Kedy (ne)máte nárok na platené voľno v roku 2021?

01.12.2021 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Návšteva lekára či pohreb sa často odohrávajú v bežný pracovný deň. Hoci sa to zamestnávateľovi nemusí vždy páčiť, máte právo na platené voľno.


Mnohí z nás si zvyknú šetriť svoje dovolenkové dni na neočakávané udalosti, čo je správne, veď nikdy nevieme, kedy deň či dva voľna budeme potrebovať. Keď sa ale chystáte na svadbu alebo pohreb, dovolenku si brať nemusíte. Nárok na platené voľno však máte len v prípade, že to zamestnávateľovi relevantne preukážete.

 

Svadba alebo pohreb

V prípade úmrtia, napríklad potvrdením pohrebného ústavu alebo jeho prevádzkovateľa, v prípade svadby sobášnym listom.

V prípade svadby sa zo zákona poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň. Musí ísť o účasť na vlastnej svadbe, prípadne dostanete pracovné voľno bez náhrady mzdy na účasť na svadbe dieťaťa alebo rodiča.

Podmienkou poskytnutia pracovného voľna v oboch prípadoch je, že sa svadba koná v deň, keď mal zamestnanec pracovať. To zvyčajne znamená pracovný týždeň.

Kedy máte nárok na platené voľno?

Zdroj: shutterstock

Nárok na platené voľno podľa vzťahu k osobe

V prípade úmrtia rodinného príslušníka sa nárok na voľno líši podľa príbuzenského vzťahu zamestnanca k zosnulému. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa. V prípade, že sa zúčastňujete na pohrebe týchto osôb, máte nárok na ďalší deň pracovného voľna.

Na jeden deň voľna má zamestnanec nárok pri účasti na pohrebe rodiča a súrodenca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca. Ten príbuzný, ktorý obstaráva pohreb týchto osôb, má nárok na ďalší deň voľna. Na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, má pracovník nárok na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka, prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti.

Ako vybaviť voľno kvôli lekárovi

  • Vyšetrenie u lekára musíte nahlásiť zamestnávateľovi,
  • na tzv. priepustke vypíšete svoje údaje,
  • lekár alebo zdravotnícke zariadenie vám na nej vyznačí dátum a dĺžku vyšetrenia,
  • zamestnávateľovi treba priepustku doručiť bez zbytočného odkladu, najlepšie hneď po vyšetrení, respektíve na druhý deň.

Lekárske vyšetrenie

Platené voľno:

  • Najviac 7 dní za rok.
  • Preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom.

Neplatené voľno:

  • Nad rámec 7 dní.

Narodenie dieťaťa

Platené voľno:

  • Ak potrebujete previezť matku dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Sprevádzanie u lekára

Platené voľno:

  • Najviac 7 dní za rok na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia.
  • Najviac 10 dní na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 32 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo