Kto potrebuje vaše dane? Rozhodnite sami!

20.02.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Uvažujete, či a komu venovať svoje 2 % z daní? Váhate, či to má vôbec zmysel? Tak vedzte, že v minulom roku získali neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie 64 miliónov eu od viac ako 800 tisíc daňovníkov.


Komu môžete venovať svoje dane

Venovať 2 % daní nemôžete komukoľvek. Zákon presne stanovuje o akú organizáciu sa jedná; dane teda nemôžete venovať fyzickej osobe.

Poukázať svoje dane tak môžete len pre verejnoprospešné neziskové organizácie:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Predmetom činnosti takejto organizácie môže byť len:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Aby ste mohli takejto organizácii svoje dane venovať, musí byť uvedená taktiež v Prehľade prijímateľov podielu zaplatenej dane, ktorý zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke.

Kto môže prijať percento z dane z príjmu

Koľko % daní môžete venovať

Každoročne môžete poukázať v prospech neziskovej organizácie percento zo svojej už zaplatenej dane:

 • 2 %
  • môžu poukázať všetky fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo za nich podáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ
  • zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, požiadajú o Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistia svoju daňovú povinnosť a môžu vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • 3 %
  • môže poukázať fyzická osoba, ktorá je dobrovoľníkom alebo odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
  • Potvrdenie od organizácie, kde bola dobrovoľná činnosť vykonaná musí byť prílohou k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane

Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 eurá. Ak je teda vaša daňová povinnosť príliš nízka a príspevok by mal byť nižší ako 3 eurá, neodvedie sa.

Aby ste mohli poslať príspevok, je potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní 2 alebo 3 % zaplatenej dane:

Ako môžu darovať % dane právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1 % z dane z príjmov právnických osôb. Môžu poukázať aj na viacerých prijímateľov (viacerým neziskovým organizáciám) avšak minimálna výška v prospech jedného musí byť 8 eur.

Právnická osoba môže poukázať aj menej ako 1 % z dane ale musí byť zachovaná podmienka minimálnej výšky 8 %.

Firmy (právnické osoby), ktoré v roku 2017 darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať z dane až 2 %.

V daňovom priznaní potom označí v príslušných kolónkach koľko percent z daní poukazuje a koľkým neziskovým organizáciám chce daň poukázať. V prílohe daňového priznania potom uvediete všety potrebné identifikačné údaje a sumu pre prijímateľa dane.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov, budú neziskovej organizácii poskytnuté vaše údaje (meno, adresa, obchodné meno, názov, sídlo…). Tak nezisková organizácia priamo zistí, kto je prispievateľ.

Nezabudnite však zaškrtnúť súhlas.

Zdroj foto: Shutterstock

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo