Kde všade sa dá použiť elektronický občiansky preukaz (eID karta)

26.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Občiansky preukaz slúži každému občanovi k preukázaniu jeho totožnosti. Elektronický občiansky preukaz však už značne uľahčuje život pri kontakte s úradmi.


eID Karta, alebo inak povedanée elektronický občiansky preukaz je občiansky preukaz s elektronickým čipom, ktorý okrem v prvom rade plní funkciu preukazovania identity klasického občianskeho preukazu, ale vďaka elektronického čipu má aj rozšírené použitie. Prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu svoju identitu môžete preukázať aj v elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci, no jeho využitie už objavili aj súkromné firmy. Okrem iného vďaka eID Karte ušetríte aj na správnych poplatkoch.

Z pohodlia obývačky už od roku 2013

Elektronické občianske preukazy sa začali na Slovensku vydávať od decembra 2013 a už o dva roky neskôr bol miliónty elektronický občiansky preukaz.

Ako vybaviť elektronický občiansky preukaz

Pre plnohodnotné využívanie elektronického občianskeho preukazu ho musíte mať aktivovaný pre elektronickú komunikáciu, mať na ňom nahraté certifikáty pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a disponovať určitým softvérovým a hardvérovým vybavením pre jeho použitie.

Všetko získate bezplatne a vybavuje sa to na oddelení dokladov Policajného zboru. V prípade, že máte ešte starý občiansky preukaz, môžete získať nový elektronický občiansky preukaz za poplatok 4,50 eur. Ako vybaviť občiansky preukaz sa dozviete v našom praktickom článku.

elektronicky obciansky preukaz

Na čo všetko sa dá použiť elektronický občiansky preukaz

Z elektronického registra adries môžete napríklad získať detailné informácie o každej adrese na Slovensku. Z registra adries je možné získať súbor údajov identifikujúcich polohu každého vstupu do budovy (ktorá má určené orientačné aj súpisné číslo) alebo hlavného vstupu do budovy (ktorá má určené len súpisné číslo) na Slovenku, ako aj jej grafickú vizualizáciu na mape. Môže to byť užitočné najmä vo chvíli, keď potrebujete vybaviť niečo na mieste, kde ste ešte nikdy predtým neboli a overiť si tak vďaka mape, kde má tá-ktorá inštitúcia alebo súkromný podnik vchod.

Zmenu trvalého pobytu vybavíte aj cez internet

Elektronicky je možné požiadať o vydanie elektronického občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred skončením doby jeho platnosti (bez poplatku) alebo z dôvodu zmeny trvalého pobytu (s poplatkom). Zmenou trvalého pobytu sa občiansky preukaz stáva neplatný a občan má povinnosť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní odo dňa zmeny trvalého pobytu. Za zmenu trvalého pobytu zaplatíte správny poplatok 4,50 eur a pri elektronickej žiadosti ho zaplatíte pohodlne bankovým prevodom. 

Pri podaní žiadosti nepotrebujete navštíviť oddelenie dokladov Policajného zboru, ale na prevzatie nového preukazu sa už musíte dostaviť osobne.

Stratu alebo krádež nahlásite aj elektronicky

Zákonnou povinnosťou každého držiteľa občianskeho preukazu je jeho stratu alebo odcudzenie bezodkladne nahlásiť. Jedinou podmienkou pre využitie tejto služby je, že držiteľ elektronického občianskeho preukazu má nadefinovaný tzv. „diskrétny údaj“ a pri využití tejto služby si naň aj spomenie. Diskrétny údaj slúži výhradne na nahlásenie straty alebo odcudzenia elektronického občianskeho preukazu a občan si ho určuje sám pri vybavovaní občianskeho preukazu.

Pohodlne vybavíte aj sociálnu pomoc

Medzi elektronické služby, ktoré viete vybaviť aj z pohodlia domova patrí možnosť podať žiadosť o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky, o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, o rodičovský príspevok pre zverené dieťa, o rodičovský príspevok pre vlastné dieťa, o príspevok pri narodení dieťaťa, o príspevok na starostlivosť o dieťa, o pomoc v hmotnej núdzi, o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, o peňažný príspevok na opatrovanie a mnoho iných.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo