Ktoré príjmy za rok 2018 sú oslobodené od dane?

11.02.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste v roku 2018 dosiahli príjmy aspoň vo výške 1 915,01 eur, podávate daňové priznanie k dani z príjmov. Sú však príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo sa nezdaňujú vôbec.


Ktoré príjmy sú od dane oslobodené?

O oslobodených príjmoch sa dočítate v § 9 zákona o dani z príjmov. Niektoré príjmy sú od dane oslobodené úplne a niektoré len čiastočne.

1.  Kedy je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov a predáte ju, nemusíte tento príjem uvádzať v daňovom priznaní vôbec. Taktiež, ak ste zdedili nehnuteľnosť v priamom rade a spolu s predchádzajúcim poručníkom ste vlastnili nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, nemusíte príjem z predaja takejto nehnuteľnosti uvádzať v daňovom priznaní.

2. Kedy je oslobodený príjem z prenájmu

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti či iných príležitostných činností, je od dane z príjmov oslobodený do výšky 500 eur. Ak ste však v roku 2018 zarobili na prenájme viac ako 500 eur, uvádzate v daňovom priznaní až sumu nad 500 eur.

Napr. Pani Nováková prenajíma byt za 200 eur mesačne. Za rok 2018 tak zarobila 1200 eur. Od zárobku si odpočíta oslobodenie 500 eur a v daňovom priznaní uvedie 700 eur.

 

Aké príjmy sú od dane oslobodené

3. Dávky a príspevky

Medzi príjmy oslobodené od dane patria aj dávky, príspevky a rôzne podpory:

 • Z verejného aj individuálneho zdravotného poistenia,
 • zo sociálneho poistenia,
 • nemocenského a úrazového zabezpečenia,
 • plnenie zo starobného dôchodkového sporenia (t.j. dôchodok z 2. piliera),
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,
 • sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • štátne dávky a štátne sociálne dávky,
 • príplatok k - náhrade príjmu, nemocenskému, podpore pri ošetrení člena rodiny, peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku sudcov a prokurátorov,
 • zamestnanecká prémia,
 • jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálie, náhrada cestovného,
 • jednorazové odškodné za smrť alebo poškodenie majetku,
 • dávky výsluhového dôchodku,
 • daňový bonus,
 • štipendiá na štúdium,
 • ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

4. Kedy je oslobodená náhrada škody z poistenia

Plnenie z poistenia osôb či vyplatené náhrady škody z majetkového poistenia sú väčšinou taktiež oslobodené od dane z príjmov.

Pozor však na plnenie z poistenia osôb pre prípad dožitia určitého veku alebo z doplnkového dôchodkového sporenia (3. dôchodkový pilier). Z takejto vyplatenej sumy musíte odviesť daň z príjmu.

5. Kedy je oslobodená výhra

V tomto prípade zákon rozlišuje o akú výhru sa jedná. Ak ide o výhry v lotériách ako Keno, Loto, Euromilióny, je od dane oslobodená celá suma výhry. O ostatných prijatých cenách alebo výhrach v rôznych iných súťažiach si môžete uplatniť daňové oslobodenie do sumy 350 eur. V daňovom priznaní potom uvediete len sumu ceny nad 350 eur, tj. ak ste vyhrali napríklad bicykel v hodnote 1000 eur, v daňovom priznaní uvediete sumu 650 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo