Zmena trvalého pobytu: kde všade je potrebné nahlásiť novú adresu

13.02.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu si musíte splniť aj niekoľko ďalších ohlasovacích povinností.

 

Tak a je to. Konečne ste sa presťahovali do nového. Vybalením vecí z krabíc sa však vaše povinnosti nekončia. Ak ste sa rozhodli zmeniť aj trvalý pobyt a nezostať napríklad prihlásený u rodičov, čaká vás celkom slušné behanie po úradoch. Nižšie nájdete stručný návod, čo všetko musíte obehať.

1. Najprv treba vybaviť mestský resp. obecný úrad

Prvé kroky by ste mali nasmerovať na príslušný obecný, či mestský úrad, ktorý si zvolíte, podľa príslušnosti novej adresy. Čiže, ak ste kúpili nehnuteľnosť v bratislavskej Petržalke, vyhľadáte mestský úrad v Petržalke, ktorý zabezpečí odhlásenie z pôvodného trvalého bydliska a prihlásenie novej adresy. V prípade, že sa sťahujete celá rodina, nie je potrebné, aby ste na mestský úrad prišli všetci osobne. Všetko môže vybaviť jedna osoba, no s platnými dokladmi všetkých členov rodiny.

Ohlasuje sa nová adresa, začiatok a skončenie pobytu. Nahlásenie týchto skutočností nie je spoplatnené.

Budete potrebovať tieto doklady

  • Občiansky preukaz
  • Rodný list dieťaťa do 15 rokov, občiansky preukaz dieťaťa od 15 rokov
  • Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti je potrebné predložiť aj list vlastníctva z katastrálneho úradu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace.
  • V prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, vyžaduje sa notársky overený písomný súhlas všetkých vlastníkov. V prípade nájmu, nezabudnite predložiť aj nájomnú zmluvu.
  • Ak ste dlhodobo žili v zahraničí, zoberte si pas a osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov
  • Pokiaľ sa zároveň zmenil aj váš rodinný stav, predložíte aj sobášny list, prípadne rozsudok o rozvode.

Mestský úrad vám vydá na počkanie potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktorým sa preukážete v nasledujúcich inštitúciách. Naplánujte si to preto na jeden deň, ktorý venujete vybaveniu prvých základných úradov.

trvaly pobyt zmena

2. Za dokladmi na Políciu a Dopravný inšpektorát

Nová adresa si vyžaduje aj zmenu dokladov, čiže vaša ďalšia cesta bude smerovať na oddelenie dokladov. Aj tu je potrebné dodržať zákonnú lehotu do 30 dní od zaevidovania novej adresy trvalého pobytu.

Na polícii podáte žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu a preukážete sa potvrdením o zmene trvalého pobytu, ako aj pôvodným občianskym preukazom.

Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,50€ eir Do 30. dní vám príde SMS správa, že si váš nový občiansky preukaz môžete prevziať.

Ak ste majiteľom motorového vozidla, na oddelení dokladov sa ešte chvíľu zdržíte. Návštevu inštitúcie si naplánujte oveľa skôr, nakoľko pre vás platí zákonná lehota 15 dní na požiadate o prehlásenie vozidla v evidencii so správnym poplatkom 4,50 eur. Ak ste sa sťahovali do iného okresu, platí pre vás aj povinnosť vybaviť si nové evidenčné čísla s poplatkom 16,50 eur.

Pre majiteľov áut je ešte potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. Vypíšete si žiadosť o vydanie nového technického preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu. Spolu so žiadosťou predložíte nový občiansky preukaz, malý a veľký technický preukaz a doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Všetky zmeny, ktoré ste vykonali sú samozrejme potrebné ohlásiť aj k povinnej a havarijnej poistke v príslušnej poisťovni.

3. Sociálna a zdravotná poisťovňa

Ak ste zamestnanec, máte povinnosť oznámiť skutočnosť o zmene adresy ihneď svoju zamestnávateľovi. On už následne komunikuje so Sociálnou poisťovňou, pričom by sa mal snažiť dodržať lehotu 8 dní, preto sa snažte všetky potrebné údaje dodať čo najskôr.

Povinnosť nahlásiť zmeny platí aj pre podnikateľov, SZČO, poberateľov sociálnych dávok, dobrovoľne poistené osoby, ženy alebo muži na materskej dovolenke.

Ďalšou dôležitou ohlasovacou povinnosťou je nahlásenie novej trvalej adresy Zdravotnej poisťovni. Máte na to taktiež osem dní. Na ohlásenie je potrebné potvrdenie o zmene pobytu alebo nový občiansky preukaz. Túto zmenu však môžete nahlásiť aj emailom alebo telefonicky, čo vám značne ušetrí množstvo času a energie.

4. Hurá do banky

Pri uzavretí bankových účtov, či iných poskytovaných služieb si spoločnosti vyžadujú informovanie o akýchkoľvek zmenách. Jednou z nich je aj zmena trvalého bydliska. Návštevu si naplánujte až s novým občianskym preukazom, ktorý bude slúžiť pre overenie informácií.

5. Mobilní operátori a poskytovatelia služieb

Zmenu trvalej adresy nahláste aj mobilným operátorom, či iným poskytovateľom služieb, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. K zmene opäť postačí váš nový občiansky preukaz.

6. Kataster nehnuteľností

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, máte ešte o jednu povinnosť navyše. Do 30 dní nahlásite zmenu aj na odbor katastra Okresného úradu, kde vlastníte nehnuteľnosť. Je potrebné vyplniť tlačivo “Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu”, ktoré spolu s kópiou občianskeho preukazu, potvrdení o zmene trvalého bydliska, a listom vlastníctva odovzdáte osobne alebo pošlete poštou


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.