Ako podáva daňové priznanie rodič na materskej dovolenke

18.02.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Kedy podáva rodič na materskej dovolenke daňové priznanie? Prinášame vám praktické zhrnutie informácií, ktoré vám uľahčia podávanie daňového priznania.


Dávky sociálneho poistenia sú oslobodené od dane z príjmov

Podávať daňové priznanie musí každý daňovník, ktorého príjem za rok 2018 bol vyšší ako 1 915,01 eur.

Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené sa však do celkových zdaniteľných príjmov nezahŕňajú.

Medzi oslobodené príjmy tak patria:

 • dávky z nemocenského poistenia,
 • nemocenské,
 • ošetrovné,
 • vyrovnávacia dávka,
 • materské,

a štátne sociálne dávky:

 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa,
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí,
 • príspevok na pohreb.

Takže, ak ste v roku 2018 mali len tieto oslobodené príjmy, nepodávate daňové priznanie k dani z príjmov.

 

Pani Nováková poberala do júna 2018 materské vo výške 2 500 eur. Od júna do konca roka jej úrad práce vyplatil sumu 1 500 eur na rodičovskom príspevku.

Aj keď je celková suma 4000 eur vyššia ako uvedených 1 915,01 eur, pani Nováková nebude podávať daňové priznanie, pretože ako materské tak aj rodičovský príjem sú príjmy oslobodené od dane.

Ako podáva daňové priznanie rodič na materskej dovolenke

Zdroj: shutterstock

Kedy musíte brať materské do úvahy

Keď chcete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť, iba ak s manželkou žije v domácnosti, a ktorá sa v roku 2018 starala o vyživované maloleté dieťa.

Maximálna výška nezdaniteľnej časti ZD na manželku je 3 830,02 eur. Ak manželka dosiahla v roku 2018 nejaký príjem, je nutné tento príjem od nezdaniteľnej časti ZD na manželku odpočítať.

Pán Novák mal v roku 2018 príjmy vo výške 30 tisíc eur. Rozhodol sa, že si uplatní aj nezdaniteľnú časť ZD na manželku pani Novákovú. Jej príjem za rok 2018 predstavoval materské vo výške 2 500 eur a rodičovský príspevok vo výške 1 500 eur.  

Aj keď sú materské a rodičovský príspevok od dane z príjmu oslobodené, pri určení výšky nezdaniteľnej časti ZD na manželku sa musí brať materské v úvahu.

V tomto prípade bude výška nezdaniteľnej časti ZD na manželku 1 330,02 eur (3830,02-2500). Túto sumu si uplatní pán Novák vo svojom daňovom priznaní.

Čo patrí medzi príjmy manželky pri určení nezdaniteľnej časti ZD na manželku: 

 • vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť,
 • nemocenské dávky (materské, ošetrovné),
 • starobný, invalidný a ďalšie dôchodky,
 • dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a ďalšie sociálne dávky,
 • peňažný príspevok.

Čo nepatrí medzi príjmy manželky pri určení nezdaniteľnej časti ZD na manželku:

 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok, prídavky na deti a príplatky k prídavkom, vianočný príspevok pre dôchodcov),
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo



h