Posledná možnosť získať zelené poukážky, známe sú termíny

30.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Prvé poukážky na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií už sú k dispozícii, prvé kolo roku 2018 už je dokonca ukončené. 


V roku 2018 vydá v rámci projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov €. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách. Ako získať poukážky na zelenú energiu aj pre vašu domácnosť sa dozviete v tomto článku.

Osemnáste kolo už uzavreli

Osemnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Dočítate sa to na hlavnej stránke projektu Zelená domácnostiam.

Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1 650 000 eur bola prekročená.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu pár hodín od otvorenia kola.

zelene poukazky pre domacnost

Ďalšie kolá už čoskoro

Nasledovať budú dve kolá pre slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, pričom kolo určené pre mimobratislavské regióny bude vyhlásené 6. februára a pre Bratislavský samosprávny kraj 27. februára. 

Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Agentúra chce vyhlásiť ešte jedno fotovoltaické kolo. Kolá štartujú v určený deň o 15-tej hodine.

Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až júni. V druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky, keďže pilotný projekt v roku 2018 končí.

Aktuálne je preplatených viac ako 11-tisíc poukážok za 24,6 milióna eur. Z uvedenej sumy na kotly na biomasu pripadajú len necelé 2 milióny eur, preto je potrebné osobitne dať priestor aj týmto zariadeniam.

Čo sa mení v roku 2018

Pri poukážkach vydávaných v roku 2018 nastali vo všeobecných podmienkach projektu zmeny v podpore inštalácií fotovoltaických panelov. Znížil sa príspevok na prvý inštalovaný kilowatt výkonu fotovoltaických panelov o 100 eur na 1 000 eur. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva na pôvodnej úrovni, maximálny príspevok na zariadenie je 2 350 eur.

Projekt v roku 2018 končí, so žiadosťami neotáľajte

„Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí, preto plánujeme čo najviac kôl vyhlásiť už v prvom polroku," uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Kolá budú v prvom polroku 2018 vyhlasované každý mesiac. Vyčlenená čiastka 13 miliónov eur na rok 2018 je minimálna, môže sa neskôr navýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité. Vyvarujte sa chybám, ktoré robí väčšina ľudí pri žiadostiach o zelené poukážky.

Tabuľka: Harmonogram zelených poukážok na rok 2018

Termín Zariadenie Alokácia BSK Alokácia mimo BSK Termín rezervácie Dátum podania žiadosti o preplatenie
23.1.2018 elektrina - 1 650 000 eur 22.2.2018 23.4.2018
6.2.2018 teplo - 2 350 000 eur 8.3.2018 6.5.2018
27.2.2018 teplo 770 000 eur - 29.3.2018 27.5.2018
13.3.2018 kotol na biomasu - 2 350 000 eur 12.4.2018 13.6.2018
od 1.4.2018 elektrina / teplo - 6 350 000 eur - -

Prameň: SIEA, Zelená domácnostiamPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo