Ako podať odklad daňového priznania v roku 2018

05.03.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Kto môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017? O aký čas si možno predĺžiť lehotu podania? Od roku 2018 je potrebné použiť nové tlačivo.

Nestíhate podať daňové priznanie za rok 2017? Aj tento rok si môžete odložiť jeho podanie. Predpísaný vzor Oznámenia o predĺžení daňového priznania už existuje.

Komu sa oplatí podať odklad a komu nie

Posunutie lehoty je výhodné, ak ste v roku 2017 neplatili žiadne preddavky, nemáte našetrené na zaplatenie dane, musíte zaplatiť vysokú daň, alebo jednoducho nestíhate spracovať a podať daňové priznanie. Naopak, posunutie lehoty podanie je nevýhodné, ak ste platili vysoké preddavky, nová daňová povinnosť je nižšia a vy stíhate podať daňové priznanie načas.

Tento rok sa lehota o pár dní predĺži

  • oznámenie musí byť podané najneskôr do 3.4.2018,
  • v oznámení musí daňovník uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie.

Maximálne možné predĺženie lehoty

  • najviac o 3 celé kalendárne mesiace - podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: 30.4.2018, 31.5.2018, alebo 30.6.2018,
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov - podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP v prípade daňovníka, ktorý poberal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 31.7.2018, 31.8.2018 alebo 30.9.2018.

odklad danoveho priznania

Aké sú to príjmy zo zdrojov v zahraničí

Pojem „príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“ nie je úplne presne vymedzený. Treba však vychádzať z ustanovenia § 16 ods. 1 ZDP. Pôjde o príjmy, ktorých zdanenie v zahraničí z dôvodu ich zdrojovosti na danom území môže ovplyvniť zdanenie týchto príjmov tiež v daňovom priznaní podanom na území SR. Ak by takéto príjmy neboli zdaniteľnými príjmami, či už v zahraničí alebo u nás, potom nie je dôvod na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že daňovník oznámi predĺženie lehoty a v daňovom priznaní neuvedie príjmy zo zahraničia, hrozí mu sankcia.

Výnimky zo zákona

Možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania majú automaticky daňovníci v konkurze, v likvidácii a taktiež dedič za zomrelého daňovníka. Žiadosť musí byť podaná správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania.

Títo daňovníci si môžu lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, resp. to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Dôležitá informácia je, že daňovník v konkurze, v likvidácii a dedič zomrelého daňovníka si nesmú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom odkladu.

Kedy treba uhradiť daň

Automaticky s lehotou na predĺženie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť do konca novej lehoty.

Zdroj: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 1.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.