Ako uviesť české a slovenské príjmy zo zamestnania v daňovom priznaní

16.01.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Boli ste v roku 2018 zamestnaný na Slovensku aj v Českej republike? Poradíme vám, ako bude vyzerať vaše daňové priznanie.


Pokiaľ ste pracovali časť roka v zamestnaneckom pomere na Slovensku a časť v Českej republike, dá sa predpokladať, že ste daňovým rezidentom na Slovensku.

Kto je a kto nie je daňový rezident sa dočítate v našej abecede Príjmy zo zahraničia.

Daňový rezidenti musia podávať na Slovensku daňové priznanie, kde uvedú všetky svoje celosvetové príjmy. Budete preto potrebovať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo zamestnania na Slovensku a v ČR.  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch je podklad pre vyplnenie daňového priznania a jeho kópia sa prikladá k daňovému priznaniu.

 

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z ČR vám na požiadanie vystaví zamestnávateľ, väčšinou v priebehu prvého kvartálu roku 2019. Aby sa vám nestalo, že dostanete potrebné podklady k daňovému priznaniu neskoro a budete musieť podávať slovenské daňové priznanie na poslednú chvíľu, môžete zaslať na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Stiahnite si formulár oznámenia do svojho počítača a vyplnené zašlite na daňový úrad.

Podaním tohto oznámenia tak získate čas; až 6 ďalších mesiacov. Lehota na podanie daňového priznania končí prvým aprílom 2019 vrátane. Keď do tohto dátumu odošlete oznámenie, v ktorom uvediete, že máte príjmy aj z Českej republiky, môžete daňové priznanie podať až do 30. septembra 2019.

 

Príjmy z Českej republiky však musíte prepočítať kurzom, ktoré vydáva Národná banka Slovenska resp. Európska centrálna banka.

Môžete použiť priemerný ročný kurz na prepočet príjmov, čo je 25,647 CZK/EUR, prípadne kurz za obdobie, v ktorom ste príjmy v Českej republike dosiahli.

Takto prepočítané príjmy a výdavky na sociálne a zdravotné poistenie potom pripočítate k tým slovenským a začnete vyplňovať daňové priznanie.

Príjmy zo zamestnania v ČR v daňovom priznaní

Zdroj foto: Shutterstock

Príjmy zo zamestnania patria do daňového priznania k dani z príjmov – typ A:

Začnete vyplňovať daňové priznanie krok po kroku. Až po riadok 47 postupujete so spočítanými príjmami.

Potom v riadku 48 a 49 uvediete príjmy len z Českej republiky. Pokiaľ máte príjmy zo zamestnania, môžete totiž uplatniť metódu vyňatia príjmov, inak sa na príjmy z ČR uplatňuje druhá metóda.

Tak bude zabezpečené, aby príjmy, ktoré vám už raz boli zdanené, neboli znova dodaňované na Slovensku. Nebudete platiť daň z českých príjmov, ale budú uvedené v daňovom priznaní.

Nezabudnite na daňové priznanie v ČR 

Zamestnávateľ, ktorý vám vydá "Potvrzení o zdanitelních příjmech" neurobí ročné zúčtovanie a tým nemáte vybavenú povinnosť podať daňové priznanie. V Českej republike tak musíte podať daňové priznanie len z tých príjmov, ktoré ste zarobili tam. Všetko záleží na dohode s českým zamestnávateľom.

Ako podať daňové priznanie pri príjmoch z Českej republiky a Slovenska:

1. Získať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov na Slovensku aj v ČR, u ktorých ste boli zamestnaný.

2. České príjmy prepočítať kurzom NBS na eurá (výpočet uviesť v prílohe daňového priznania).

3. Vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov - typ A, uplatniť vyňatie českých príjmov.

4. Podať české daňové priznanie, vyplnené na základe "Potvrzení o zdanitelních příjmech" len od zamestnávateľa v ČR.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5