Ako založiť s.r.o. v roku 2018

07.02.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Hoci má právna forma podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku dlhú históriu, v roku 2018 čaká budúcich podnikateľov viacero zmien.


Založenie alebo kúpenie s.r.o.

Pri podnikaní prostredníctvom s.r.o. máte dve možnosti. Môžete si založiť firmu novú, alebo si ju kúpiť. Pri zakladaní ide o časovo náročnejší proces, pri kúpe môžete už podnikať v princípe do niekoľkých hodín. Pozor si však treba dávať na to, čo kupujete. Najvýhodnejšie je kúpiť si ready – made spoločnosť, ktorá je vytvorená len s cieľom ďalšieho predaja. Vyhnete sa tak možným komplikáciám s podnikateľskou históriou, ktorú za sebou môže zanechať plnohodnotne využívaná eseročka.

Ak využijete služby tretích strán na založenie vlastnej eseročky, ceny začínajú okolo 250 eur. A toľko približne vás bude stáť, ak si aj všetko vybeháte sami. Ak sa rozhodnete pre kúpu ready – made spoločnosti, ceny začínajú pri 500 eurách, ale podnikať môžete začať prakticky do hodiny. Prvé je teda rozmyslieť si, ako sa k s.r.o dostanete.

 • Všetky potrebné formuláre na založenie s.r.o. si môžete stiahnuť TU

Skontrolujte si výber názvu

Pred tým, ako sa pustíte do podnikania je prioritné vymyslieť názov. Ten vás bude prezentovať aj charakterizovať. Pri jeho voľbe je nutné overiť, či rovnaký názov už neexistuje. Najlepším overovateľom je v tomto prípade web www.orsr.sk. V prípade kúpy ready-made spoločnosti táto starosť odpadá, vyberáte si firmu už s konkrétnymi menami, z ktorých si jednu prisvojíte.

Sídlo môže byť aj virtuálne

Na činnosť spoločnosti potrebujete mať sídlo. To môže byť vlastné, prenajaté, pokojne aj váš vlastný byt, či dom. Druhou možnosťou je sídlo virtuálne, z ktorého vám budú posielať napríklad poštu a dokumenty automaticky na zvolenú adresu. Je to výhodné aj z pohľadu, že podľa sídla firmy spadáte aj do pôsobnosti daňového úradu. Ak máte priestor prenajatý, budete potrebovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Výber predmetov podnikania

Tu sa ani v roku 2018 nič nemení. Vybrať je možné z  voľných, viazaných alebo remeselných predmetov podnikania, pričom pri viazaných a remeselných predmetoch je potrebné dokladovať odbornú spôsobilosť. Tento proces je v platnosti už niekoľko rokov.  

Forma / Živnosť Osobné podanie Elektronické podanie
Voľné živnosti 5 € 0 €
Viazané živnosti 15 € 7,5 €
Remeselné živnosti 15 € 7,5 €

Základná listina

Ide o jeden z najdôležitejších dokumentov. Ak eseročku zakladajú viacerí spoločníci, ide o spoločenskú zmluvu, ak iba jedna osobu, ide o zakladateľskú listinu. Obsah je však úplne totožný.

Podľa zákona musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka, výšku splatených vkladov
 • mená, bydliská, rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob
 • akým konajú v mene spoločnosti
 • určenie správcu vkladov, výšku rezervného fondu
 • ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

Pozor, novinkou pre rok 2018 je nový dokument, ktorým je podpisový vzor konateľa. Podpis konateľa musí byť od 1.1.2018 overený. Pri elektronickom zakladaní s.r.o. bude nutné z každého  dokumentu vyhotoviť jeden originál, ktorý naskenujete a ďalej pracujete už len so skenovanými dokumentmi.

Ako si založiť s.r.o. v roku 2018

Pripravte si aj vyhlásenie

Ak sa spoločnosť zakladá jedným spoločníkom, ktorý je fyzickou osobou, tak sa pripravuje Vyhlásenie jediného spoločníka - že nie je zakladateľ jediným spoločníkom v ďalších viac ako dvoch spoločnostiach. Podľa zákona môže byť jediným spoločníkom osoba len v troch jednoosobových s.r.o..

Splatenie základného imania

Minimálna výška základného imania pre eseročku ostáva nezmenená a je 5000 €, pričom vklad jedného spoločníka je minimálne 750 €. Aj v roku 2018 je možné vklady splácať v hotovosti k rukám správcu vkladu, ktorý vydá písomné prehlásenie o splatení vkladu. Vyhlásenie správcu sa pridáva na zápis do Obchodného registra.

Súhlas správcu dane

Pred zápisom do registra bol potrebný donedávna súhlas správcu dane, ktorý dostával subjekt na vlastnú žiadosť obvykle do 5 dní od podania. Od 1. 9. 2018 sa povinnosť priložiť pri zápise spoločnosti súhlas správcu dane bude týkať už len osôb, ktoré sú evidované na zozname daňových dlžníkov, alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Zápis do Obchodného registra

Jeden z najdôležitejších krokov, na základe ktorého vznikne skutočne právnická osoba. Pri zápise je potrebné predložiť kolky 331,50 €.

Od 1. Septembra 2018 však prichádza jedna zo zmien a založiť obchodnú spoločnosť už nebude môcť ani osoba, ktorá je evidovaná ako dlžník v Sociálnej poisťovni.

K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným tak bude môcť pristúpiť len osoba, ktorá nebude mať dlhy voči Sociálnej poisťovni alebo osoba, ktorá prípadný nedoplatok v plnej výške uhradí.

Registrácia na daňovom úrade

Každá novozaložená s.r.o. sa musí do 30 dní od zápisu v Obchodnom registri zaregistrovať na daňovom úrade. Ten následne do 30 dní vydá a udelí osvedčenie o registrácii a daňové identifikačné číslo (DIČ).  

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo