Príjmy a právomoci najvyšších ústavných činiteľov SR: Andrej Kiska

14.03.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov je aj prezident. Tento post momentálne zastáva bývalý podnikateľ Andrej Kiska. Podľa štatistík a obľúbenosti medzi občanmi je jeden z najúspešnejších prezidentov Slovenska. Pred voľbami a aj počas úradovania si tiež prešiel pár kauzami. Aké má vlastne právomoci, akým kauzám čelil a koľko za svoju funkciu zinkasuje?


Právomoc a povinnosti

Prezident Slovenskej republiky je hlava štátu a reprezentuje dobré meno krajiny doma aj v zahraničí. Mimo územia Slovenska dohaduje a zabezpečuje medzinárodné zmluvy a vzťahy. Vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky má právo nepodpísať zákon, respektíve ho vrátiť späť na prerobenie. Túto právomoc však môže NR SR prebiť hlasovaním o zákone nadpolovičnou väčšinou poslancov.

Ďalšou dôležitou právomocou je vymenovanie predsedu vlády, respektíve premiéra. Vo väčšine prípadov sa jedná o lídra víťaznej strany vo voľbách, ale nemusí to tak byť. Toto rozhodnutie musí vychádzať z jeho presvedčenia, že ním zvolená osoba bude akceptovaná. Okrem premiéra vymenúva aj ostatných vrcholných predstaviteľov vlády, ale v tomto smere je do istej miery viazaný návrhom predsedu vlády.

Na návrh vlády, parlamentu alebo iného vysokopostaveného orgánu prezident vymenúva vysokých štátnych funkcionárov, sudcov rôznych súdov a postov, rektorov a profesorov vysokých škôl, generálov a tiež prijíma sľuby sudcov a generálneho prokurátora. Návrhy na odvolávania a vymenovania dostáva od Súdnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky.

Samozrejmosťou je, že prezident je aj hlavným veliteľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho právomoc pokrýva takmer všetky aspekty tejto zložky, zároveň môže vyhlásiť vojnu na základe rozhodnutia NR SR alebo ak je štát napadnutý, respektíve ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv.

Okrajová právomoc prezidenta je aj udeľovanie milosti, vyhlásenie amnestie alebo udelenie vyznamenania. Taktiež môže vyhlásiť referendum na základe 3/5 väčšiny poslancov v NR SR, alebo na základe petície, ktorú podpíše 350 00 občanov Slovenskej republiky.

TIP: Právomoci, príjmy a kauzy Roberta Fica

Aké má právomoci prezident SR

Zdroj foto: shutterstock

Príjmy

Parlamentný výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií zverejnil príjem a majetok aj prezidenta Slovenskej republiky. Andrej Kiska mal podľa zverejnených dokumentov zinkasovať 97 151 eur za rok, k čomu sa ešte pridali paušálne výdavky vo výške 15 933 eur. Avšak, je verejné známe, že Andrej Kiska svoj plat každý mesiac rozdeľuje ľuďom v núdzi.

Zverejnený bol aj nehnuteľný majetok, ktorý má prezident aktuálne v celkovom alebo čiastočnom vlastníctve. Patrí medzi ne hlavne zastavaná plocha a nádvorie v Poprade s podielom 50 % a trvalý trávnatý porast na území Veľkého Slávkova so 100 % podielom.

Na zozname hnuteľného majetku Andreja Kisku je podiel v dvoch s.r.o. firmách, podiel v akciovej spoločnosti, peniaze na bankovom účte, pôžičky tretím stranám a akcie v investičnom fonde. V ostatných príjmoch za rok 2016 prezident priznal 257 048 eur, ktorý vyplýva zo zmlúv.

Výroky

Aj v prípade prezidenta vedie portál Demagog.sk zoznam jeho faktických výrokov. Zo 187 oficiálne hodnotených výrokov je podľa webu 148 pravdivých, 13 nie je pravda, 6 je údajne zavádzajúcich a 20 nie je možné overiť.

Väčšina výrokov, ktoré boli označené ako nepravdivé sú nepresnosti v číslach, neznalosť faktických údajov alebo počet migrantov v Európe.

„V posledných mesiacoch južné hranice Európskej únie každý jeden deň prekročia tisíce ľudí, utečencov a nových žiadateľov o azyl.“

Andrej Kiska, 18.6.2015, podľa demagog.sk - NEPRAVDIVÉ

„Slovensko nie je ani krajinou vstupu tejto masovej vlny imigrantov, ani nepatríme k cieľovej krajine ich záujmu. V skutočnosti máme takmer nulovú skúsenosť a každý rok minimálny počet udelených azylov.“

Andrej Kiska, 18.6.2015, podľa demagog.sk - PRAVDIVÉ

Koľko zarába slovenský prezident

Zdroj foto: shutterstock

Problémové kauzy Andreja Kisku (pred zvolením a počas výkonu prezidenta)

Bývalé podnikanie (2014 - doteraz)

Počas kampane a aj počas výkonu funkcie prezidenta mu niektorí ľudia vyčítali bývalé podnikanie v pôžičkovom sektore. Štefan Harabin prezidenta označil za bývalého úžerníka a údajne môže za zašpinený súdny systém.

Scientológia (2014)

Pred prezidentskými voľbami prišiel jeden z vtedajších kandidátov na tento post s tým, že Andrej Kiska je scientológ. Tým kandidátom bol Robert Fico a odvolával sa na vydavateľa knihy Andreja Kisku, ktorý bol tiež údajne scientológ. Andrej Kiska tieto obvinenia niekoľkokrát vyvrátil a poprel.

Lety vládym špeciálom (2017)

Pri tejto kauze išlo o prezidentove lety vládnym špeciálom, ktoré vraj boli zneužívané aj na súkromné účely. S faktúrami a sumou za tieto lety prišiel minister vnútra Robert Kaliňák. Táto kauza rozdelila spoločnosť na dve názorové skupiny.

Problémy s daňami (2017)

Kauza sa týkala anonymného mailu, ktorý prišiel do viacerých redakcií a novinárom. Obsah mailu sa týkal firmy Andreja Kisku, ktorá vraj pochybila pri daňovom priznaní, nakoľko si do nákladov dala aj položky, ktoré boli využité na prezidentskú kampaň. Prípad vyšetrovala aj polícia a uzavrela ho s tým, že firma si chybu priznala a chýbajúcu sumu na dani zaplatila.

Kiska a Soros (2018)

Najnovšia kauza Andreja Kisku je stretnutie s finančníkom G. Sorosom. Na toto stretnutie upozornil premiér po tom, ako prezident vo svojom príhovore reagoval na vraždu slovenského novinára a jeho snúbenice, respektíve naznačil potrebu zmeny vo vláde.

Zdroje: demagog.sk, NR SRPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo