Čistá mzda na Slovensku a v Čechách: komu zostane viac?!

03.04.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Aj keď sa pri výpočte čistej mzdy Slováka a Čecha používajú tie isté výrazy, neznamená  to úplne to isté. Superhrubá mzda Slováka predstavuje úplne inú sumu ako superhrubá mzda Čecha. A vyššia daňová sadzba tiež nutne neznamená vyššiu daň. Komu zostane na výplatnej páske vyššia čistá mzda sme si ukázali na jednoduchom príklade.


Zamestnanec s hrubou mzdou 1 000 eur by v českých korunách zarobil v súčasnosti približne 25 420 czk.  Jedná sa však o hrubú mzdu, z ktorej je potrebné odviesť poistné na sociálne a zdravotné poistenie a tiež daň.

Sociálne a zdravotné poistenie z českej a slovenskej mzdy

Tabuľka: Porovnanie poistného z hrubej mzdy zamestnanca (1000 eur = 25 420 kč)

Poistné na Zamestnanec ČR Zamestnanec SR Zamestnávateľ ČR Zamestnávateľ SR
Zdravotné poistenie 4,5 %    1 144 Kč (45 €) 4 %   40 € 9 %  2 288 Kč (90 €) 10 %  100 €
Sociálne poistenenie 6,5 %   1 653 Kč (65 €) 9,4 %    94 € 25 %  6 355 (250 €) 25,2 % 252 €

Ako je zrejmé z tabuľky, vyššie odvodové zaťaženie je na Slovensku. Zamestnanec na Slovensku zo svojej mzdy odvedie 13,4 %, kým v Českej republike len 11 %. Takisto aj slovenskí zamestnávatelia odvedú o 1,2 % viac za zamestnancov než tí českí. Konkrétne je to 35,2 % na zdravotné aj sociálne poistenie na Slovensku a 24 % v Českej republike.

Odvody na sociálne poistenie sa členia na nemocneské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Kam plynú príspevky jak od zamestnanca tak i zamestnávateľa. Zamestnávatelia navyše ešte prispievajú na úrazové a garančné poistenie a do rezervného fondu. Koľko prostriedkov ide na to ktoré poistenie zistíte prehľadne aj z našej mzdovej kalkulačky:

Porovnanie českej a slovenskej čistej mzdy

Výpočet dane z príjmu na výplatnej páske

Sadzba dane v Českej republike je nižšia než na Slovensku. Pre samotnú daň je však rozhodujúci aj základ, z ktorého sa daň počíta.

Kým na Slovensku sa k základu dane dopracujeme odpočítaním odvodov na poistné od hrubej mzdy, v Českej republike sa daň vypočítava z tzv. superhrubej mzdy.

Českú superhrubú mzdu získame tak, že k hrubej mzde zamestnanca pripočítame odvody na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.

V nasledujúcej tabuľke je zrejmé aký je základ dane a daň, pri hrubej mzde 1 000 eur.

Tabuľka: Výpočet dane z príjmu v ČR a SR

  Základ dane Sadzba dane Nezdaniteľná časť ZD Záloha na daň Zľava na dani Daň
Výpočet v ČR 25 420 + 8 643 = 34 063 kč =>34 100 zaokr.  (1 340 €) 15 % xxx 5 115 kč 2 070 Kč 3 045 kč (120 €)
Výpočet v SR 1 000 - 134 = 866 € 19 % 319,17 € 103,89 € xxx 103,89 €

Pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane, ktorá zníži základ dane pred uplatnením sadzby dane. V Českej republike sa naopak zľava na dani uplatní jej odpočítaním od daňovej povinnosti.

I keď by sa mohlo zdať, že sú v ČR nižšie dane, z tabuľky je zrejmé, že daň je na Slovensku v našom prípade nižšia o približne 16 eur.

Výpočet čistej mzdy Slováka a Čecha

Výpočet čistej mzdy na Slovensku a v Českej republike je potom nasledovná:

Hrubá mzda  -  poistné na zdravotné a sociálne poistenie - daň = čistá mzda

Čistá mzda zamestnanca na Slovensku s hrubou mzdou 1 000 eur predstavuje sumu 762,10 eur.

Náklady zamestnávateľa na zamestnca = superhrubá mzda na Slovensku = 1 352 eur.

Čistá mzda zamestnanca v Českej republike s hrubou mzdou 25 420 kč predstavuje sumu 19 578 Kč (približne 770 eur)

Aj keď sa výpočty mierne odlišujú a sadzba dane je iná v Českej republike a na Slovensku, z nášho príkladu vyplýva, že čistá mzda zamestnancov oboch krajín je približne rovnaká.

Tabuľka: Porovnanie výpočtu čistej mzdy v ČR a SR

  Slovák Čech
Hrubá mzda 1 000 € 25 420 kč
Poistné zamestnanec 134 € 2 797 kč (110 €)
Poistné zamestnávateľ 352 € 8 643 kč (340 €)
Superhrubá mzda v ČR = základ dane   34 100 kč (1 340 €)83
Základ dane SR 546,83 €  
Daň 103,89 € 3 045 kč (120 €)
     
Čistá mzda 762,10 € 19 578 kč (770 €)

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo