Ako uviesť príjmy z prenájmu v daňovom priznaní

06.03.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Prenajímate byt, dom či garáž a uvažujete, či musíte svoje príjmy zdaniť? Nuž nie vždy. Kedy a ako daníte príjmy z prenájmu sa dočítate v našom článku.


V prvom rade povinnosť podať daňové priznanie máte ak všetky vaše príjmy v roku 2017 boli vyššie než 1 901,67 eur.

Navyše príjmy z prenájmu sú oslobodené do výšky 500 eur ročne. Ak bol váš príjem z prenájmu nižší alebo rovný 500 eur ani ich do daňového priznania neuvádzate; aj keby vaše ďalšie príjmy boli vyššie ako 1 901,67 eur.

Príjmy z prenájmu v daňovom priznaní

Pokiaľ vaše príjmy z prenájmu za rok 2017 presahujú sumu 500 eur, musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Príjmy z prenájmu patria do:

 • odielu IV. - výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§6 zákona o dani z príjmu)
 • tabuľka č. 1, riadok č. 11. V stĺpci č. 1 "Príjmy" uvádzate príjem z prenájmu dosiahnutý v roku 2017 a v stĺpci č. 2 "Výdavky" uvádzate  preukázateľné výdavky

Ako uplatniť príjmy z prenájmu v daňovom priznaní

Výdavky z prenájmu v daňovom priznaní

Ak prenajímate svoju nehnuteľnosť, môžete si v daňovom priznaní uplatniť aj výdavky, avšak len tie preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a urdžanie príjmov z prenájmu.

Napriek tomu, či si vediete evidenciu, alebo účtujete v jednoduchom či povinnom účtovníctve, nemáte povinnosť prikladať k daňovému priznaniu žiadne výkazy avšak určite si ich uchovajte pre prípadnú daňovú kontrolu v budúcnosti.

Výdavky je však nutné prepočítať vzhľadom k uplatneniu 500 eurového oslobodenia od dane z príjmu:

((príjmy – 500 eur) : príjmy) x výdavky

Príklad na výpočet výdavkov z prenájmu

Príjmy daňovníka z prenájmu v roku 2017 predstavovali sumu 2500 eur. Preukazateľne vynaložené výdavky boli vo výške 1120 eur.

V daňovom priznaní si daňovník uplatní:

 • príjmy vo výške 2 000 eur
  • 2 500 mínus oslobodenie od dane 500 eur
 • výdavky vo výške 896 eur
  • (2000 : 2500) x 1120 = 0,8 x 1120

Keby boli v roku 2017 vaše výdavky vyššie ako príjmy z prenájmu, uvediete ako základ dane nulu. V tomto prípade nemôžete uplatňovať daňovú stratu.

Uplatňovanie výdavkov z prenájmu

To, ktoré výdavky si môžete uplatniť v daňovom priznaní do značnej miery závisí, či je prenajímaná nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku alebo nie.

Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

Povinnosti: účtuje sa v knihe dlhodobého hmotného majetku alebo v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 Zákona o dani z príjmov

Do daňových výdavkov patrí:

 • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
 • výdavky na jej technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
 • výdavky na jej opravy a udržiavanie a
 • iné súvisiace výdavky spojené s používaním prenajímanej nehnuteľnosti.
  • výdavky na riadnu prevádzku: na elektrinu, plyn, vodu, skrátka výdavky na energie
  • výdavky do fondu opráv u vlastníka bytu a nebytových priestorov
  • daň z nehnuteľnosti
  • úroky z úverov a pôžičiek v súvislosti s nákupom prenajímanej nehnuteľnosti
  • poistenie prenajímanej nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

Povinnosti: o nehnuteľnosti sa neúčtuje anie nie je evidovaná v daňovej evidencii

Do daňových výdavkov patrí:

 • výdavky na riadnu prevádzku: na elektrinu, plyn, vodu, skrátka výdavky na energie

Výdavky spojené s obstaraním  prenajímanej nehnuteľnosti, alebo spojené s jej opravou či technickým zhodnotením,  sú výdavkami na osobnú potrebu daňovníka, ktoré súvisia s využívaním jeho osobného majetku. 
Daňovník si takto vynaložené výdavky môže uplatniť ako výdavky na dosiahnutie zdaniteľného príjmu len pri predaji nehnuteľnosti.

Medzi výdavky pri prenájme nehnuteľnosti si potom nemôžete uplatniť ani poistenie ani daň z prenajímanej nehnuteľnosti.

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.