Kedy daníte príjmy zo zahraničia na Slovensku

19.12.2017 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Máte príjmy zo zahraničia a neviete, či musíte na Slovensku podávať daňové priznanie? Prinášame vám prehľad podmienok, ktoré musíte mať splnené, aby ste sa vyhli dvojitému zdaneniu.

Ak ste daňovým rezidentom, podávate daňové priznanie z vašich celosvetových príjmov (príjmov získaných na Slovensku aj v zahraničí).

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, kto v roku 2017 získal príjmy aspoň vo výške 1 901,67 eur.

Poznámka:

Starobný dôchodok, rodinné prídavky, rodičovský alebo materský príspevok zo zahraničia sa považujú za sociálne dávky a sú u nás od dane oslobodené, takže do daňového priznania nevstupujú.

Daňové priznanie z príjmov za rok 2017 sa podáva do utorka 3.apríla 2018.  Avšak pokiaľ máte príjmy zo zahraničia, môžete si tuto lehotu predĺžiť až o 6 mesiacov, t.j. do konca septembra.

Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Najneskôr do 3. apríla 2018 musíte zaslať na príslušný daňový úrad Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového príznania.

Ide len o oznámenie, takže nemusíte čakať na schválenie od daňového úradu. Taktiež toto oznámenie nemá predpísanú formu. Pripravili sme pre vás vzor, ktorý môžete použiť a vyplnený na daňový úrad zaslať.

Pri príjmoch zo zahraničia v oznámení uvádzate o akú krajinu sa jedná. Pracovníci úradu, túto skutočnosť poctivo kontrolujú.

Kto je daňový rezident

Daňový rezident je daňovník, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt, alebo ktorý sa na Slovensku zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní

Ako zabrániť dvojitému zdaneniu

Iste málokoho poteší, že jeho príjem, ktorý získal v zahraničí a bol mu tam už raz zdanený, by sa musel zdaniť ešte raz.

Slovensko má podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v väčšinou európskych krajín, ale i s krajinami Ázie, Blízkeho východu, Ázie, Afriky či Ameriky.

Jednotlivé zmluvy obsahujú i metódu, ako zabrániť dvojitému zdaneniu:

  • metóda zápočtu dane
  • metóda vyňatie príjmov

Príjmy zo zahraničia tak uverejníte v daňovom priznaní, ale vyplnením príslušných riadkov sa buď príjmy vôbec do základu dane vôbec nebudú pripočítavať, alebo sa vypočítaná daňová povinnosť poníži o už zaplatenú daň v zahraničí.

Poznámka:

U príjmov zo závislej činnosti sa môže použiť metóda vyňatia príjmov aj vtedy keď je v zmluve uvedená metóda zápočtu dane ak jeho príjmy boli preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie.
Napríklad Slovák zamestnaný na základe pracovnej zmluvy v ČR môže na svoje príjmy uplatniť aj metódu vyňatia príjmov.

Konflikt dvojitého rezidentstva: Rozhraničovacie kritéria

Čo robiť, keď ste daňovým rezidentom dvoch krajín? Vtedy je možné použiť tzv. Rozhraničovacie kritéria:

1. stály byt

Stály byt musí byť prístupný daňovníkovi nepretržite v každom čase. Môže sa jednať o byt, dom, ktorý môže byť vo vlastníctve daňovníka avšak nemusí. Môže ísť aj o prenajatú zariadenú miestnosť, byt v bytovom dome alebo dom.

2. stredisko životných záujmov

To znamená, ku ktorému štátu má daňovník bližšie osobné a hospodárske vzťahy: rodinné vzťahy, zmluvy o pôžičkách, zamestnanie, politické aktivity a pod.

3.miesto, kde sa obvykle zdržiava

4.štátne občianstvo

Do úvahy ešte pripadá vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov.  Pri použití kritérií sa postupuje v poradí ako sú uvedené.

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.