Efektívne sporenie na dôchodok v roku 2018

28.02.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Sporením na dôchodkom je nutné zaoberať sa čím skôr. Pretože vtedy nebudete odkázaní len na dôchodok od štátu.


 

Druhý pilier a jeho možnosti

Je to základná druhá noha k bežnému sociálnemu poisteniu. Tu je možné si vybrať portfólio fondov od konzervatívneho až po dynamické. Zmenou zákona sa poistenci v druhom pilieri posunuli do konzervatívnych úrovní, čoho dôsledkom bolo, že zarábali menej. V súčasnosti si to už uvedomili a prechádzajú k vyššie výnosným, hoci negarantovaným investičným fondom.

„Popularita garantovaných dlhopisových fondov medzi novými sporiteľmi „klesla“ na 68 %. Povedomie vo verejnosti o dôležitosti vhodnej investičnej stratégie, a aj všeobecne o nevyhnutnosti sporiť si na dôchodok, postupne narastá,“ hovorí člen predstavenstva DSS Poštovej banky Michal Hausner a dodáva: „Stratégia sporenia samozrejme závisí od individuálnych parametrov každého sporiteľa. No platí, že čím dlhšie bude človek sporiť, tým je jeho šanca na finančne bezstarostný dôchodok vyššia... Mladým ľuďom odporúčame sporiť v negarantovaných fondoch, kde majú lepšie šance na dobrý výnos.“

Dôvodom odvážnejšej sporiacej stratégie je, že súčasný zákon garantuje po dosiahnutí veku 52 automatický presun financií do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Výsledky fondov dôchodkových správcovských spoločností za rok 2017 v %:

  • Akciové od 3,2 po 13,12
  • Dlhopisové od 0,25 po 4,07
  • Indexové od 7,44 po 12,2

Ako efektívne sporiť na dôchodok v roku 2018

TIP: Zamestnanci sa dočkali. Od 1. mája budú vyššie platy!

Investície na peňažnom trhu

Neznie to na prvý pohľad ako sporenie na dôchodok, ale ide o veľmi efektívny finančný vankúš, ktorý môžete získať na starosť. Investovanie do fondov predstavuje ideálnu možnosť, ako sa zaistiť. Fondy sú totiž nastavené tak, že klient na nich zarobí iba v dlhodobom horizonte a viac menej pri pravidelnom investovaní. Ak totiž zainvestujete jednorazovú položku, ako napríklad pri termínovanom vklade a fond poklesne, môže trvať roky, kým sa dostanete aspoň do pôvodného majetkového stavu účtu. V prípade pravidelných, ale menších investícií tak vaše podiely kupujete pravidelne a tak zarábate aj vtedy, ak sa napríklad fond len štverá zo stratových čísel.

Lýdia Žáčková, hovorkyňa Prvej penzijnej a správcovskej dodáva: „Vždy je lepšie investovať pravidelne a menšiu sumu.  Pri častejšom investovaní prichádza k priemerovaniu vstupnej ceny, teda k znižovaniu rizika a zhodnocovaniu peňažných prostriedkov – máme vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahneme dobré zhodnotenie.“ 

V tomto roku sú vyhliadky na dobré investovanie stále pozitívne.  „V roku 2018 očakávame pokračovanie pozitívnej nálady na akciových trhoch. Počas roka však môže dochádzať k častejším korekciám, aké sme videli v závere minulého roka. Najväčší vplyv na akciové aj dlhopisové trhy budú mať opäť centrálne banky, ktoré by mali znižovať objem dodávanej likvidity a postupne v ďalšom období zvyšovať úrokové sadzby,“ predpovedá Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Tretí pilier sa oplatí zamestnaným

Jednou z možností, ako si posliniť finančný základ v starobe, je tretí dôchodkový pilier. S ním investujete prakticky rovnako do fondov. V tomto prípade však uzatvoríte zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a  každý mesiac nakupujete dôchodkové jednotky  v dôchodkových fondoch. O priamom výbere fondov však nerozhodujete. No tretí pilier sa oplatí hlavne zamestnaným. 

Podľa zákona si môžete príspevkami do 3. piliera znížiť základ dane až do sumy 180 eur a teda ušetríte ročne na dani maximálne 34,2 eur. Významný benefit je však príspevok zamestnávateľa. Ide o percentá zo mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ si môže odrátať z daňového základu príspevky na DDS svojich zamestnancov do výšky 6% z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca.

A práve to začína byť zaujímavé. Ak totiž zamestnávateľa prispieva napríklad v pomere 1:1, tak ak zamestnanec prispeje mesačne 13 eur, zamestnávateľ mu dá rovnako 15 eur. Spolu teda mesačne investuje 30 eur do fondov, čo v dlhodobom horizonte prináša nemalú hodnotu. Pritom investuje zo svojich peňazí len polovicu a zvyšok mu zaplatí zamestnávateľ.

Ak by sporenie nemal, zamestnávateľmi túto sumu však k výplate nepridá. Preto sa v prípade, že zamestnávateľ prispieva do tretieho piliera oplatí túto možnosť využiť. Nie je to totiž povinnosť, ale čoraz viac firiem to využíva ako benefit.

Do dôchodku v pravý čas

Pravidelné investovanie a sporenie financií  má ešte jeden úžasný dôchodkový benefit. Môžete získať finančné prostriedky v dostatočnej miere na to, aby ste napríklad do dôchodku odišli v momente, kedy o tom rozhodnete vy a nie kedy vám nariadi štát. Pretože oficiálny termín sa nevyhne predlžovaniu. S dostatočným finančným vankúšom však môžete odísť na dôchodok podstatne skôr. Napríklad aj v šesťdesiatke a následne si už len k vašim úsporám prirátate aj penziu, ktorú vám štát pridelí v rozhodujúcom veku.

Zdroj foto: shutterstock

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh