Systém podpory hypoték pre mladých má nahradiť daňový bonus

12.10.2017 | , WebNoviny
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o bankách. Tá upravuje napríklad financovanie hypoték, pričom hypotekárne záložné listy...

...nahradia kryté dlhopisy.

Súčasný systém podpory hypoték pre mladých od budúceho roka nahradí daňový bonus. Národná banka Slovenska zároveň získa intervenčné právomoci. V rámci spotrebiteľských úverov sa zavedie povinnosť overovať informácie o príjme spotrebiteľov cez Sociálnu poisťovňu.
Záložné listiny nahradia dlhopisy
Financovanie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov sa nahradí krytými dlhopismi. Celková hodnota uvedených dlhopisov by mala byť krytá podkladovými aktívami, ktorými sú hypotekárne úvery.

To by podľa ministerstva financií malo napomôcť stabilite financovania bánk, zároveň by to malo prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť by sa mala aj ochrana a právna istota investorov.

Odporúčame:VÚB opäť znižuje úroky na hypotekárnych úveroch

Súčasná právna úprava vydávania hypotekárnych záložných listov ako zdroja financovania hypotekárnych úverov pochádza ešte z roku 1996. Hoci v čase svojho vzniku bola podľa rezortu financií pomerne progresívna a odôvodnená v kontexte vznikajúceho hypotekárneho trhu, v súčasnosti už do veľkej miery nevyhovuje rozvoju trhu s úvermi na bývanie.

Nezodpovedá ani zmeneným ekonomickým a legislatívnym podmienkam na Slovensku a EÚ. Podľa ministra financií Petra Kažimíra bude nový spôsob vytvárať menší tlak na zdražovanie úverov na bývanie v budúcnosti.
Daňový bonus len pri daňovom priznaní
Pozmeňujúcim návrhom a rokovaním vo výboroch po prvom čítaní k tejto novele zároveň prešlo, že inštitút daňového bonusu v rámci hypoték pre mladých presunú z pôvodného zákona o dani z príjmov do zákona o bankách.

Podpora pre mladých má mať od budúceho roka formu daňového bonusu a jeho výška má byť 50 % zo zaplatených úrokov na hypotéke. Daňový bonus za zaplatené úroky môže pritom podľa návrhu rezortu financií dosiahnuť maximálne 400 eur za zdaňovacie obdobie.

Odporúčame:S hypotékou pre mladých získate vo VÚB špeciálny bonus

Suma úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť. Momentálne je výška podpory tri percentuálne body zo schváleného úroku. Z toho o dva body znižuje výšku úrokovej sadzby štát cez svoj príspevok, ďalší jeden bod pridáva banka.

Mladí, ktorí si budú brať hypotéku po 1. januári 2018, už budú musieť byť pri prijímaní štátnej podpory sami aktívni. Nebude sa totiž už automaticky odpočítavať z výšky úroku ako v súčasnosti, ale daňový bonus si bude musieť uplatniť poberateľ podpory pri ročnom zúčtovaní či daňovom priznaní.
Dohľad nad finančným trhom
Súčasťou návrhu novely zákona o bankách je aj novela zákona o dohľade nad finančným trhom. Primárnym účelom je implementácia intervenčných právomocí, ktoré nadobudne Národná banka Slovenska. Ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa zavedú vhodné správne sankcie a opatrenia, ako aj spravodlivejšie nastavenie ročných príspevkov dohliadaných subjektov.

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona o spotrebiteľských úveroch. Ide o zavedenie povinnosti overovania informácií o príjme spotrebiteľov, a to prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Táto povinnosť nahrádza doterajšiu prax, keď sa dobrovoľne uzatvárali zmluvy medzi veriteľmi a Sociálnou poisťovňou. Overovanie informácií o príjme je podľa ministerstva nevyhnutné pre správne posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver. Informačný tok medzi Sociálnou poisťovňou a veriteľmi by mal fungovať cez registre údajov o spotrebiteľských úveroch.

Viac k témam: daňový bonus, hypotéka pre mladých, Ministerstvo financií SR, NBSZdroj: Webnoviny.sk - Systém podpory hypoték pre mladých má nahradiť daňový bonus © SITA Všetky práva vyhradené.


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.