Ako podáva daňové priznanie dôchodca

13.03.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Patríte medzi tých aktívnych dôchodcov, ktorí ešte pracujú, alebo prenajímajú nehnuteľnosť? Alebo ste mali štastie a vyhrali ste? No a teraz si lámete hlavu nad tým, či musíte podať daňové priznanie a aké výhody si môžete uplatniť? Prinášame Vám pár tipov, ako si s daňovým priznaním hravo poradiť.

Každý dôchodca, ktorého zdaniteľné príjmy v roku 2017 boli vyššie ako 1 901,67 eura podáva daňové priznanie.

Podať daňové priznanie môže byť výhodné aj pre takých zarábajúcich dôchodcov, ktorým zamestnávateľ strhával daňové preddavky. V daňovom priznaní mu vznikne preplatok a pokiaľ bude väčší ako 5 eur, bude mu vrátený.

Podľa toho, aké príjmy pracujúci dôchodca v roku 2017 poberal, podáva daňové priznanie k dani z príjmov:

Ako si môže dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Dôchodok, či už starobný, invalidný alebo výsluhový, patrí medzi príjmy od dane oslobodé. Takže sa nezapočítavajú do zdaniteľných príjmov.

Je však v potrebné zaškrtnúť v daňovom priznaní príslušné políčko o poberaní  dôchodku. V daňovom priznaní k dani z príjmov typ A sa jedná o políčko č. 27   a v priznaní typ B o políčko č. 29.

Výšku poberaného dôchodku v roku 2017 však uvádza len ten dôchodca, ktorý by si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Uplatniť nezdaniteľnú časť si môžu len poberatelia starobného a predčasne starobného dôchodku a poberatelia vyrovnávacieho príplatku. Poberatelia ostatných dôchodkov (napr. výsluhového) si nezdaniteľnú časť ZD neuplatňujú.  Ďalej si nezdaniteľnú časť uplatnia dôchodcovia, ktorých celkový dôchodok za rok 2017 nebol vyšší ako 3 803,33 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu potom predstavuje sumu 3 803,33 mínus úhrn dôchodku.  Ak by bol dôchodok za rok 2017 vyšší než  3 803,33, je nezdaniteľná časť nulová. To sa týka dôchodov, ktorí boli poberatelia dôchodku od 1.1.2017 (alebo im bol spätne k tomuto dátumu priznaný)

Dôchodcovia, ktorí sa stali poberateľmi až v priebehu roka, si môžu uplatniť celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eur ak ich základ dane nepresiahol sumu 19 809 eur. Pri vyššom základe dane sa nezdaniteľná časť základu dane kráti. Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si môžete vypočítať na našej kalkulačke.

Pozor však na to, že nezdaniteľné časti sa uplatňujú len z aktívnych príjmov, teda len z príjmov podľa §5 a 6 zákona o dani z príjmov (zamestnanie, podnikanie či iná samostatne zárobková činnosť). Na príjmy z prenájmu či kapitálového majetku nie je možné nezdaniteľné časti uplatňovať.

Ako podava daňové priznanie dôchodca

Kedy si dôchodca uplatní daňový bonus

Aby si dôchodca mohol uplatniť daňový bonus musí splniť nasledovné podmienky:

  • získať v roku 2017 príjem aspoň vo výške 2 610 eur
  • tento príjem musí byť zo závislej činnosti (zamestnanie), z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti = tzv. aktívne príjmy
  • musí sa starať o maloleté dieťa alebo o dieťa sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole
  • musí ísť o vlastné dieťa (príp. manželove) alebo o dieťa v náhradnej starostlivosti

Výška daňového bonusu na jedno dieťa za rok je 256,92 eur.  Ak nespĺňate nárok na daňový bonus po celý rok, môžete si uplatniť za jednotlivé mesiace, pričom daňový bonus na jeden mesiac predstavuje sumu 21,41 eur.

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.