Ako podať odklad daňového priznania v roku 2019

27.03.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Kto môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? O aký čas si možno predĺžiť lehotu podania?


Nestíhate podať daňové priznanie za rok 2018? Aj tento rok si môžete odložiť jeho podanie.

Komu sa oplatí podať odklad a komu nie

Posunutie lehoty je výhodné, ak ste v roku 2018 neplatili žiadne preddavky, nemáte našetrené na zaplatenie dane, musíte zaplatiť vysokú daň alebo jednoducho nestíhate spracovať a podať daňové priznanie. Naopak, posunutie lehoty podania je nevýhodné, ak ste platili vysoké preddavky, nová daňová povinnosť je nižšia a vy stíhate podať daňové priznanie načas.

 

Tento rok sa lehota o pár dní predĺži

  • Oznámenie musí byť podané najneskôr do 1.4.2018,
  • v oznámení musí daňovník uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie.

Maximálne možné predĺženie lehoty

  • Najviac o 3 celé kalendárne mesiace - podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: 30.4.2019, 31.5.2019, alebo 30.6.2019,
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov - podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP v prípade daňovníka, ktorý poberal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 31.7.2019, 31.8.2019 alebo 30.9.2019.

Vzor žiadosti o odklad daňového priznania si môžete stiahnuť TU

Odklad daňového priznania v roku 2019

Zdroj: shutterstock

Aké sú to príjmy zo zdrojov v zahraničí

Pojem príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí nie je úplne presne vymedzený. Treba však vychádzať z ustanovenia § 16 ods. 1 ZDP. Pôjde o príjmy, ktorých zdanenie v zahraničí z dôvodu ich zdroja na danom území môže ovplyvniť zdanenie týchto príjmov tiež v daňovom priznaní podanom na území SR. Ak by takéto príjmy neboli zdaniteľnými príjmami, či už v zahraničí alebo u nás, potom nie je dôvod na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že daňovník oznámi predĺženie lehoty a v daňovom priznaní neuvedie príjmy zo zahraničia, hrozí mu sankcia.

Výnimky zo zákona

Možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania majú automaticky daňovníci v konkurze, v likvidácii a taktiež dedič za zomrelého daňovníka. Žiadosť musí byť podaná správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím 3 - mesačnej lehoty na podanie daňového priznania.

Títo daňovníci si môžu lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, resp. to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Dôležitá informácia je, že daňovník v konkurze, v likvidácii a dedič zomrelého daňovníka si nesmú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom odkladu.

Kedy treba uhradiť daň

Automaticky s lehotou na predĺženie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť do konca novej lehoty.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2
Hlasované: 8 krát 5 0.5