Pracujete cez sviatok alebo víkend? Máte nárok na príplatky

13.11.2017 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


V mnohých zamestnaniach sa pracuje aj cez sviatok a víkend. Na aký príplatok ku mzde máte nárok, ak pracujete aj v deň pracovného pokoja? 


Víkendová práca

Na Slovensku momentálne nie je zákon, ktorý by mzdovo zvýhodňoval prácu v sobotu alebo v nedeľu. Nie každý je zvyknutý na pracovný týždeň, ktorý je od pondelka do piatku. Sú aj takí, ktorí pracujú aj v cez víkend. Väčšinou sú to oblasti služieb alebo výrobné továrne s nepretržitou prevádzkou. Prípadne sú to práce, kde sa pracuje na krátky a dlhý týždeň. Zamestnanci sa v mnohých prípadoch mylne domnievajú, že za prácu cez víkend dostávajú aj viac peňazí. Práve naopak, sú platené ako bežný pracovný deň.

Réžia lepšie platených víkendov je výhradne na zamestnávateľovi, ktorý vám za takúto prácu buď zaplatí alebo nie.  Zákon mu neprikazuje vám dať vyššiu mzdu, ak prácou cez tieto voľné dni, neprekračujete stanovený týždenný pracovný čas. Niektoré firmy za to ponúkajú aj náhradné voľno. Iná situácia nastáva, ak je zároveň sviatok alebo pracujete v rámci nadčasu. V takom prípade je víkendová šichta aj lepšie zaplatená.

Deň pracovného pokoja

Problém v pracovnom sektore, ktorý sa často rieši je aj práca počas sviatku. Zamestnanci sú často dezinformovaný a v skutočnosti nevedia, ako to vlastne definuje zákon. Sviatok je vlastne deň, kedy je nariadené pracovné voľno. Presný zoznam týchto dní je v zákone č 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. V presnom znení tam rozlišuje štátny sviatok a sviatok, ale v súvislosti s pracovným voľnom nie je medzi nimi rozdiel.

V súčasnosti zamestnanec dostane za prácu počas pracovného pokoja príplatok vo výške 50 % jeho priemerného zárobku. Takže ak pracujete cez sviatok, dostanete vašu bežnú mzdu a spomínaný príplatok. Je tu aj možnosť, že sa zo zamestnávateľom dohodnete na odmene v podobe náhradného voľna. Môžete si však vybrať len jednu variantu, ktorú za prácu cez sviatok dostane.

Pekárňa

Zdroj: shutterstock

Nadčas

Práca nadčas sa definuje ako odpracovaný čas, ktorý je nad určený týždenný pracovný limit. V praxi to znamená, že ak pracujete cez víkend v rámci nadčasu, máte nárok na príplatok vo výške 25 % priemerného zárobku. To isté platí, ak pracujete viac hodín cez týždeň. Avšak, musí to byť nad stanovený rámec dohodnutého pracovného času.

Teoreticky by ste mali dostať váš bežný plat plus stanovený príplatok. V prípade rizikovej práce, ktorá ale musí byť takto aj definovaná, máte nárok na príplatok vo výške 35 %. V kalendárnom roku môže od vás zamestnávateľ požadovať maximálne 150 hodín nadčasu. Dobrovoľne, ak vám to vaše pracovné zaradenie dovoľuje, môžete odpracovať ďalších 250 hodín nadčasu. Za jeden rok je teda maximálna hranica 400 hodín.

Nočná práca

Ak pracujete v čase od 22.00 do 6.00, je to považované za nočnú prácu. Aj v takomto prípade máte nárok na zvýhodnenú mzdu. V zákone je zamestnanec, ktorý pracuje v noci definovaný ako človek, ktorý pracuje aspoň tri po sebe idúce hodiny, alebo odpracuje minimálne 500 hodín ročne a to všetko v časovom rozmedzí, ktoré je definované ako noc. Pred takýmto výkonom práce musí zamestnávateľ zabezpečiť zdravotnú prehliadku, v ktorej sa posudzuje schopnosť zamestnanca vykonávať nočnú prácu. Táto sa potom opakuje každý rok, prípadne podľa zdravotného stavu zamestnanca.

K bežnej hodinovej mzde tak dostanete aj príplatok vo výške najmenej 20 %. Ak je však v pracovnej zmluve dohodnutá mzda aj s prihliadnutím na prácu v noci, tak na príplatok nárok nemáte. Ak pracujete v noci a zároveň cez sviatok, máte nárok na oba príplatky súčasne.

Zvýšenie príplatkov v roku 2018

Ministerstvo práce v máji oznámilo, že pripravuje návrh na novelu Zákonníka práce. Novela má okrem iného aj zvýšiť príplatky za prácu cez sviatok, noc a po novom aj víkend.

Za prácu v noci by ste si mali prilepšiť o 50 % vo forme príplatku. Priemernému zamestnancovi sa tak zdvihne ročný príjem o viac ako 500 eur. Za víkendovú šichtu, ktorá dnes nie je vôbec zvýhodnená by to malo byť najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy. A napokon sviatok, ktorý bude po novom tiež odmenený najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca.

Zdroj: Zákonník prácePomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo