Ako zrušiť životné poistenie čo najlacnejšie

19.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Dostali ste sa do životnej situácie, pri ktorej je nevýhodné platiť životnú poistku? Poradíme, ako zrušiť životnú poistku s čo najnižšími nákladmi.


Ak už musíte rušiť životnú poistku predčasne, čo sa vo väčšine prípadov neopláca, zistite si aký druh poistky vlastne máte. Keď máte kapitálové životné poistenie, pri ktorom sa nevytvára odkupná hodnota je možné ho zrušiť kedykoľvek bez dodatočných sankcií. 

Existujú dva základné typy životného poistenia – bezsporenia (rizikové) alebo so sporením. Tie so sporením sa delia na kapitálové a investičné. Pri kapitálovom je uvedená garantovaná suma, ktorá je vyplatená pridožití a garantovaná úroková miera.

Ako zrušiť životnú poistku

Životné poistenie možno zrušiť klientom podpísanou písomnou žiadosťou, ktorú je potrebné do poisťovne doručiť poštou alebo osobne. Niektoré poisťovne vyžadujú úradne overený podpis klienta.

Priamo za predčasné zrušenie zmluvy životného poistenia nie sú účtované výstupné poplatky, avšak je vyplatené tzv. odkupné. Pri investičnom životnom poistení sú zrazené všetky dovtedy nezrealizované zrážky.

Na druhej strane, nezrealizované zrážky či poplatky sa nikdy neobjavia pri rizikovom životnom poistení. Ak si teda klient zvolil tento druh životného poistenia, vyhne sa akýmkoľvek poplatkom a zrážkam pri zrušení.

Ak rušiť, tak čo najneskôr

Ako ušetriť na poplatkoch pri zrušení zmluvy? Pri investičnom životnom poistení platí, že čím neskôr dôjde k predčasnému zrušeniu, tým nižšie zrážky sú pri zrušení vykonané.

Väčšina poisťovní si účtuje pri predčasnom zrušení poistnej zmluvy sumu neuhradených poplatkov na krytie počiatočných nákladov, ktoré poisťovňa mala s uzatvorením zmluvy. Výška tohto poplatku je počas trvania zmluvy rovnaká, avšak z pohľadu klienta bude rozdiel viditeľný vo vyplatenej odkupnej hodnote, ktorá sa tvorí postupne a v prvých rokoch je nízka.

zivotna poistka

Ak nemusíte rušiť, nerobte to - stačí upraviť podmienky

Pre klienta je teda vždy výhodnejšie zvážiť alternatívy, pri ktorých predíde úplnému zrušeniu zmluvy. Klient môže napríklad znížiť poistné, požiadať o čiastočný odkup časti nasporených prostriedkov, požiadať o prerušenie platenia poistného až na jeden rok alebo uviesť poistenie do splateného stavu.

Životné poistenie má byť nastavené tak, aby v prípade vážnej udalosti (úraz, vážna choroba, invalidita, smrť), adekvátne nahradilo človeku alebo rodine ušlý príjem. Všetko novinky o poistení nájdete na tomto odkaze.

Pozor na termíny

Pri jednostrannom vypovedaní poistnej zmluvy musíte dodržať termíny na výpoveď poistnej zmluvy stanovené zákonom. Výpoveď musí byť poisťovni doručená najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. 

S poisťovňou sa môžete na zániku poistenia aj dohodnúť. Pri zrušení zmluvy dohodou zmluva zanikne k najbližšej splatnosti poistného v závislosti od frekvencie jeho platenia.

Menšie garancie návratu investícii

Ak by ste mali v životnej poisťovni kúpené investičné poistenie tiež môžete ukončiť poistnú zmluvu kedykoľvek, keďže ide o jednorazovo platený produkt. Pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy vám poisťovňa vyplatí nasporenú sumu, ale zníženú o poplatok za jej predčasné ukončenie, ktorý je niekoľko percent (zvyčajne okolo 5 %) z hodnoty vášho osobného účtu ku dňu ukončenia poistenia. 

Kedy prídu peniaze zo životnej poistky

Po zrušení životnej poistky vám poisťovňa vyplatí peniaze do pätnástich dní po tom, čo ste skončili zmluvu. 

Kedy môže poisťovňa vypovedať zmluvu

Ak ste niekoľko mesiacov neplatili poistku, poisťovňa môže automaticky vypovedať zmluvu. Môže však vymáhať nezaplatené poistné súdnou cestou v závislosti od konkrétnej situácie.

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti: aký je v tom rozdiel a čo sa oplatíPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 9 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.