Jedenkrát a dosť, od leta nás čaká menej byrokracie

15.03.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


O takzvanom princípe jedenkrát a dosť hovoria štátni úradníci už roky. Prvé štyri výpisy si úrady nebudú pýtať od ľudí až teraz od júla.


Štát by si opakovane nemal pýtať údaje, ktoré mu už raz občania alebo firmy dali. Toto pravidlo, takzvaný „princíp jedenkrát a dosť“, by malo platiť vo všetkých krajinách EÚ. Taká je vízia Európy a na Slovensku čoskoro začne platiť prvá fáza tohto pravidla. Od júla teraz budeme môcť úradom prvý raz povedať, nech od nás nepýtajú informácie, ktoré majú v počítači.

Čo je to jedenkrát a dosť

Projekt s oficiálnym názvom „Dátová integrácia – sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy.

Súčasť európskeho plánu do roku 2020

Koncom januára sa v estónskom hlavnom meste Talline konalo úvodné stretnutie zástupcov konzorcia z 21 európskych krajín k projektu TOOP (The Once Only Principle). Tento projekt v rámci programu Horizont 2020 spustila Európska komisia 1. januára 2017 s cieľom zabezpečiť implementáciu princípu „jedenkrát a dosť“.

Projekt TOOP je súčasťou akčného plánu Európskej únie v oblasti eGovernmentu na obdobie 2016-2020, ktorý má prispieť k zvýšeniu efektívnosti jednotného digitálneho trhu. Cieľom projektu TOOP je umožniť cezhraničnú spoluprácu medzi úradmi štátnej správy a uľahčiť cezhraničné obchodné aktivity firiem. Eliminujú sa tiež zbytočné bariéry pre európske spoločnosti, ktoré musia opakovane predkladať rovnaké údaje a dokumenty.

menej byrokracie jedenkrat a dost

Slovensko zastupuje IT firma PosAm

Zástupcom Slovenka v konzorciu je spoločnosť PosAm. Jej experti sa podieľali aj na plánovaní a príprave projektu. „Pri práci na projekte TOOP využijeme naše skúsenosti a znalosti pri zavádzaní princípu jedenkrát a dosť zo Slovenska. Len nedávno sme oslávili tretie výročie zavedenia systému Register účtovných závierok, ktorého autorom je PosAm. Jeho cieľom bolo práve zavedenie tohto princípu pri komunikácii účtovných jednotiek s verejnou správou,“ hovorí Peter Kolesár, Riaditeľ pre verejnú správu PosAm.

PosAm je tiež koordinátorom pre slovenské verejné inštitúcie, ktoré sa zapoja do pilotného projektu. V súčasnosti na ňom participujú Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR. Pre maximalizáciu efektu princípu „jedenkrát a dosť“ budú k účasti postupne prizvané aj ďalšie inštitúcie.

Čo znamená jedenkrát a dosť v praxi

Predstavte si, že potrebujete rekonštruovať byt a potrebujete na to stavebné povolenie. stavebný úrad si od vás vypýta aj výpis z listu vlastníctva. Do júla 2018 musíte informáciu z verejného registra navyše úradu doniesť osobne a štátu ešte za to zaplatíte poplatok osem eur. Od júla sa to mení. Stavebný úrad vás už nebude nikam posielať. Jeho úradníci si tento výpis vypýtajú z katastra sami elektronicky a kataster im ho aj poskytne.

Podobne to má fungovať aj pri výpisoch z obchodného registra, z registra trestov, či zo živnostenského registra. Dnes za tieto výpisy platíte poplatky od 2 do 6,50 eura, no od júla už za to nebudete platiť nič. Štátna správa, súdy ani samospráva si tieto výpisy už od vás pýtať nebudú, vyriešia to samy, lebo štát tieto údaje už má a úrady by si to už aj mali vedieť medzi sebou povedať.

„Od júla už nikto z orgánov verejnej moci nebude od občanov alebo firiem takéto výpisy žiadať,“ hovorí Pellegrini. Ak by nejaký úrad nechcel výpis sprístupniť, môže dostať pokutu od tisíc do päťtisíc eur.

Vláda návrh zákona aj schválila, hoci s pripomienkami, týkali sa však len technického spresnenia v návrhu zákona.

Tagy:


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5h