Daňové priznanie 2018 ľavou zadnou

19.02.2018 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Obdobie podávania daňového priznania je v plnom prúde. Niektorí ľudia v tom ale stále majú guláš. Prečítajte si jednoduchý prehľad o tom, kto a kedy podáva daňové priznanie v roku 2018.


Kto podáva daňové priznanie

Svoje príjmy musí priznať každý, kto v predchádzajúcom roku zarobil aspoň polovicu ročného nezdaniteľného minima, respektíve ak ročný príjem presiahol sumu 1 901,67 eur. Ľudia, ktorí mali príjem len z jedného zamestnania majú výhodu v tom, že daňové priznanie za nich podáva zamestnávateľ. Avšak, musia ho o to požiadať do 15. februára, ale väčšinou to je zamestnancom oznámené už v priebehu januára.

Termíny

Väčšinou je posledný deň podania daňového priznania dátum 31. marca. Tento rok to však neplatí, pretože sa tento dátum prekrýva s veľkonočnými sviatkami. Tým pádom sa posledný termín posúva na 3. apríl 2018. Do tohto dátumu musí byť daňové priznanie podané buď osobne, odoslané poštou alebo elektronicky. V prípade poslania daňového priznania poštou rozhoduje o dodržaní termínu pečiatka s dátumom na obálke. Do tohto dátumu musí byť zaplatená aj daň.

V prípade nedodržania posledného termínu hrozí pokuta a to minimálne 33,19 eur. Zákon umožňuje aj odložiť si termín podania daňového priznania až do konca júna. V prípade príjmov zo zahraničia až do konca septembra. Odloženie je však potrebné daňovému úradu oznámiť. Potom je potrebné do uvedeného dátumu odloženia podať daňové priznanie a rovnako aj zaplatiť daň.

Príjem

Každý daňovník, ktorý mal v priebehu roka aktívny príjem si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 eur. V praxi to znamená, že ak ste mali príjem 15 000 eur za rok, daň budete odvádzať zo sumy 11 196,67 eur. Nezdaniteľná časť základu dane sa môže aj znižovať postupne k nule, pokiaľ bol váš príjem 100 a viac násobok životného minima mesačne.

Sadzba dane

Na Slovensku je základná sadzba dane 19 %. Avšak, ak príjem presiahol 176,8 – násobok životného minima, respektíve sumu 35 022,31 eur je sadzba dane 25 %.

Všetky potrebné daňové formuláre si môžete stiahnúť TU

Kedy sa podáva daňové priznanie

Zdroj: shutterstock

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov. V prípade zamestnancov sa to väčšinou robí priebežne počas roka. Odpočítava sa rovno z dane za každý kalendárny mesiac. Za rok 2017 je jeho výška 21,41 eur na každé vyživované dieťa, na ktoré si rodič daňový bonus uplatňuje. Ak si zamestnanec bonus neuplatňoval priebežne počas roka, môže tak urobiť v daňovom priznaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Ďalším daňovým zvýhodnením je aj odpočítanie z daňového základu na manželku, ktorá je nezamestnaná alebo mala nízky príjem. Výška tohto bonusu je rovnaká ako nezdaniteľná časť na daňovníka, čiže maximálne 3 803,33 eur. Od tejto sumy sa však odpočítavajú jej celkové príjmy, náhrada príjmu počas práceneschopnosti manželky, materská alebo dávky v nezamestnanosti. Do vlastného príjmu manželky sa nepočíta len rodičovský príspevok.

Zľava vďaka dôchodkovému sporeniu

Odhryznúť malú čiastku z dane si môžete aj vďaka dôchodkovému sporeniu. Každý kto má uzatvorené dobrovoľné dôchodkové sporenie si môže z dane odpočítať zaplatené príspevky v maximálnej výške 180 eur za rok. V tomto prípade je však podmienka špecifickejšia. Príspevky na dobrovoľné dôchodkové sporenie musia byť zaplatené na základe účastníckej zmluvy, ktorá bola uzatvorená po dátume 31.12.2013.

Prípadne na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorá obsahuje zrušenie dávkového plánu a zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. V minulosti sa dali z daňového základu odrátať aj dobrovoľné príspevky v 2. pilieri, ale to už dnes nie je možné.

Preplatok na dani

Môže nastať situácia, že vám vznikne aj preplatok na dani. V takom prípade o preplatok môžete požiadať prostredníctvom ročného zúčtovania alebo priamo v daňovom priznaní. Zamestnancom ho preplatí zamestnávateľ v nasledujúcej mesačnej mzde. Daňovníci, ktorí o preplatok požiadali v daňovom priznaní ho dostanú do 40 dní od vzniku preplatku.

Neuvádzané príjmy

Každý musí v daňovom priznaní uviesť všetky zdaniteľné príjmy. Uvádzať sa nemusia len také príjmy, ktoré sú už daňovo vyrovnané alebo boli zdanené zrážkovou daňou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 19 krát 5 0.5