Neskorá prihláška zamestnanca do sociálky už nie je nelegálne zamestnávanie

11.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Od roku 2018 sa menil zákon o sociálnom poistení. Zamestnávateľov potešila novinka, ktorá

Ak zamestnávateľ od začiatku roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to už považovať za nelegálne zamestnávanie. Do platnosti sa už totiž dostala novinka z dielne Ministerstva práce. V roku 2017 bolo za nelegálne zamestnávanie považované každé neprihlásenie zamestnanca do poisťovne.

Zamestnávateľ však bude povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť najneskôr do začiatku výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania. „Ak príde kontrolný orgán po čase, kedy zamestnanec začal vykonávať svoju činnosť, no v lehote siedmich dní a zistí, že zamestnávateľ si ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, konštatuje nelegálne zamestnávanie,“ upozorňuje ministerstvo práce.

Po novom teda platí, že zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni:

  • v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
  • do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

Pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty

Ak si však zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť v lehote siedmich dní a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie.

Novinka tak bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, keďže sa predpokladá, že v súlade s návrhom viac podnikateľských subjektov si v lehote siedmich dní alebo do začatia výkonu kontroly počas týchto siedmich dní splní oznamovaciu povinnosť voči príslušnému registru Sociálnej poisťovne. Tak znie predpoveď ministerstva práce. Ako sa počíta čistá mzda v roku 2018? Prečítajte si prehľad zmien.

Výsledok má priniesť menej porušení zákona

Ministerstvo očakáva, že bude menej prípadov porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. Predpokladá sa, že v rokoch 2018 a nasledujúcich bude za toto porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uložených menej pokút a nižšia celková suma pokút, uvádza rezort.

V súčasnosti je nelegálnym zamestnávaním akékoľvek oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne. Za predošlé tri roky inšpektori podľa ministerstva práce odhalili 1226 až 1448 zamestnávateľských subjektov, v ktorých bolo zistené nelegálne zamestnávanie. Títo zamestnávatelia dávali prácu „načierno“ od 2 335 do 2924 osobám.

V praxi nejde o novinku

Od roku 2018 sa teda skrátila lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov. V praxi však nejde o žiadnu novinku. Hoci zákon pripúšťal lehotu 8 dní, tá bola prakticky nemožná. Prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov bolo nutné reálne ešte pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a to z toho dôvodu, že ešte pred začatím výkonu činnosti zamestnanca je potrebné, aby ho zamestnávateľ prihlásil do registra poistencov.

Prihlášku zamestnanca (RLFO) je však možné podať len elektronicky. To znamená, že je potrebné použiť elektronické služby Sociálnej poisťovne, ktorá ich používanie podmieňuje prihlásením zamestnávateľa do registra zamestnávateľov (identifikačné číslo zamestnávateľa už musí byť pridelené). 

Ľudia, ktorí sú nezamestnaní, na materskej alebo dôchodku, sú často odkázaní len na finančnú podporu od štátu. Kedy sa tieto peniaze vlastne vyplácajú? Tu nájdete všetko o podpore v nezamestnanosti.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.