Dôchodkové poistenie: mamičky a opatrovatelia sa tešia z príjemnej novinky

12.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Menej administratívnych povinností platí od 1. januára 2018 pre štyri kategórie osôb, tzv. poistencov štátu. 


Nemusia sa už prihlasovať na dôchodkové poistenie štátu a odhlasovať sa z neho. Novela zákona o sociálnom poistení platná od 1. januára 2018 odbremení od zbytočnej byrokracie. Mamičky na materskej dovolenke po novom už nebudú musieť hlásiť Sociálnej poisťovni, keď sa im skončí materská a prejdú na rodičovskú dovolenku, ako to bolo doteraz. Novela však uľahčí život aj opatrovateľom nevládnych ľudí a osobným asistentom, ktorí sa starajú o ľudí ZŤP.

Ušetrený čas, ale aj peniaze

Novinka neznamená len úsporu času a menej byrokracie, ale aj pomoc, ktorá súvisí s nárokom na budúci starobný dôchodok. Dnes by totiž mamičky, ktoré sa zabudli alebo nestihli prihlásiť do Sociálnej poisťovne, mohli mať po rokoch problém s chýbajúcimi odpracovanými rokmi.

Za ženu, ktorá sa rozhodne prejsť po materskej na rodičovskú dovolenku, platí naďalej dôchodkové poistenie štát. Ak to však neoznámi v Sociálnej poisťovni, prichádza o dni, ktoré by sa jej počítali do dôchodku. Až doteraz sa to nedalo spätne napraviť.

„Podľa našich odhadov takmer každá druhá žena na materskej to Sociálnej poisťovni neoznámi,“ upozornil hovorca poisťovne Peter Višváder. Novinky v zákone by sa mali dotknúť takmer 163-tisíc ľudí. Na čo všetko má matka nárok? Pozrite si kompletný prehľad k materskej dovolenke a všetky dôležité termíny pri vyplácaní dávok.

Zmena sa zaznamená automaticky

Prihlásenie a odhlásenie z registra za vyššie uvedené osoby urobí automaticky Sociálna poisťovňa (SP) na základe údajov, ktoré dostane z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide najmä o matky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku s nárokom na rodičovský príspevok.

Týka sa to aj tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie.

Poslednou kategóriou sú osobní asistenti, ktorí majú podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Poisťovňa bude tieto osoby sama evidovať na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude po 1. januári 2018 oznamovať. Zároveň však odporúča tým, ktorí sa nazdávajú, že tiež patria do spomínaných kategórií a oznámenie nedostanú, aby sa obrátili na pobočku SP a preverili si svoju situáciu.

Pre niektoré osoby bez zmeny

Nutnosť podať prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovne zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť podať odhlášku zostáva v prípade, ak osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov skončí riadnu starostlivosť a odhlášku podáva v lehote do 8 dní od jej skončenia.

Ak sa poistenec štátu dobrovoľne rozhodne, že nechce byť dôchodkovo poistený, má možnosť podať z tohto poistenia odhlášku. Poistenie poistenca štátu mu zanikne najskôr odo dňa podania odhlášky. Novela zákona zároveň umožňuje poistencovi štátu po dobrovoľnom odhlásení sa z poistenia spätne sa na toto poistenie znova prihlásiť, najskôr odo dňa, od ktorého sa predtým odhlásil.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5