Zmeny vo výške poistného, nemocenskej a v 2. dôchodkovom pilieri

08.02.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Rok 2018 priniesol sériu veľkých zmien v rôznych sektoroch. O niektorých novinkách možno ani neviete. Sú to napríklad zmena výšky poistného, zvýšenie nemocenskej a čerstvou úpravou je aj zmena v 2. pilieri, ktorá začala platiť od 1. februára 2018.


Nemocenské dávky

Začiatok roka priniesol aj mierne zvýšenie nemocenských dávok. Dôvodom zmeny je hlavne to, že sa zvýšil denný maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa tieto dávky počítajú. Ten stúpol z 58,05 eur na 59,96 eur.

Náhrada príjmu sa poskytuje podľa počtu dní práceneschopnosti. Za prvé 3 kalendárne dni sa poskytuje 25 %, a od 4. dňa práceneschopnosti sa počíta 55 % denného vymeriavacieho základu. Pre poistenca to v praxi znamená, že ak bude na PN-ke celých 31 dní v mesiaci, bude maximálna výška nemocenského na deň 32,98 eur. Dokopy tak môže byť celková výška náhrady mzdy až vo výške 968,42 eur za mesiac. Avšak, takúto náhradu mzdy dostanete iba v prípade, že vaša mesačná mzda je približne 1 800 eur.

Ako si vypočítať denný vymeriavací základ

DVZ = (mzda x 12 mesiacov) : 365

V prípade, že ste poberali každý mesiac inú mzdu platí vzorec:

DVZ = (mzda za daný mesiac + mzda za daný mesiac + mzda za daný mesiac + atď.) : 365

Percentuálne počítanie DVZ

Prvé 3 dni práceneschopnosti: 25 % denného vymeriavacieho základu

Od 4. dňa práceneschopnosti: 55 % denného vymeriavacieho základu

Nemocenské dávky sa poskytujú maximálne 52. týždňov.

Aká je výška nemocenských dávok

Zdroj: shutterstock

Výška poistného

Menšie zvýšenie poistného sa týka dobrovoľne poistených a samostatne zárobkovo činných osôb. Od 1.1.2018 sa zmenila výška minimálneho vymeriavacieho základu zo 441,50 eur na 456 eur. Sociálna poisťovňa však o týchto zmenách dobrovoľne poistené osoby neinformuje, preto by sa pred platením mesačného poistného mali o jeho výške dostatočne informovať.

Mesačná suma pri minimálnom vymeriavacom základe by tak mala byť 20,06 eur. Ak však máte plný balík, ktorý môže dobrovoľne poistená osoba mať, bude celková minimálna mesačná výška poistného 160,28 eur.

Tabuľka: Platenie poistného dobrovoľne poistených osôb od 1.1.2018

Poistenie Nemocenské Starobné Invalidné V nezamestnanosti Rezervný fond Spolu
Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 2 % 4,75 %  
Minimálny VZ 456 € 456 € 456 € 456 € 456 €  
Suma poistného 20,06 € 82,08 € 27,36 € 9,12 € 21,66 € 160,28 €
Maximálny VZ 6384 € 6384 € 6384 € 6384 € 6384 €  
Suma poistného 280,89 € 1149,12 € 383,04 € 127,68 € 303,24 € 2243,97 €

Zmeny v 2. pilieri

Od 1. februára prišla zmena aj v 2. pilieri. Účinnosť nadobudla novela zákona, podľa ktorej sa budú môcť dôchodcovia slobodne rozhodnúť ako naložia so svojimi peniazmi. Avšak, týka sa to len tej časti penzistov, ktorých dôchodok presahuje sumu 432,4 eur a zároveň si odkladali peniaze aj v 2. pilieri. V praxi to znamená to, že si dôchodcovia budú môcť časť peňazí vybrať naraz alebo s nimi môžu naložiť podľa svojho uváženia.

Penzisti, ktorí pred zmenou hranicu nepresahovali mali nárok zo svojho dôchodkového účtu len na doživotnú mesačnú rentu. Vďaka zníženiu tejto hranice má dosah na ľubovoľnú manipuláciu s peniazmi približne 4 000 penzistov. Podľa predpokladov by sa mala táto hranica aj naďalej meniť, v závislosti od priemernej penzie. Odhaduje sa, že do roku 2025 bude počet penzistov, ktorí budú mať voľnú ruku nad úsporami z 2. piliera približne 70 000.

Dôchodky 2018

Zmeny v roku 2018 sa týkajú najmä výšky niektorých dôchodkov a dôchodkového veku. Zvyšovanie dôchodku sa dotýka hlavne dôchodcov, ktorí odišli do penzie pred 1. januárom v roku 2004. Vďaka zmenám si v roku 2018 prilepšia o 45 eur, v roku 2019 a 2020 o približne 46 eur.

Výška penzie sa zvyšovala aj takzvaným socialistickým dôchodcom. Ide o penzistov, ktorí odišli do dôchodku pred 30. septembrom 1988. V roku 2018 sa to bude týkať približne 12 900 ľudí, ktorým stúpne dôchodok o vyše 25 eur.

Opäť sa posúval aj dôchodkový vek a to o 63 dní. Takže hranica odchodu do dôchodku je po novom stanovená na 62 rokov a 139 dní.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, DSSPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo