Chcete vedieť aká je vaša čistá mzda? Môžete si ju vypočítať

24.09.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Rok 2018 priniesol okrem iného aj nemalé zmeny v našich platoch. Zvýšila sa minimálna mzda, daňový bonus na dieťa a aj nezdaniteľná časť na poplatníka. Ako sa teda počíta čistá mzda v roku 2018 po týchto novinkách?


Sociálne poistenie

Na výplatnej páske nájdete všetky odvody, ktoré si odhryzol štát, sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa. Spravidla putuje najväčšia čiastka práve do sociálnej poisťovne. Zamestnanec odvádza z hrubej mzdy 9,4 %, zamestnávateľ ďalších 25,2 %. Celkovo tak sociálne poistenie zhltne 34,6 %. Na tieto odvody sa nevzťahuje žiadny minimálny vymeriavací základ, avšak maximálny vymeriavací základ je v roku 2018 vo výške 6384 eur. Toto poistenie pokrýva dôchodok, nemocenskú a pomôže vám aj v prípade, že stratíte zamestnanie.

 

Zdravotné poistenie

Ďalšie z odvodov je zdravotné poistenie. Vďaka nemu máme o niečo lacnejšie lieky, úkony obvodného lekára zadarmo a iné zdravotnícke služby. Zamestnanec odvádza 4 %, zamestnávateľ ďalších 10 % z hrubej mzdy. Toto poistenie nemá určený minimálny a ani maximálny vymeriavací základ. Aj tento parameter je pre výpočet čistej mzdy dôležitý.

TIP: Ako sa počíta čistá mzda v roku 2018 v ČR

Ako sa počíta čistá mzda na Slovensku v roku 2018

Zdroj: shutterstock

Daň z príjmu

Ak ste zamestnanec, máte na výber dve varianty platenia dane. Buď vám zamestnávateľ každý mesiac strhne zálohu dane, ktorá bude presne vypočítaná z mesačného príjmu alebo ju budete platiť len raz ročne. Daň sa platí z hrubej mzdy, od ktorej sa najprv odpočítajú odvody zamestnanca (sociálne a zdravotné poistenie) a nezdaniteľná časť na poplatníka. Na Slovensku je daň z príjmu stanovená vo výške 19 %.

Nezdaniteľná časť na poplatníka stúpla od nového roku 2018 na 319,17 eur.

Celková daň z príjmu sa počíta takto:

(hrubá mzda – odvody zamestnanca – nezdaniteľná časť mzdy) x 0,19 = daň z príjmu

Daňový bonus na dieťa 2018

Jedna z úľav na dani je bonus na vyživované dieťa, ktoré žije v jednej domácnosti s daňovníkom. Toto zvýhodnenie si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov, pričom je suma určená na každé dieťa v rodine rovnako. Na rok 2018 je stanovená vo výške 21,56 eur.

Príklad na výpočet čistej mzdy v roku 2018 (hrubá mzda 900 € + daňový bonus na 1 dieťa)

Časť mzdy Výpočet
Hrubá mzda 900 €
ZP zamestnanec

36 €

(900 x 4%)

ZP zamestnávateľ

90 €

(900 x 10%)

SP zamestnanec

84,6 €

(900 x 9,4%)

SP zamestnávateľ

226,8

(900 x 25,2%)

Superhrubá mzda

1216,8 €

(900 + 90 + 226,8)

Daň z príjmu

87,44 €

( (900 - 36 - 84,6 - 319,17) x 19% )

Nezdaniteľná časť 319,17 €
Daňový bonus na dieťa 21,56 €
Záloha na daň

65,88 €

(87,44 - 21,56)

Čistá mzda

713,51 €

(900 - 36 - 84,6 - 65,88)

Poznámka: Výpočet redakciePomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5