviť ešte pred inštaláciou v zmluve. Je preto na domácnosti, či takéto podmienky prijme. Domácnosť si predsa môže vybrať zhotoviteľa, ktorý platby vopred nevyžaduje. V súlade so všeobecnými podmienkami projektu SIEA prepláca poukážky priamo zhotoviteľom," uviedol E. Jambor.

V každom prípade, ešte pred uzatvorením zmluvy by sa domácnosti mali oboznámiť s Odporúčanými podmienkami k zmluve o inštalácii, ktoré sú k dispozícii na stránke Zelená domácnostiam. V nich SIEA domácnosti upozorňuje na body, ktoré by určite nemali v zmluve chýbať.

Doteraz sa rozdalo viac ako 18 miliónov eur

Doteraz bolo domácnostiam preplatených viac ako 18 miliónov eur pre viac ako 8 200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od spustenia projektu bolo celkovo vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov eur. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili a o podporu mnohé žiadali znovu.

V prvých kolách to bola podstatne väčšia časť, pretože o poukážky žiadali aj tí, ktorí nemali vážny záujem, alebo sa neporadili vopred so zhotoviteľom a nakoniec chceli iné zariadenie, alebo inštaláciu nestihli zrealizovať v lehote platnosti poukážky. V posledných kolách už počet nevyužitých poukážok klesol.

Súvisiace články:

Kde robia žiadatelia chybu

Naďalej sú medzi hlavnými dôvodmi chyby pri uvádzaní čísla listu vlastníctva domu, ktoré je hlavným identifikačným údajom miesta inštalácie. Často sa tiež stáva, že domácnosť zistí až po získaní poukážky, väčšinou po dôslednej obhliadke zhotoviteľom priamo na mieste, že by jej vyhovovalo iné zariadenie.

Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 percent týka slnečných kolektorov, 24 percent tepelných čerpadiel, 24 percent fotovoltaických panelov a 11 percent kotlov na biomasu.

Najčastejšie chyby, ktorými domácností porušujú podmienky projektu:

  • zmena vlastníka, prevod majetku na právnickú osobu,
  • získaná energia nie je využívaná v rodinnom dome,
  • zariadenie nie je uvedené do prevádzky, nie je používané,
  • výkon podnikateľskej činnosti v mieste inštalácie nad rámec 15 percent plochy rodinného domu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoh