Ako sa nedopustiť poistného podvodu

21.03.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Stále mnoho ľudí pokúša osud s tým, že malé klamstvo nie je klamstvo. Poisťovne to vidia inak.


Obohatenie na neživotnom poistení

Nechať si preplatiť z poistky viac, ako má človek nárok, prípadne simulovať celú poistnú udalosť a získať peniaze, je pre mnohých ľudí lákavý zdroj financií. Až tak, že riskujú väzenie. Škody sa ľahšie „nadhodnocujú“ na neživotnom poistení. V prípade úrazov, či ochorení je podvod často zložitejšie z dôvodu angažovania viacerých ľudí. Aj preto štatistiky hovoria jasne. V roku 2017 dominovalo v podvodoch neživotné poistenie.

„Až 98% podozrivých škôd tvorili škody v neživotnom poistení. Až v 54% prípadoch z nich sa nám aj podarilo preukázať podvodné konanie. Takmer 2% podozrivých škôd pripadalo na životné poistenie, pričom podvod sa podarilo preukázať až v 50% prípadoch,“ poukazuje na štatistiku Beata Lipšicová z UNIQA poisťovne a.s.

Najväčšiu časť poistných podvodov sa darí odhaliť v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. „Ide napríklad o využitie poškodených častí z iných vozidiel pri snahe uplatniť si škodu. Alebo sú to prípady, keď poškodení a vinníci v hláseniach škodových udalostí deklarujú ich vznik inými spôsobmi, ako sa reálne stali,“ dodáva Lipšicová.

Medzi najčastejšie podvodné konania v životnom poistení patria poistky uzatvorené po poistnej udalosti, alebo prípady, kedy sa klienti snažia tvrdiť, že ich ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu a pritom bola príčina iná. Mnoho ľudí sa snaží takto upraviť poistnú udalosť vo svoj prospech, no znalecké posudky a diagnostika dnes vedia odhaliť viac, ako kedysi.  

Najviac pokusov o podvod je pri autách

Veľkým problémom bolo v minulosti vymáhanie poškodení z havarijnej poistky za škody, ktoré sa stali pred vstupom do poistenia. Preto dnes poisťovne okrem úplne nových automobilov vyžadujú fotodokumentáciu vozidiel vstupujúcich do poistenia. „Analýzou vykonanou na vzorke 3261 obhliadnutých jazdených vozidiel sme zistili, že až 62 percent vozidiel starších ako 1 rok vstupuje do poistenia s menšími či väčšími poškodeniami“, skonštatoval vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík. Ďalšou kategóriou častých podozrivých poistných udalostí sú úmyselne vyvolané dopravné nehody.

Ľahko sa do pozície podvodníka môžete dostať aj uplatňovaním poistného plnenia z nesprávnej poistky. Príkladom je, ak si chce niekto, kto nemá vozidlo poistené havarijným poistením, snaží svoju škodu na vozidle kompenzovať z PZP iného vozidla. Poisťovne už poznajú scenár, keď sa poškodený dohodne s inou blízkou osobou, ktorá uzná, že škodu na poškodenom vozidle spôsobila svojim vozidlom a náhradu škody si poškodený uplatní z PZP "vinníka".

„Zaznamenali sme niekoľko prípadov, keď motorové vozidlá krátko po vzniku poistenia úmyselne spôsobili kolíziu, pričom sa na základe odborného technického šetrenia podarilo tento úmysel preukázať,“ hovorí Milan Janásik z Generali.

TIP: Toto sú najčastejšie poistné podvody na Slovensku

Ako sa nedopustiť poistného podvodu

Pozor pri poistení majetku

So snahami o podvod sa poisťovne stretávajú aj pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Helena Kanderková uvádza príklad: „Klient si poistil starší dom v okolí Banskej Bystrice. Išlo o staršiu stavbu, ktorá pravdepodobne nebola riadne odizolovaná proti vzlínaniu zemskej vlhkosti do základov. Keďže takéto dlhodobé pôsobenie vlhkosti a následné poškodenie nie je poistením kryté, klient využil náhlu zmenu počasia. V čase, kedy boli v okolí hlásené prudké dažde, nahlásil zaplavenie pivničných priestorov domu, z čoho mali navlhnúť základy a steny domu. Obhliadkou stavby a okolia sme zistili, že situovanie domu na pozemku, ako aj terénne úpravy pozemku jednoznačne vylučovali zaplavenie pivničných priestorov.“

Poisťovne si opis situácie preverujú pomocou moderných technológií. Preto sa môžete dostať do postavenia podvodníka aj prikrášlenou historkou o tom, ako sa škoda stala. „Likvidátori sú schopní identifikovať, ako a či vôbec škoda vznikla v dôsledku nepriaznivého počasia úder blesku, prepätie, víchrica a podobne. V oblasti poistenia majetku alebo poľnohospodárskych plodín zaznamenávame prípady, keď sa pokus o nekalé konanie podarí odhaliť vďaka satelitným snímkam,“ hovorí M. Janásik a dodáva, že odhaľovať podozrivé poistné udalosti poisťovni pomáhajú aj takzvané automatické scenáre.

To znamená, že podvodníci nie sú príliš originálni a často im napadne rovnaký scenár príbehu. Poisťovne teda dôkladne analyzujú spoločné vzory správania pri podozrivých poistných udalostiach. „Štrnásť scenárov definuje istý model možného podvodu. Pri každom piatom takto definovanom podnete sa podozrenie aj potvrdí,“ dodáva M. Janásik.

Obohatenie o pár eur môže vyjsť draho

Poisťovne rozlišujú niekoľko stupňov pokusov o podvod. Po odhalení je prvým krokom vypovedanie poistnej zmluvy. A to ako pri neživotnom poistení, tak aj životnej poistke. Lenže to je iba prvý krok. Poisťovne následne pokus o podvod posúvajú na orgány činné v trestnom konaní.

Nasleduje vyšetrovanie trestného činu poistného podvodu. Výsledkom môže byť zmier, kedy sa na súde dosiahne dohoda o vine a treste, čo znamená, že páchateľ vinu uzná a nahradí škodu. Nie každý má však možnosť prijať takúto dohodu. Trestná sadzba za poisťovací podvod pri trestných rozkazoch a odsudzujúcich rozsudkoch je totiž závislá od spôsobu spáchania trestného činu, osoby páchateľa a výšky spôsobenej škody. Môže sa trestať odňatím slobody v rozmedzí od 1 do 15 rokov.

Podľa zákona je poisťovací podvod v hodnote od 266 eur trestným činom a to aj v štádiu pokusu. Výška väzby závisí od výšky spôsobenej škody a závažnosti. Už za „malú“ škodu v rozsahu od 266 eur do 2660 eur je trestná sadzba stanovená na 1 až 5 rokov odňatia slobody.
V spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní sa napríklad podarilo dosiahnuť odsudzujúci rozsudok aj pri poškodení čelného skla za 300 eur. Aj takéto následky môže mať navonok „nevinná“ škoda, ak je spojená s poisťovacím podvodom.

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo