Poistenie invalidity – zachráni rozpočet aj splátky hypotéky

31.01.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Výška invalidného dôchodku na Slovensku je tak žalostná, že zabezpečenie pre prípad straty schopnosti pracovať je doslova nutnosť.


Finančná invalidita na Slovensku

Pod invaliditou rozumieme dlhodobo zhoršený zdravotný stav, ktorý je spôsobený chorobou, alebo následkom úrazu. Je viac menej trvalý a pracovná schopnosť je znížená na viac ako 40 alebo 70 % v porovnaní so zdravou osobou. V prvom prípade hovoríme o čiastočnom invalidnom dôchodku, v tom druhom o plnom. Pri uznaní invalidného dôchodku nie je zlý len zdravotný stav, ale aj sociálne podmienky.

Náklady na zdravotný starostlivosť invalidom stúpajú, zatiaľ čo príjmy dramaticky klesajú. Pre porovnanie v roku 2017 bola priemerná mzda na Slovensku 944 eur a priemerný invalidný dôchodok 236,59 eur. To niekedy nestačí ani na výdavky spojené s liečbou. Pohľad na výšku invalidných dôchodkov podáva samotná Sociálna poisťovňa.

 

Priemerná výška vyplácaných dôchodkov k 31. decembru 2017

Invalidný do 70 % 200,05 €
Invalidný nad 70 % 359,88 €
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 265,59 €

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

Možnosti poistenia invalidity

Poistenie invalidity je možné získať k úrazovému alebo životnému poisteniu. Pohľad na surovú realitu výšky invalidných dôchodkov je dôvodom, prečo krytie tohto rizika nemalo chýbať v žiadnom poistení. Poisťovne najčastejšie poskytujú poistenie invalidity vo forme dvoch základných typov vyplácania.

  • Vyplácanie formou renty:

Je podmienené priznaním invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne.  V závislosti od poistných podmienok sa spôsob výplaty aj trvanie líšia. Najčastejšie ide o vyplácanie mesačnej renty až po odchod do starobného dôchodku. Prípadnú rentu si volíte sami pri podpise zmluvy a je možné mať nastavený plán vyplácania v prípade, že ostanete na čiastočnom, alebo plnom invalidnom dôchodku. Tento typ vyplácania je závislý na prehodnocovaní invalidity zo strany Sociálnej poisťovne. Ak vám invalidita klesne, alebo pominie, poisťovňa zastaví aj vyplácanie renty. Obvykle sa suma pohybuje minimálne na 100 eurách a maximálne na 1000 eurách.

  • Jednorazová dávka:

Výhodou je vyplatená celá suma naraz, bez rizika možného prehodnotenia stupňa invalidity ako je to pri mesačnej dávke. Rozdiel medzi poisťovňami je vo výplate tejto sumy. V najlepšom prípade je vyplatených 100% z poistnej sumy. Pri čiastočných invaliditách sa kráti. Poistná sumy sa obvykle uzatvára na minimálne 1000 eur, maximálne 150 000, ale niektoré poisťovne môžu mať rôzne limity na poistné sumy.

Poistenie je prakticky nutnosť

Na poistenie invalidity stále nemyslí dostatok ľudí, pritom v tomto prípade invalidita ohrozuje existenčne nielen samotného invalida, ale aj celú rodinu. V prípade rapídneho poklesnú príjmov je ohrozená nielen životná úroveň, ale aj splátky úverov, či hypotéky. A riešenie situácie zo strany štátu je nepostačujúce.

Aj preto Roman Holček, riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA poisťovne hovorí: „V podstate je pre všetkých dôležité zaoberať sa situáciou, ako si zabezpečiť príjem v dôsledku invalidity. Táto situácia nie je v podstate riešiteľná inak než poistením. Doteraz bol tento typ poistenia veľmi podceňovaný, veľká časť klientov si poisťuje najmä riziká pre prípad výpadku príjmu pri ochorení alebo úraze.“

Zároveň dodáva, že poistenie invalidity nemusí mesačné splátky poistenie ani rapídne navýšiť, ak je správne manažované portfólio:

„Ak by si klienti poistenie vhodne nastavili, mohli by často ušetriť – napríklad ak sa poistia iba pre prípady vážnych ochorení a práceneschopnosť v počte niekoľko týždňov budú riešiť z iných zdrojov.“

Krátkodobé ochorenie, či PN a s ním spojené výpadky príjmov sú totiž omnoho ľahšie riešiteľné ako dlhodobý výpadok pri invalidite.

Pozrite si výluky v prípade duševných chorôb

O tom, že invalida na Slovensku nie je vôbec kuriozitou, hovoria štatistiky sociálnej poisťovne, podľa ktorých je v súčasnosti viac ako 230 000 invalidov odkázaných na dôchodok. Ročne pribudne okolo 20-tisíc nových prípadov, pritom len necelých 80 tisíc z celkového počtu invalidov vykonáva aspoň nejakú zárobkovú činnosť. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne je na Slovensku najčastejšou príčinou invalidity invalidita následkom nádorového ochorenia (48%), nasledujú duševné poruchy a poruchy správania.

Duševné choroby spôsobujú až 30 % invalidity a  ide o najviac zanedbávanú kategóriu ochorení. Dokonca mnoho poisťovní má duševné choroby vo výlukách. V súčasnosti sa trend mení a poisťovne ponúkajú už duševné choroby ako pripoistenia, alebo niektoré už v rámci základného balíčka. Stále je však dosť poisťovní, ktoré majú na takéto ochorenia výluky. Dôsledne si prečítajte výluky, aby ste neplatili poistenie, ktorá vám v prípade skutočnej invalidity nebude nič platné.

TIP: AKO SA POISTIŤ NA LYŽOVAČKU

Pozor na čakaciu dobu pri invalidite

Pri invalidite je ešte jeden dôležitý údaj, ktorý má vo svojich podmienkach každá poisťovňa. Je to čakacia doba pri invalidite spojenej s ochorením. Je to doba, počas ktorej musíte byť poistený, aby ste získali nárok na vyplácanie dávky v invalidite. V závislosti od poisťovne je to od 18 do 24 mesiacov. Ak sa stanete invalidom následkom ochorenia skôr, poistné plnenie poisťovňa zamietne. Iné je to v prípade úrazu. Pri ňom máte nárok na poistné plnenie invalidity okamžite, prakticky aj druhý deň po podpise zmluvy.

Zdroj foto: shutterstock

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.