Ako vybaviť vyhradené parkovacie miesto

27.02.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Máte problém zaparkovať pred svojou bytovkou? Vyriešiť to môžete komfortne vyhradeným parkovaním. Ako ho vybaviť a čo to stojí?


Vyplníte žiadosť, priložíte potrebné doklady, počkáte na schválenie a zaplatíte daň. Vybaviť vyhradené parkovanie pri svojom obydlí nie je žiadna veda, no podmienky sa môžu líšiť v rámci jednotlivých miest, obcí či mestských častí.

Povolenie sa vydáva na rok, vyžaduje sa trvalý pobyt

Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na dobu 1 roka je možné vydať pre osobné motorové vozidlo, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom. Vo väčšine prípadov sa vyžaduje trvalý pobyt alebo sídlo alebo miesto podnikania v mestskej časti v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada. Parkovacie miesto sa vydáva na jeden kalendárny rok.

Čo sa deje s parkovacím miestom po roku

Ak žiadateľ nepožiada o predĺženie parkovania  (v rámci platnosti pôvodného povolenia), je vyzvaný na odstránenie značenia. V opačnom prípade je odstránené na náklady žiadateľa.

Spracovanie sa líši od toho, či už to parkovacie miesto existuje. Ak už miesto existuje, tak sa vydáva parkovacie miesto na ďalší kalendárny rok.

parkovacie miesto vyhradene

Nové parkovacie miesto

Ak ide o nové parkovacie miesto, tak je povinnou prílohou žiadosti situačný projekt. Mestská časť predloží projekt organizácie dopravy na odsúhlasenie v operatívnej komisii. Po jeho odsúhlasení príslušný cestný správny orgán určí použitie dopravného značenia pre vyhradené parkovanie.

Parkovacie miesto je mestská časť povinná zabezpečiť najneskôr do 30 dní.

Kedy nedostanete povolenie na prenájom miesta

Službu nemožno poskytnúť takému žiadateľovi, ktorý v lokalite parkoviska vlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne má garáž alebo garážové odstavné stojisko v prenájme.

Čo potrebujete k vybaveniu parkovacieho miesta

Uviesť lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom sa vyhradené parkovisko žiada, resp. situačný nákres. Predložiť platný občiansky preukaz, preukázať trvalý pobyt, čestné prehlásenie, že  v lokalite parkoviska nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo garážové odstavné stojisko v prenájme. Žiadateľ ktorý je ZŤP predloží platný Parkovací preukaz, Rozhodnutie o jeho pridelení a preukaz ZŤP.

Vyplniť musíte Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre právnicke a fyzické osoby, prípadne Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre ZŤP. Všetky potrebné dokumenty nájdete na oficiálnej úradnej webstránke mestského úradu, v ktorom žiadate o parkovacie miesto.

Cena vyhradeného parkovacieho miesta

Ceny za parkovacie miesto sa líšia v rámci mestských častí, ale aj regiónov. Napríklad na najväčšom sídlisku na Slovensku – Petržalka – zaplatíte za vyhradené parkovacie miesto 630 eur (celodenné parkovanie na rok) + 50 eur zriaďovací poplatok. V bratislavskom Ružinove dáte ročne za parkovanie 642 eur, no ak ste občanom s trvalým pobytom v tejto časti, máte 50% zľavu. V Karlovej Vsi zaplatíte 345 eur na rok a v Rači je to takmer toľko isto (vypočítava sa individuálne podľa veľkosti parkovacieho miesta, platí sadzba 0,90 eur na meter štvorcový). Najdrahšie vás vyjde parkovacie miesto v Starom meste, kde si za ročné parkovanie na vyhradenom mieste pýtajú 1080 eur a vyššie.

Stručný prehľad cien parkovania v ďalších mestách: Žilina je na tom podobne ako Staré mesto v Bratislave, ceny sa odvíjajú aj od jednotlivých mestských zón, no za parkovanie na rok zaplatíte od 200 až do 2000 eur za rok. V Košiciach fungujú rezidentské karty – fyzické osoby za ne platia 20-35 eur, podnikatelia 150-300 eur. Banská Bystrica poskytuje vyhradené parkovanie od 200 do 438 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 29 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoh