4 kroky k rýchlemu vybaveniu reklamácie spotrebného tovaru

12.02.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Výrobky, ktoré bežne používame sa už nevyrábajú tak kvalitne ako v minulosti. Takže ak sa vám nezapol čerstvo kúpený mobil, v chlebe bola zapečená myš alebo sa odlepil jeden z troch pásikov na značkových topánkach máte právo takýto nekvalitný tovar reklamovať.


Záručná doba

Na každý zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba. To je čas funkčnosti tovaru, za ktorý sa výrobca a predajca zaručil. Táto lehota začína plynúť hneď po kúpe výrobku, respektíve po jeho spustení do prevádzky. V prvom rade si overte záručnú dobu výrobku a jej platnosť.

Tovar môžete s čistým svedomím reklamovať aj v posledný deň záruky. Nemali by ste to však odkladať na neskôr a vybaviť to čo najskôr. Niektorí predajcovia ponúkajú aj takzvanú predĺženú záruku, za ktorú si samozrejme priplatíte.
Lehoty záruky môžu byť rôzne, v závislosti od druhu predávaného tovaru. Väčšinou je to 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na už použitý tovar.

Záruka platí aj na výrobok, ktorý bol predávaný v zľave alebo vo výpredaji. Avšak, ak bol zlacnený pre nejakú konkrétnu chybu, na ktorú vás predajca upozornil, reklamácia sa tejto chyby nemôže týkať. Ak vám chybný výrobok pri reklamácií okamžite vymenia za nový, záručná doba začne plynúť odznova.

Tovar a potvrdenie o kúpe

Ak sa chcete úspešne domáhať svojich spotrebiteľských práv, musíte mať dôkaz o kúpe konkrétneho výrobku a samozrejme aj samotnú reklamovanú vec. Bez týchto dvoch vecí vám reklamáciu nikdy neschvália. Od reklamácie vás však nesmie odradiť ani to, že od výrobku nemáte originálny obal a pokladničný blok.

Zákon neprikazuje spotrebiteľovi nechať si od výrobku obal a dokonca ani pokladničný lístok. Ako dôkaz o tom, že ste si tovar zakúpili u predajcu postačí buď záručný list alebo bankový výpis, na ktorom je uvedená platba za kupovaný tovar. Samozrejmosťou je, že pri reklamácií donesiete aj chybný výrobok.

Ako reklamovať tovar

Zdroj: shutterstock

Kde reklamovať výrobok

Výrobok môžete reklamovať v predajni, kde vám ho predali. Avšak, je to možné urobiť aj v ktorejkoľvek predajni toho istého predajcu. Podmienkou je, že na predajni sa nachádza osoba, ktorá je prijímaním reklamácií poverená. Táto osoba bude od vás požadovať potvrdenie o kúpe, chybný tovar, a kontaktné údaje.

Do reklamačnej správy uvedie popis chyby na tovare. Následne vyhodnotí spôsob vybavenia reklamácie buď ihneď, do 3 pracovných dní alebo v zložitejších prípadoch až do 30 dní. Podľa zákona však vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uplynie táto lehota, spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy, prípadne mu predajca musí výrobok vymeniť za nový.

Vybavenie reklamácie

Pod pojmom vybavenie reklamácie sa rozumie to, že vám bol odovzdaný opravený výrobok, vymenili vám ho za nový, reklamácia bola zamietnutá, prípadne vám vrátili peniaze. Ak však bola reklamácia zamietnutá, na doklade musí byť uvedený dôvod tohto rozhodnutia.

Aj proti zamietnutiu sa môžete odvolať a nechať si zhotoviť vlastný znalecký posudok na chybu výrobku. Samozrejme k takýmto ťahaniciam sa uchyľujte len v prípade, že výrobok má vyššiu cenu než samotný posudok. Rozhodne sa neoplatí rozpútať reklamačnú vojnu kvôli papučiam z výpredaja.

Ako to nespackať

O reklamačnej politike si musíte pamätať niekoľko zásadných vecí:

 • v prvom rade sa na vás vzťahujú spotrebiteľské práva
 • chybný výrobok reklamujte ihneď, neodkladajte to
 • predajca zodpovedá za kvalitu predávaného výrobku a chyby výrobku bez ohľadu na to, či o nich vedel
 • musí spotrebiteľa oboznámiť s používaním výrobku, respektíve poskytnúť návod na použitie
 • reklamačný poriadok musí byť prístupný na viditeľnom mieste
 • ak predajcu požiadate o záručný list, respektíve pokladničný doklad musí vám ho vydať
 • ak vám nejaký pochybný predajca odmietol reklamáciu prijať, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu
 • po uplynutí záručnej doby už nemáte právo na reklamáciu
 • záručnú dobu si môžete predĺžiť u samotného predajcu, ak takúto možnosť ponúka
 • ak sa na tovar stále vzťahuje záručná doba, predajca je povinný reklamáciu prijať
 • niektoré druhy výrobkov môžete vrátiť aj bez dôvodu s tým, že vám vrátia peniaze
 • reklamovať môžete aj služby a potraviny
 • tovar si môžete aj vymeniť (napríklad keď sú vám malé topánky alebo ste si kúpili o číslo väčšie tričko)


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 13 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo