Živnostník na PN ušetrí desiatky až stovky eur na odvodoch

26.03.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Prečo sa živostníkom oplatí vypísať na péenku? Napríklad aj preto, že nemusí platiť odvody. Nemôže však očakávať nemocenské dávky.


 

Živnostníci alebo iné SZČO zvyčajne nemusia byť v Sociálnej poisťovni poistení ihneď od začiatku podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tak im nevzniká ani povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, ktoré je v roku 2018 minimálne 151,16 eura za jeden kalendárny mesiac. Keďže nárok na PN živnostníka alebo inej SZČO (napr. umelca) má rovnaké podmienky, pre prehľadnosť sa ďalej budeme venovať len živnostníkom.

Neplatením odvodov ušetríme, ale...

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, neplatia v období práceneschopnosti (dokladovanej lekárom) poistné, a to ani v prípade, ak im nevznikne nárok na dávku nemocenské.

Neplatením poistného do Sociálnej poisťovne ušetrí živnostník nemalé finančné prostriedky. Ak však čase vzniku dočasnej práceneschopnosti nebude poistený v Sociálnej poisťovni, spravidla nemá nárok na vyplácanie PN (nemocenského).

peniaze setrenie

Kedy má živnostník nárok na vyplácanie nemocenských dávok

Podmienkou, na to, aby živnostník vôbec mal nárok na PN-ku je, že si platí odvody do Sociálnej poisťovne, alebo je v ochrannej lehote.  Okrem tejto podmienky nemôže mať živnostník nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur.

Ak je teda živnostník chorý a má splnené vyššie uvedené podmienky, nechá si u lekára vypísať tlačivo žiadosti o nemocenské, a to zanesie do miestnej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Počas trvania pracovnej neschopnosti má nárok na nemocenské v nasledovnej výške:

  • Od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu.
  • Od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

Výška PN (nemocenského) živnostníka v roku 2018

Suma, ktorú bude Sociálna poisťovňa živnostníkovi počas PN vyplácať závisí od niekoľkých faktorov, a to toho:

  • kedy vzniklo povinné nemocenské poistenie a ako dlho trvalo,
  • v akej výške bolo platené poistné do Sociálnej poisťovne,
  • kedy vznikol nárok na nemocenské.

Čo ak budete platiť poistné aj počas PN

Ak by živnostník platil poistné aj počas PN-ky v plnej výške, vznikol by mu preplatok. V takom prípade môže SZČO požiadať pobočku o jeho vrátenie prostredníctvom neformálnej žiadosti (listu). Žiadosť o vrátenie preplatku musí obsahovať meno a priezvisko SZČO, rodné číslo, variabilný symbol, adresu trvalého pobytu, dôvod vzniku preplatku na poistnom a číslo účtu, na ktorý žiada vrátiť poistné.

Ako vypočítať nemocenské, keď platíte minimálne odvody

Ak živnostník platil za predchádzajúci rok odvody v minimálnej výške, výpočet denného vymeriavacieho základu vyzerá nasledovne:

456 x 12 / 365 = 14,99 eur

Keby bol teda živnostník práceneschopný týždeň, nemocenské ktoré dostane od Sociálnej poisťovne bude nasledovné:

1.-3.deň = 14,99 x 0,25 x 3 = 11,24 eur
4.-7.deň = 14,99 x 0,50 x 4 = 29,98 eur

Spolu za sedem dní trvania pracovnej neschopnosti dostane živnostník nemocenské vo výške 41,22 eur. To však ani zďaleka nie je výhoda, prečo sa oplatí dať si vypísať PN-ku. Ďalšou výhodou je, že počas tejto doby živnostník nemusí platiť odvody ani do Sociálnej, ani do zdravotnej poisťovnePomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 12 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.