Mladí ľudia sa boja sporiť v druhom pilieri

04.12.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Prognózy dôchodkového zabezpečenia a demografický vývoj nasvedčujú, že rozhodnutie vstúpiť do 2. piliera netreba odkladať


Až 70 % mladých ľudí, ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, odkedy je vstup do 2. piliera dobrovoľný, doteraz neuzavrelo zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Na druhej strane väčšina z tých, ktorí si už v 2. pilieri nejaký čas sporia, sú pasívni a sporia neefektívne. Tvrdí to predseda predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenskej d.s.s. (ASDSS) Marián Kopecký.

Slováci starnú veľmi rýchlo

Podľa neho je faktom, že súčasný spôsob dôchodkového zabezpečenia, výhradne prostredníctvom prvého piliera, je neudržateľný. Slovensko čelí najrýchlejšiemu starnutiu populácie spomedzi všetkých krajín EÚ. Podľa správy OSN o starnutí svetovej populácie žilo v roku 2015 na Slovensku 20,5 % osôb vo veku 60 a viac rokov. V roku 2030 ich už bude viac ako štvrtina (26,4 %) a v roku 2050 dokonca viac ako tretina (36,2 %). Slovensko sa tak stane krajinou starých ľudí, kde sa na dôchodky zo štátneho systému dôchodkového zabezpečenia bude skladať čoraz menej ľudí.

Najrýchlejší pokles v rámci Únie

Kým v roku 2015 pripadalo podľa tejto správy na jedného slovenského dôchodcu (65 a viac rokov) v priemere 4,8 osôb v produktívnom veku (20 - 64 rokov), v roku 2030 ich už bude len 2,9, čo je najrýchlejší pokles v rámci EÚ. Sporenie na dôchodok sa tak stáva pre mladých doslova nevyhnutnosťou.

Prognózy dôchodkového zabezpečenia a demografický vývoj nasvedčujú, že rozhodnutie vstúpiť do 2. piliera netreba odkladať. "Odporúčam mladým, aby myšlienky o cestovaní, kúpe nového smartfónu či čerpaní hypotéky dali na chvíľu bokom a zamysleli sa nad vstupom do druhého piliera. Neminú na to ani cent navyše, len chvíľu času. Rozdiel medzi vstupom do druhého piliera v 18-tom roku a v 35-tom roku života, čo je maximálny vek možného vstupu, môže vo finále predstavovať aj trojnásobnú výšku úspor v dôchodkovom veku," zdôrazňuje Kopecký.

3-krát väčšie úspory na dôchodku

"Väčšina sporiteľov má v priemere ešte približne 25 až 35 rokov do svojho odchodu do dôchodku. To je dostatočne dlhá doba na to, aby sa pozitívne prejavili výhody investovania do akcií. Preto aj konzervatívnejší sporiteľ vo veku okolo 40 rokov, ktorý je v druhom pilieri od jeho založenia, by mohol mať v akciovom fonde minimálne polovicu svojich úspor. Tí odvážnejší, prípadne sporitelia, ktorí sú v druhom pilieri kratšie, môžu mať v akciách ešte väčšiu časť úspor,"odporúča Miroslav Kotov, vedúci oddelenia správy aktív ASDSS.

Dobrou správou je, že za posledný rok si mnohí mladí ľudia začali uvedomovať potrebu sporenia si na dôchodok. Potvrdzuje to trend rastúceho počtu novovstupujúcich, keď podľa údajov Asociácie DSS vstúpilo za prvé tri štvrťroky roku 2017 do 2. piliera o takmer 60 % viac sporiteľov ako v rovnakom období roka 2016.

Čo by ste mali vedieť o sporení v druhom pilieri

  • Pre vstup do 2. piliera stačí podpísať zmluvu s DSS (nič netreba riešiť so Sociálnou poisťovňou ani zamestnávateľom)
  • Výber fondu možno dohodnúť pri podpise zmluvy, dá sa zmeniť aj priebežne. Možno zvoliť i dva fondy, jeden z toho musí byť garantovaný dlhopisový
  • Garantované dlhopisové fondy od svojho vzniku v 2005 zarobili zhruba dve percentá
  • Indexové fondy nesú riziko, no od vzniku v 2012 zarobili väčšinou viac ako desatinu
  • V ponukách sú aj zmiešané či akciové fondy, ich výkonnosť bola menšia ako u indexových fondov
  • Fondy možno zmeniť cez online prístup k účtu, osobne na pobočke alebo písomne s notársky overeným podpisom
  • Pre zmenu DSS stačí uzatvoriť novú zmluvu v novozvolenom správcovi, treba doložiť akceptačný list od Sociálnej poisťovne (vydá ho na počkanie bez poplatku)
  • S prestupmi sa neviažu poplatky, frekvencia prestupu medzi fondmi aj správcami nie je obmedzená
  • Riziko sa znižuje pri dlhom a pravidelnom investovaní, obmedzuje ho zákonom nariadený postupný návrat do garantovaného fonduPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5h