Ako podáva daňové priznanie dôchodca

22.01.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Patríte medzi tých aktívnych dôchodcov, ktorí ešte pracujú? No a teraz si lámete hlavu nad tým, či musíte podať daňové priznanie a aké výhody si môžete uplatniť? Prinášame vám pár tipov, ako si s daňovým priznaním hravo poradiť.


Každý dôchodca, ktorého zdaniteľné príjmy v roku 2018 boli vyššie ako 1 915,01 eur podáva daňové priznanie.

Podať daňové priznanie môže byť výhodné aj pre takých zarábajúcich dôchodcov, ktorým zamestnávateľ strhával daňové preddavky. V daňovom priznaní mu vznikne preplatok a pokiaľ bude väčší ako 5 eur, bude mu vrátený.

Podľa toho, aké príjmy pracujúci dôchodca poberal, podáva daňové priznanie k dani z príjmov:

 

Ako si môže dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Dôchodok, či už starobný, invalidný alebo výsluhový, patrí medzi príjmy od dane oslobodé. Takže sa nezapočítavajú do zdaniteľných príjmov.

Je však potrebné zaškrtnúť v daňovom priznaní príslušné políčko o poberaní  dôchodku. V daňovom priznaní k dani z príjmov typ A sa jedná o políčko č. 27 a v priznaní typ B o políčko č. 29.

Výšku poberaného dôchodku uvádza len ten dôchodca, ktorý by si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Uplatniť nezdaniteľnú časť si môžu len poberatelia starobného a predčasne starobného dôchodku a poberatelia vyrovnávacieho príplatku. Poberatelia ostatných dôchodkov (napr. výsluhového) si nezdaniteľnú časť ZD neuplatňujú. Ďalej si nezdaniteľnú časť uplatnia dôchodcovia, ktorých celkový dôchodok za rok 2018 nebol vyšší ako 3 830,02 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu potom predstavuje sumu 3 830,02 mínus úhrn dôchodku. Ak by bol dôchodok za rok 2018 vyšší než 3 830,02 eur, je nezdaniteľná časť nulová. To sa týka dôchodcov, ktorí boli poberatelia dôchodku od 1.1.2018 (alebo im bol spätne k tomuto dátumu priznaný).

Dôchodcovia, ktorí sa stali poberateľmi až v priebehu roka, si môžu uplatniť celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 830,02 eur, ak ich základ dane nepresiahol sumu 19 948 eur. Pri vyššom základe dane sa nezdaniteľná časť základu dane kráti. Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si môžete vypočítať na našej kalkulačke.

Pozor však na to, že nezdaniteľné časti sa uplatňujú len z aktívnych príjmov, teda len z príjmov podľa §5 a 6 zákona o dani z príjmov (zamestnanie, podnikanie či iná samostatne zárobková činnosť). Na príjmy z prenájmu či kapitálového majetku nie je možné nezdaniteľné časti uplatňovať.

Ako podávajú daňové priznanie dôchodcovia

Foto: Shutterstock

Kedy si dôchodca uplatní daňový bonus

Aby si dôchodca mohol uplatniť daňový bonus, musí splniť nasledovné podmienky:

  • získať v roku 2018 príjem aspoň vo výške 2 880 eur,
  • tento príjem musí byť zo závislej činnosti (zamestnanie), z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti = tzv. aktívne príjmy,
  • musí sa starať o maloleté dieťa alebo o dieťa sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole,
  • musí ísť o vlastné dieťa (príp. manželove) alebo o dieťa v náhradnej starostlivosti.

Výška daňového bonusu na jedno dieťa za rok je 258,72 eur. Ak nespĺňate nárok na daňový bonus po celý rok, môžete si uplatniť za jednotlivé mesiace, pričom daňový bonus na jeden mesiac predstavuje sumu 21,56 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 19 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh