Zmena trvalého pobytu: kde všade je potrebné nahlásiť novú adresu

23.11.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Hypotéky - spravodajstvo


Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu si musíte splniť aj niekoľko ďalších ohlasovacích povinností.


 

Tak a je to. Konečne ste sa presťahovali do nového. Vybalením vecí zo škatúľ sa však vaše povinnosti nekončia. Ak ste sa rozhodli zmeniť aj trvalý pobyt a nezostať napríklad prihlásený u rodičov, čaká vás celkom slušné behanie po úradoch. Nižšie nájdete stručný návod, čo všetko musíte obehať.

Prvá zastávka: mestský resp. obecný úrad

Ak ste sa už presťahovali, mali by ste sa popozerať aj po tom, kde sa nachádza príslušný obecný resp. mestský úrad. To znamená, že keď ste kúpili nehnuteľnosť v bratislavskej Petržalke, vašou povinnosťou je navštíviť mestský úrad v Petržalke. Ten vykoná odhlášku z pôvodného trvalého bydliska a prihlášku na novú adresu - nemusíte teda chodiť na mestský úrad do vášho predošlého bydliska. Výhodou je, že ak sa napríklad sťahuje celá rodina, túto prvú zastávku môže absolvovať aj jedna osoba a tá vybaví potvrdenie o trvalom pobyte pre všetkých. Dôležité je, aby táto osoba mala platné doklady všetkých členov rodiny. Ohlasuje sa nová adresa, začiatok a skončenie pobytu. Tento úkon je bezplatný. 

Zoznam dokladov potrebných pre vybavenie prehlásenia

  • Občiansky preukaz
  • Rodný list dieťaťa do 15 rokov, občiansky preukaz dieťaťa od 15 rokov
  • Ak vlastníte nehnuteľnosť, budete musieť priniesť aj list vlastníctva z katastrálneho úradu, ten však nesmie byť starší ako 3 mesiace
  • Ak nevlastníte nehnuteľnosť, čiže sa sťahujete napríklad do podnájmu, budete potrebovať notársky overený písomný súhlas všetkých vlastníkov a to nie je všetko - potrebujete predložiť aj nájomnú zmluvu - inak vám potvrdenie nevybavia
  • Ak ste nejaký čas žili za hranicami Slovenska, budete potrebovať pas a osvedčenie o štátnom občianstve - nesmie byť staršie ako polroka, resp. 6 mesiacov
  • Ak ste sa od poslednej zmeny pobytu oženili, vydali, prípadne rozviedli (zmenili ste rodinný stav), budete potrebovať predložiť aj sobášny list, alebo rozsudok o rozvode

Potvrdenie o zmene pobytu noste so sebou

Potvrdenie o vyššie uvedenej zmene pobytu dostanete na počkanie. Toto potvrdenie noste stále pri sebe, budete ho totiž potrebovať na zápis do nasledujúcich inštitúcií. 

trvaly pobyt zmena

Polícia, resp. oddelenie dokladov

Keď už ste zmenili adresu, budete si automaticky musieť zmeniť aj svoje doklady. To platí najmä o najdôležitejšom doklade každého občana SR - občianskom preukazu. Na príslušnom oddelení Polície SR, resp. dokladov vybavíte nový občiansky preukaz. Nedávajte si však na čas a vybavte si nový občiansky, podľa možnosti, čím skôr. Zákonná lehota je jeden mesiac, resp. 30 dní od prihlásenia novej adresy trvalého pobytu.

K zmene resp. k novému občianskemu preukazu budete potrebovať svoj starý občiansky preukaz a vyššie spomínané potvrdenie o zmene trvalého pobytu. Vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov vás bude stáť 4,50 eur. Ďalej to už nemusíte riešiť, počkáte si na SMS, že vaša žiadosť o občiansky preukaz bola vybavená a už si len prídete pre svoj nový doklad. Udeje sa tak najneskôr do tridsiatich dní od žiadosti.

Máte auto? Aj tu vás čakajú papierovačky

Ak vlastníte auto, na oddelení dokladov resp. v Klientskom centre sa ešte chvíľu zdržíte. Tu opäť skutočne nie je na čo čakať, pretože zákonná lehota na nahlásenie zmeny je len 15 dní. Prehlásenie vozidla v rámci okresu vás prípraví o 4,50 eur, ak sa sťahujete do iného okresu, platí pre vás aj povinnosť vybaviť si nové evidenčné čísla s poplatkom 16,50 eur.

Nový vodičský preukaz vybavovať nemusíte, jeho sa zmena trvalého bydliska netýka. Čo však musíte zabezpečiť je nový technický preukaz. Tu už však predkladáte nový občiansky preukaz, spolu s malým a veľkým techničákom a dokladom o uzavretí PZP. Dôležité upozorniť, že akúkoľvek zmenu v rámci vášho motorového vozidla ste povinný nahlásiť aj v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, prípadne havarijnú poistku.

Do poisťovne čím skôr

Vaše kroky by mali ihneď viesť aj do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Pri zdravotnej poisťovni máte výhodu, že zmenu viete vybaviť komfortne aj z pohodlia domova - nový občiansky preukaz a potvrdenie o zmene trvalého pobytu si preto nascanujte do elektronickej podoby a pošlite na príslušné oddelenie vašej zdravotnej poisťovne.

Pracujete ako zamestnanec? Máte pracovnú zmluvu? V takom prípade potrebujete nahlásiť zmenu trvalého pobytu aj u zamestnávateľa. Má to však výhodu, zamestnávateľ totiž za vás nahlási zmenu do Sociálnej poisťovne - no podklady mu k tejto zmene dodajte čím skôr - na zmenu má podľa zákona len 8 dní. 

Ak ste podnikateľ, SZČO, poberateľ sociálnych dávok, dobrovoľne poistená osoba, alebo ste na materskej dovolenke - týka sa vás to tiež. Zmenu trvalého bydliska bezodkladne nahláste Sociálnej poisťovni.

Aj do banky treba ísť? áno

Ak si otvárate bankový účet, v zmluve máte uvedené, že akúkoľvek zmenu vášho stavu či bydliska je potrebné nahlásiť finančnej inštitúcii. Aj preto návštevu banky neodkladajte a vybavte ju čím skôr. Zmenu nahlásite už s novým občianskym preukazom, ktorý bude slúžiť pre overenie informácií. Ak tak neurobíte, banka môže mať problém pri akomkoľvek osobnom kontakte s vami a čaká vás to dodatočne.

Mobilný operátor, elektrina či plyn

Zmenu trvalej adresy nahláste aj mobilným operátorom, či iným poskytovateľom služieb, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. K zmene opäť postačí váš nový občiansky preukaz. Naša skúsenosť hovorí, že mobilný operátor vyžaduje osobnú návštevu pobočky, pri poskytovateľoch elektrickej energie či plynu stačí poslať e-mail so scanom občianskeho preukazu, prípadne sa prihlásiť do webového rozhrania dodávateľa.

Na záver kataster, a je to

Ak vlastníte nehnuteľnosť, čaká vás ešte jedna tortúra. Do mesiaca, resp. 30 dní potrebujete nahlásiť zmenu aj na odbor katastra Okresného úradu, kde ste vlastníkom nehnuteľnosti. Budete k tomu potrebovať tlačivo “Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu”, ktoré spolu s kópiou občianskeho preukazu, potvrdení o zmene trvalého bydliska, a listom vlastníctva odovzdáte osobne alebo pošlete poštou.

Zdroj ilustračnej fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 124 krát 5 0.5