Home office vás môže v niektorých situáciách pripraviť o peniaze

26.09.2017 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Väčšina z nás vníma možnosť práce z domova ako veľkú výhodu. Home office má však aj svoje tienisté stránky, ktoré môžu mať nepríjemné dopady aj na obsah vašej peňaženky. Aké aspekty treba pri domáckej práci zvážiť?


Home office vyžaduje disciplínu a pochopenie blízkych

Hlavnou výhodou tzv. domáckej práce je skutočnosť, že ste pánom svojho času. To však platí samozrejme len do určitej miery.

Plneniu rôznych termínov a časovému tlaku sa pravdepodobne  ani u domáckej práce nevyhnete. Pokiaľ však nemusíte byť v kancelárii od ôsmej do piatej, určite oceníte možnosť návštevy rôznych úradov či bánk, ktorých pracovná doba sa často kryje s pracovnou dobou bežného zamestnanca.

Kvôli vybavovaniu vašich súkromných záležitostí teda nemusíte čerpať dovolenku

Na druhej strane však bohužiaľ nie je výnimkou, keď zvyšok vašej rodiny home office vlastne nepovažuje za plnohodnotnú prácu. Od zamestnanca pracujúceho doma sa neraz očakáva, že sa počas svojej „pracovnej doby“ postará aj o domácnosť.

hotel_2

Domácku prácu si však netreba mýliť s prácou na čiastočný úväzok. Ak sa to stane, často to dopadne tak, že namiesto efektívneho využívania času vedie home office k prepracovaniu a má negatívny vplyv na rodinný život.

Zamestnanec nevie relaxovať a v konečnom dôsledku má paradoxne pocit, že je v práci stále.

Domácka práca sa teda vyplatí najmä tomu, kto pracuje efektívne, je výkonný a nenechá sa vyrušovať rôznymi podnetmi – ak je to váš prípad, môžete mať vďaka domáckej práci oveľa viac voľného času a  aj peňazí – ušetríte napríklad na nákladoch na cestovanie do práce.

Aj pri práci z domu sa musíte stretávať s kolegami

Zákonník práce upravuje home office pomerne stručne. Dôraz kladie najmä na to, aby aj práca z domu splňovala určité bezpečnostné a hygienické štandardy. Právna úprava počíta s tým, že režim home office sa hodí len pre niektoré druhy prác. 

Pracovný pomer, ktorý je vykonávaný doma alebo na inom dohodnutom mieste je zákonom označený ako domácka práca; pokiaľ je tento pracovný pomer vykonávaný s použitím informačných technológií, označuje sa ako telepráca.

Okrem výkonu domáckej práce (resp. telepráce) mimo pracoviska je zákonným pojmovým znakom home office aj skutočnosť, že zamestnanec prácu vykonáva v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.

Za home office sa nepovažuje práca, ktorú vykonávate príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa doma alebo inde, než je vaše zvyčajné miesto výkonu práce, a to za predpokladu, že to umožňuje druh vami vykonávanej práce.

Najčastejším druhom práce z domu je práve telepráca. Zamestnávateľ je povinný v súvislosti s teleprácou prijať vhodné opatrenia; musí najmä:

  • a) zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce (uvedené neplatí, ak používate svoje vlastné vybavenie),
  • b) zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci (hlavne pokiaľ ide o softvér),
  • c) informovať vás o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípade porušenia týchto obmedzení.

Zamestnávateľ musí podľa Zákonníka práce myslieť aj na to, aby prijal opatrenia proti izolácii zamestnancov v režime home office a dať im dostatočnú možnosť stretávať sa s kolegami. Zamestnávateľ by teda ideálne mal realizovať tímové porady alebo pravidelné team-buidingové akcie.

Pri home office nepočítajte s náhradou mzdy pri prekážkach v práci

Ak pracujete z domova, nemáte podľa Zákonníka práce nárok na náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci. Jedinou výnimkou je úmrtie rodinného príslušníka. Oproti zamestnancovi, ktorý výhodu domáckej práce nemá, teda nemôžete pomýšľať na náhradu mzdy v prípade, že potrebujete ako novopečený otec odviezť manželku z nemocnice, či v prípade, ak chystáte svadbu.

Mzdu nedostanete ani za prácu nadčas. Ak sa so zamestnávateľom nedohodnete inak, rozlúčte sa tiež so mzdovým zvýhodnením za prácu vo sviatok, za nočnú prácu či za sťažený výkon práce. 

Zdroj foto: Pixabay Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo