Autorská resp. licenčná zmluva: čo všetko by mala obsahovať

08.11.2017 | Finance.sk, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Licenčná autorská zmluva je v riešení zdaňovania - a hlavne "zodvodňovania" príjmov fyzických osôb - hitom. Z pasívnych autorských príjmov sa totiž neplatia odvody a preto slúži často ako nápaditý spôsob optimalizácie nákladov.


Autorský zákon stanovuje náležitosti licenčnej zmluvy na použitie diela. V prípadoch, ak niektoré ustanovenia udelená licencia neobsahuje v zmysle zákona, platia viaceré zákonné domienky.

Prečo sa oplatí prejsť na autorskú resp. licenčnú zmluvu

Autorská resp. licenčná zmluva je založená na vzťahu autora k určitému subjektu, pričom podstatou je vytvoriť konkrétne dielo (napr. softvér, kurz, článok, fotografia) a poskytnúť spomenutému subjektu právo na používanie takéhoto diela a to na ďalší predaj či iné biznis účely. Napr. programátor vytvorí aplikáciu, ktorú poskytne spoločnosti, s ktorou má uzavretú licenčnú zmluvu - tá prostredníctvom aplikácie oslovuje svojich klientov s nejakým produktom. Za takéto právo prináleží autorovi odmena - buď jednorázová, alebo paušálna.

Ako uvádza blog Ludskourecou.sk, táto odmena ide vyplácateľovi do daňových nákladov. Autorovi zas do zdaniteľných príjmov - veľkou výhodou však je, že pasívne príjmy autorov (čiže príjmy za použitie diela) nepodliehajú odvodom ani zdravotným ani sociálnym a v daňovom priznaní si autor navyše môže uplatniť paušálne (a dokonca aj reálne, ak ich má) výdavky.

Tento model sa okrem takéhoto nezávislého vzťahu "autor vs. iná firma" používa aj vo vzťahu"spoločník vs. jeho eseročka", prípadne "zamestnanec vs jeho zamestnávateľ". Vyplácanie podielov na zisku z eseročky totiž podlieha odvodom a rovnako aj vyplácanie bežnej mesačnej mzdy - licenčná zmluva ich dokáže ušetriť. Na druhej strane, ak ide o závislý vzťah medzi spoločníkom a jeho eseročkou, vstupuje do hry nešťastné transferové oceňovanie - t.j. licenčná odmena musí mať dokázateľne trhovú cenu a "dokázateľne" znamená rozsiahlu dokumentáciu, ktorá mne osobne robí vrásky.

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela - tzv. licenciu.

 

 

Licenčná zmluva obsahuje v zmysle autorského zákona najmä:

 

  1. spôsob použitia diela,
  2. rozsah licencie,
  3. čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia,
  4. odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

 

Čo musí obsahovať licenčná zmluva

Náležitosti licenčnej zmluvy upravuje autorský zákon. Zákon rozlišuje medzi licenčnou zmluvou na použitie diela, licenčnou zmluvou na vydanie diela a verejnou licenciou. V článku sa venujeme licenčnej zmluve na použitie diela.

Písomná forma licencie sa na základe zákona vyžaduje len v prípade, ak autor udeľuje tretej osobe (nadobúdateľovi) výhradnú licenciu. Písomná forma je povinná aj v prípade udelenia kolektívnej licenčnej zmluvy, hromadnej licenčnej zmluvy, rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, či multiteritoriálnej licenčnej zmluvy na on-line použitie hudobných diel. V ostatných prípadoch síce nie je písomná forma povinná, ale jej vyhotovenie sa odporúča. Ako sa hovorí, "littera scripta manet" - napísané slovo platí.

Licenčná zmluva musí spĺňať náležitosti upravené v autorskom zákone. V prípade, ak niektoré obsahové náležitosti zmluva neobsahuje, uplatňujú sa zákonné domnienky, v zmysle autorského zákona.

 

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.