Koncesionárske poplatky v roku 2018. Na čo sa pripraviť?

23.02.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Neprešlo ich zrušenie, ani zvýšenie. Aj v roku 2018 nás teda čaká pravidelná mesačná povinnosť voči RTVS.
 

Zmeny neprešli

Téma koncesionárskych poplatkov sa pravidelne otvára už dlhé roky. Mali byť zrušené, nakoniec ostali. Snaha o zvýšenie zo strany RTVS taktiež neprešla. Naďalej tak ostáva povinnosť domácnostiam a zamestnávateľom prispievať na chod  RTVS prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. Bez ohľadu na to, či služby rozhlasu a televízie využívajú povinnosť platiť ostáva aj v roku 2018.

Výška koncesionárskych poplatkov sa nemení

Tak ako v roku 2017 aj v roku 2018 budú platiť domácnosti mesačne koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eura. Túto povinnosť má každý, kto odoberá elektrinu.

Existujú však aj úľavy

Na polovičnú sadzbu, teda 2,32 eura majú nárok:

  • Poberatelia dávky v hmotnej núdzi.
  • Poberatelia dôchodkových dávok, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

Oslobodení od platenia poplatkov sú:

  • Platitelia ťažko zdravotne postihnutí, alebo tí, ktorí žijú v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt.

Koncesionárske poplatky platíte iba raz

Platba koncesionárskeho poplatku sa odvíja od odberu elektriny, ale ak máte viacero nehnuteľností, vždy platíte iba za jednu. Platí pravidlo, že platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto.

Koncesionárske poplatky v roku 2018

Všetko vybavíte elektronicky

RTVS ponúka možnosť prihlásiť sa, odhlásiť z platenia, zmeniť údaje prostredníctvom Slovenskej pošty, ale rovnako aj cez internet.  Tu stačí iba jednoduchá registrácia. Zároveň získate aj možnosti priamej platby cez internet pomocou platobnej karty, dokážete meniť údaje, získate celú históriu platieb aj nedoplatkov, nechýba možnosť aktivovať si pripomienku o platbe na e-mail, ktorá chodí 5-15 dní pred dátumom splatnosti. Tak isto sú k dispozícii aj notifikácie o prijatých platbách. RTVS sa v otázke koncesionárskych poplatkov modernizovala.

Platba aj cez mobil, VIAMO

S cieľom zjednodušiť platbu RTVS po novom umožňuje aj platbu koncesionárskych poplatkov mobilom cez aplikáciu VIAMO. Tu si zvolíte platbu RTVS, výšku poplatku vo svojej periodicite, zadáte variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO a zaplatíte.

Platiteľov, ktorí platia cez platbu SIPO však následne môže zaskočiť upomienka, ktorú systém pošty generuje automaticky. RTVS však v tomto prípade upozorňuje, že upomienka je vystavovaná Slovenskou poštou automaticky. Váš koncesionársky poplatok je však uhradený a upomienku neplaťte. 

Pokuta je 17 eur

Ak však naozaj nezaplatíte koncesionársky poplatok ako fyzická osoba, poberateľ úhrady vás do 60 dní vyzve nápravu a pripočíta poplatok za poštové služby spojené s upomienkou.

Ak nezaplatíte po výzve do 30 dní, dostanete pokutu 17 eur. Následne je možné vymáhať dlh klasickými zákonnými metódami

Podnikatelia platia za počet zamestnancov

Na rozdiel od fyzických osôb, ktoré platia koncesionárske poplatky na základe odberu elektriny, zamestnávatelia platia koncesionárske poplatky ak zamestnávajú aspoň troch zamestnancov. Bez ohľadu na to, či televíziu a rozhlas využívajú. 

Za zamestnávateľov sa považujú najmä:

  • živnostníci
  • právnické osoby 

Pri koncesionárskych poplatkoch sa za zamestnancov považujú len pracovníci zamestnaný na trvalý pracovný pomer. Do počtu troch sa počíta aj samotný zamestnávateľ. Pracovníci spolupracujúci na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov sa za zamestnancov nerátajú. 

Platby si podnikatelia nastavia sami

Podnikatelia majú možnosť platiť koncesionárske poplatky  mesačne, ale aj dopredu na štvrťrok, polrok alebo rok.

Tabuľka: Sadza úhrady koncesionársky poplatkov podľa počtu zamestnancov

 Sadzba za mesiac Počet zamestnancov 
 4,64 €  od 3 do 9
 18,58 € od 10 do 49
 79,66 €  od 50 do 249
 199,16 €  od 250 do 999
 464,71 €  od 1000 a viac

Zdroj: Zákon č. 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Zamestnávatelia nemajú nárok na úľavy od platenia poplatku, či zníženú sadzbu.

Pokuty pre podnikateľov sú vyššie

Zamestnávatelia, ktorí si neplnia povinnosť platenia sú sankcionovaní vyššou čiastkou ako fyzické soby. Po nesplnení si povinnosti ich odberateľ automaticky vyzve na zaplatenie dlžnej čiastky a poplatku za poštové služby. Ak výzvu neuposlúchnu, dostávajú pokutu. Jej výška závisí od počtu zamestnancov a stanovuje ju Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzby pokút pre zamestnávateľov pri neplatení poplatkov k RTVS:

 Sadzba pokuty  Počet zamestnancov
 33 € od 3 do 9
66 € od 10 do 49
100 € od 50 do 249
133 € od 250 do 999
166 € od 1000 a viac
Zdroj: Zákon č. 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Počty zamestnancov si RTVS overuje

Kontrolu platenia koncesionárskych poplatkov vykonáva RTVS a spolupráci so Sociálnou poisťovňou, ktorá je vykáže súčinnosť pre kontroly počtu zamestnancov zamestnávateľa.
 
Zdroj foto:Pixabay


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 15 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.