10 najväčších noviniek v roku 2018 pre podnikateľov ale aj fyzické osoby

19.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


S príchodom nového roka nadobúdajú účinnosť aj mnohé legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú život podnikateľov. Ani tohtoročný január nie je výnimkou. 

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré zmeny môžu ovplyvniť aj vaše financie v roku 2018.

1. Zvýšilo sa životné minimum

Nepatrné zvýšenie životného minima sa prejaví v množstve súm, ktoré ovplyvňujú výšku miezd i rôzne dávky. Životné minimum sa zvýšilo o 1,39 eura na sumu 199,48 eura ešte v lete od 1. júla, zmena významne ovplyvní zdaňovanie príjmov na budúci rok alebo výšky rôznych dávok.

Zmenila sa totiž nezdaniteľná časť na daňovníka (z 3803,33 na 3830,02 eura), na manžela a manželku, suma daňového bonusu (z 256,92 na 258,72 eura), ale aj hranica na podania daňového priznania.

2. Minimálna mzda stúpla o 45 eur

Kým v súčasnosti predstavuje minimálna mzda 435 eur mesačne, od 1. 1. 2018 sa zvýši o 45 eur na 480 eur. Čistá mzda stúpla zo súčasných 374,11 eur na 403,18 eur, t. j. nárast o 29,07 eur, v prípade, že si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Od roku 2018 možno aj ľahšie získať podporu v nezamestnanosti.

3. Nová ročná nezdaniteľná časť

3830,02 eur je ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorého ročné príjmy sú nižšie než 199 48 eur, túto sumu si môže odpočítať od svojho základu dane (príjmov).

4. Minimálny dôchodok stúpol

Suma minimálneho mesačného dôchodku od 1. januára do 31. decembra 2018 je 271,30 eur.

5. Príležitostná práca do 500 eur podľa nových pravidiel

Kým v roku 2017 je možné na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka oslobodiť od dane jednorazové, príležitostné príjmy fyzických osôb do výšky 500 eur/ročne, pričom živnostník či firma si vie dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať, či posielať na živnostenský úrad. Od 1. 1. 2018 sa možnosť zaradenia do nákladov, pri súčasnom oslobodení fyzickej osoby, zrušila. 

6. Bez účtovníctva po novom hrozí zrušenie živnosti

Kým minulý rok bolo pri opakovanom porušovaní zákona o účtovníctve možno uložiť podnikateľovi len sankcie vo forme finančnej, od 1. 1. 2018 pribudla aj sankcia vo forme možnosti zrušenia živnosti. Aplikovať sa bude môcť v prípade osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, t. j. pri opakovaných porušeniach správnych deliktov nevedenia účtovníctva, nezostavenia účtovnej závierky, atď.

7. Účtovné dokumenty už treba archivovať 10 rokov

Od 1. 1. 2018 sa archivácia účtovných dokumentov predĺžila z 5 na 10 rokov, Dlhšia lehota archivácie sa bude vzťahovať aj na už uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým do konca roka 2017 neuplynie 5-ročná archivačná lehota.

8. Označovanie podpisov pred notárom

S predchádzajúcou zmenou súvisí aj povinnosť osvedčiť podpis štatutárneho orgánu na podpisovom vzore priamo pred notárom alebo matrikou, pričom nebude možné tento podpis uznať dodatočne za vlastný.

9. Odklad daňového priznania už nie je možné poslať obyčajným listom

Obyčajný list zaslaný na daňový úrad za účelom odkladu daňového priznania už po novom stačiť nebude. Pre zjednodušenie spracúvania týchto oznámení bude na predĺženie lehoty povinný nový formulár. Ten je potrebné využiť už pri podávaní najbližších daňových priznaní.

10. Rozšírenie pojmu daňovej rezidencie

Podstatnou zmenou pre fyzické osoby je rozšírenie pojmu daňovej rezidencie, ktorý určuje, v ktorej krajine sa zdaňujú príjmy. V predchádzajúcej úprave stačilo mať trvalý pobyt na Slovensku alebo sa v krajine zdržiavať viac ako 183 dní v roku, po novom sa však za rezidentov považujú aj osoby, ktoré majú v SR bydlisko a dlhodobý zámer sa v ňom zdržiavať. Na to, aby boli v SR zdanení, teda môže stačiť to, že majú napríklad u rodičov k dispozícii izbu z detstva a že majú vzťah k svojmu rodisku.

Aké zaujímavé investície môže priniesť rok 2018? Toto je 5 najlepších obchodov podľa analytikov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.