Cestujete za prácou? Štát vám prispeje viac, stačí o to požiadať

30.07.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Opatrenia, ktoré pred nedávnom definítvne schválil parlament, sú súčasťou vládneho sociálneho balíčka.


Zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou, či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. Toto sú zmeny, ktoré priniesla novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú pred pár dňami definitívne schválil parlament.

Príspevok na dochádzku za prácou stúpne zo 135 eur na 200 eur, príspevok na podporu mobility za prácou bol maximálne v súčasnosti do 250 eur, po novom sa má upraviť do hranice 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur.

Menia sa aj podmienky tykajúce sa vzdialeností

Novela mení aj podmienku týkajúcu sa vzdialenosti zo 70 kilometrov na 50 kilometrov. Právna norma umožní poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou bez ohľadu na vymedzenie spôsobu dopravy do zamestnania, a to vypustením obmedzenia dochádzania za prácou len hromadnými dopravnými prostriedkami.

Ako získať príspevok na dochádzku za prácou v roku 2018

Zdroj: shutterstock

Nový príspevok sľubujúci až 4 000 eur

Novelou sa zavedie aj úplne nový príspevok na presťahovanie sa za prácou, ktorý má byť v maximálnej výške 4000 eur, v prípade manželov má príspevok dosiahnuť 6000 eur. Jeho poberatelia však budú musieť preukázať vynaložené náklady.

Jednoduchšie podmienky pre zamestnávateľov

Vypustí sa aj obmedzenie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou v rámci jednej obce a predĺžiť obdobie poskytovania príspevku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, obdobne ako pri poskytovaní príspevku na podporu mobility za prácou.

Zjednodušia taktiež podmienky pre zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Týkať sa to má okresov, kde je miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %.

Zamestnávatelia však budú mať povinnosť zabezpečiť primerané ubytovanie pre vysielaných zamestnancov, ako aj povinnosť doložiť príslušné doklady preukazujúcich ich vyslanie. Zamestnávateľ však bude môcť zamestnať občana z tretej krajiny len v prípade, že za posledné dva roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Vyberú nedostatkové zamestnania

Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok ľudí, stanoví komisia na tripartitnej úrovni. "S cieľom zrýchlenia procesu pri vydávaní jednotných povolení vo všeobecnosti sa navrhuje skrátenie obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní," priblížil poslanec Smeru-SD, Ľubomír Petrák. Počet takýchto ľudí u daného zamestnávateľa však bude môcť byť najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov. Novelou sa má zabezpečiť pre zamestnancov z tretích krajín aj vhodné ubytovanie.

Z čoho budú príspevky financované

Zmeny vyplývajúce z novely majú stáť približne 2,86 milióna eur, financované budú z Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu má dosiahnuť 428 893 eur.

Poslanci odhadujú, že príspevok na presťahovanie za prácou by mohlo využiť 75 ľudí, príspevok na podporu mobility za prácou by sa mal dotknúť 913 ľudí a príspevok na dochádzku za prácou by mohlo využiť 5367.

Tagy:


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo