Falošný výjazd záchranných zložiek vás môže vyjsť pekne draho

05.02.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Prácu hasičov, záchranárov a policajtov ocení len človek, ktorý ich služby aspoň raz naozaj potreboval. Sú však aj takí, ktorí si z integrovaného záchranného systému robia žarty. Ak zneužijete tiesňovú linku bez toho, aby ste ju reálne potrebovali, za výjazd zaplatíte z vlastného vrecka a neminie vás ani mastná pokuta.


 

Hasiči a záchranári

V dnešnej dobe hasiči a záchranári zasahujú pri udalostiach ako napríklad povodne, živelné katastrofy, ekologické havárie, dopravné nehody, technická pomoc pri mimoriadnych udalostiach a úsek ich pôsobenia je naozaj rôznorodý. Hasiči už neplnia len funkciu likvidovania požiarov, ale aj čoraz viac úloh záchranného charakteru.

Podľa štatistík sa na Slovensku každých 15 minút stane udalosť, pri ktorej je potrebný zásah hasičov a záchranárov. Bohužiaľ, operátori a aj hasiči v teréne sa stretávajú s tým, že na linku zavolajú ľudia bezdôvodne alebo len tak zo žartu. Väčšinou sú to znudení tínedžeri alebo alkoholom podgurážený ľudia. Nahlásia nebezpečnú udalosť, ktorá sa nestala a tým zneužijú tiesňovú linku.

Za takúto nevhodnú zábavku hrozí pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 1 659 eur. Hoci by sa mohlo núdzové volanie klasifikovať ako trestný čin, väčšinou je to posudzované ako priestupok. V prípade zistenia totožnosti páchateľa, môže byť nariadené aj preplatenie celej sumy zbytočného výjazdu. Výška tejto sumy závisí od mnohých faktorov.

„Cena výjazdu príslušníkov HaZZ sa nedá presne odhadnúť, pretože závisí od viacerých faktorov. Počet zasahujúcich príslušníkov, motohodiny, náročnosť výjazdu, vzdialenosť miesta udalosti a podobne. Môže sa pohybovať od stoviek do tisícok eur. U nás sú takéto výjazdy vedené ako plané poplachy. Nevedieme si poznámky, k čomu ten výjazd smeroval, len že to bol planý poplach,“ objasnila kapitánka Mgr. Zuzana Farkasová.

V roku 2017 bol celkový počet výjazdov Hasičského a záchranného zboru 33 737. Z toho bolo 677 výjazdov kvalifikovaných ako planý poplach.

Koľko stojí zbytočný výjazd hasičov a záchranárov

Zdroj: shutterstock

Polícia

Okrem hasičov a záchranárov sa na zbytočné výjazdy vydávajú aj príslušníci Policajného zboru. Aj keď sa výjazd policajtov nikdy neberie ako zbytočný, volať by ste ich mali len keď je to naozaj potrebné.

„Polícia plní svoje úlohy nepretržite 24 hodín denne, jednotlivé zásahy osobitne neúčtuje. Žiaden výjazd však nepovažujeme za zbytočný, ku každému pristupujeme, ako k reálnej hrozbe. Záchranné zložky by sa ale takýmto spôsobom nemali zneužívať. Na miesto okrem polície prichádzajú aj hasiči a zdravotníci. Všetkých by v tom čase mohol potrebovať niekto v skutočnej núdzi. Môže nastať prípad, kedy je každý zdravotník, hasič alebo policajt dobrý, napríklad pri hromadnej dopravnej nehode. Aj preto je takéto konanie trestné,“ povedal hovorca PPZ mjr. JUDr. Michal Slivka.

Iná situácia nastáva, keď zo žartu nahlásite výbušninu alebo inú život ohrozujúcu poplašnú správu. Vtedy sa jedná o trestný čin šírenia poplašnej správy, ktorý presnejšie definuje Trestný zákon. V takomto prípade už nečelíte žiadnej pokute, ale rovno trestnému stíhaniu a riziku pobytu vo väzení. Trestné sankcie za šírenie poplašnej správy sú 1 až 5 rokov odňatia slobody.

Aký je trest za šírenie poplašnej správy

Zdroj: shutterstock

Linka 112

Linka 112 je zjednotené celoeurópske číslo, ktoré slúži na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému. Volá sa v prípade ohrozenia zdravia, života, bezpečnosti alebo majetku jednotlivca, prípadne viacerých ľudí. Linka 112 je všeobecné číslo, ktoré platí v celej Európe, ale na území Slovenska stále fungujú aj známe tiesňové čísla 150, 155 a 158.

Dôvodom tohto jednotného čísla bol hlavne fakt, že ľudia v krízových situáciách museli rozmýšľať nad tým, aké číslo je vlastne potrebné vytočiť. Zaujímavosťou je, že na Slovensku bolo do zavedenia pokuty za zneužitie tiesňovej linky, až 90 % hovorov neopodstatnených alebo neoprávnených. Operačné stredisko bolo preťažené a ľudia, ktorí naozaj potrebovali záchranné zložky sa len ťažko dovolali pomoci.

Kedy je potrebné volať číslo 112

V prípade, že nastane:

 • situácia, kedy chcete polícii nahlásiť informácie o trestnej činnosti alebo o hľadáných, respektíve nezvestných osobách
 • vážne poranenie, ktoré ste utrpeli vy alebo iná osoba, prípadne sa niekto dusí alebo má iné zdravotné problémy
 • situácia, kedy ste svedkom pokusu o samovraždu alebo trestný čin
 • situácia, kedy ste svedkom výtržností, násilia alebo bitky
 • situácia, kedy nájdete človeka v bezvedomí alebo po smrti, prípadne potrebuje urgentnú lekársku pomoc
 • nájdenie podozrivej batožiny, kde by mohla byť výbušnina, prípadne viete o nejakej nebezpečnej výbušnine
 • situácia, kedy ste svedkom alebo účastníkom vážnej dopravnej nehody
 • prepadnutie, kde ste boli svedkom alebo poškodeným
 • požiar budovy, auta, lesa alebo iný rozsiahli požiar, ktorý nie je možné uhasiť svojpomocne
 • prírodná katastrofa ako povodeň alebo veterná smršť
 • situácia, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť osoby, prípadne osôb, ktoré potrebujú bezodkladnú pomoc integrovaného záchranného systému


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 9 krát 5 0.5