Zľava na dani na manželku v daňovom priznaní 2018

12.12.2017 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Viete, že si svoju daň z príjmov môžete znížiť, ak vaša manželka nemá žiadne alebo minimálne príjmy? Na vašej dani z príjmov z roku 2017 môžete ušetriť až 700 eur.

Medzi daňové zvýhodnenie, ktoré vám môže znížiť základ dane z príjmu a tým aj celú daňovú povinnosť patrí tzv. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela.

Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje, keď je jeden z manželov na rodičovskej dovolenke.

Maximálna výška tejto daňovej úľavy môže byť až 3 803,33 eur z vašich príjmov, ktoré ste získali v roku 2017.  Na dani za rok 2017 tak môžete ušetriť až 722,64 eur.

Podmienky na uplatnenie nčzd na manželku

Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v plnej výške, musia byť splnené dve podmienky:

 • manželka nesmie mať v roku 2017 žiadne príjmy
 • váš príjem (príjem daňovníka) za rok 2017 nesmie byť vyšší ako 35 022,31 eur

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len na tzv. aktívnych príjmoch, teda príjmoch získaných zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov) alebo zo živnosti (§ 6).

Ak by ste v roku 2017 dosiahli príjmy napríklad iba z kapitálového majetku alebo z prenájmu, nemôžete si uplatniť nčzd na manželku.

V prípade, že je váš príjem vyšší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa kráti. Presnú výšku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

Ak vaša manželka dosiahla v roku 2017 nejaké príjmy, odpočítavajú sa tieto príjmy od nezdaniteľnej časti.  V prípade, že by jej príjem za rok 2017 bol vyšší ako 3 803,33 eur, je daňové zvýhodnenie nulové. Čiže žiadne.

Čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky

Ako zistiť príjem manželky pre potreby nčzd na manželku?

Medzi príjmy manželky sa tak započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený. Do úvahy sa berie príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie.

Do úhrnu príjmov manželky sa započítavajú všetky druhy dôchodkov, výhry, nemocenské dávky, materské a pod. Tieto príjmy teda ovplyvnia nčzd na manželku a musia sa od sumy 3 803,33 odpočítať.

Medzi príjmy manželky nepatrí zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štátne sociálne dávky.

Štátne sociálne dávky, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu manželky:

 • prídavok na dieťa
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na súčasne viac narodených detí
 • príspevok na pohreb  
 • vianočný príspevok dôchodcom
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok  športovému reprezentantovi
Čo patrí medzi príjmy manželky v daňovom priznaní

Príklad: Mamička na materskej dovolenke a nčzd na manželku

Mamička, ktorá nastúpi zo zamestnania na materskú dovolenku, poberá prvých 34 týždňov materské.

Materské nie je štátna sociálna dávka ale je to náhrada príjmu, ktoré poberala v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a nemusí ho uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní. Avšak sa započítava medzi príjmy, ktoré sa posudzujú kvôli nčzd na manželku.

Až keď prestane poberať materské a prejde  na rodičovský príspevok, bude pre potreby nčzd na manželku bez príjmu.

V čase, kedy bude poberať len rodičovský príspevok a prípadne prídavok na dieťa, bude si uvádzať nulové príjmy.

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.