Zmeny v materskej budúci rok: dávky pre oboch rodičov súčasne, zmeny pri PN

03.04.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ministerstvo práce pripravuje zmeny, ktoré majú pomôcť ženám po pôrode druhého dieťaťa.


Byť s deťmi doma na materskej môže byť v súčasnosti len jeden z rodičov. Od budúceho roka by však už na materskú mali mať nárok za istých okolností naraz obaja rodočia. Túto a iné zmeny navrhuje ministerstvo práce, tvrdí, že tak chce pomôcť rodinám, ak sa rozhodnú zostať s dieťaťom doma.

S návrhom dávok prišla SaS ešte minulý rok

Treba uviesť, že túto novinku navrhovalo SaS už rok predtým, ako s tým prišlo Ministerstvo práce. Návrh na súbeh nároku na materské pre otca aj matku na dve deti predložilo SaS ako doplňujúci návrh v rámci prerokovania prepočítavania dôchodkov. Vtedy minister práce tvrdil, že právny stav takého paralelného poskytovania materského umožňuje a ukázalo sa, že opozícia mala pravdu, neumožňuje.

Treba rozlišovať materskú a rodičovskú dovolenku

Súbeh materskej dovolenky na jedno dieťa a rodičovskej dovolenky na druhé dieťa (otec má od narodenia dieťaťa nárok na rodičovskú dovolenku dovolenku) pre rodičov existuje aj doteraz, Zákonník práce to umožňuje. Ale nárok na paralelné poberanie dvoch materských nie je prípustný. Treba rozlišovať materskú a rodičovskú dovolenku a nárok na materské a rodičovský príspevok.

materska dovolenka

Rizikové tehotenstvo a PN po novom

Vďaka zmenám v sociálnom poistení by sa ženám, ktoré majú lekárom potvrdenú rizikovú graviditu a kvôli tomu sú práceneschopné, od budúceho roka mohlo prilepšiť. Reč je o materskej, ktorá sa doteraz vypočítavala u rizikových tehotných z najnižšieho možného základu.

Platí to však len u žien s reťazovým pôrodom, to znamená, ak ste doma na rodičovskej s jedným dieťaťom a čakáte ďalšie, pričom v období tehotenstva ste nemohli byť práceschopná kvôli rizikovej gravidite. Po novom by sa tak rizikovým mamičkám mali materské dávky vypočítať z predpokladaného príjmu a nemali by tak mať nižšiu materskú kvôli tomu, že sú PN.

Podrobnejšie to popísal aj poslanec Jozef Mihál, autor knihy Materská, na svojej stránke: „Pri reťazových pôrodoch sa druhá materská vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (a nie z minimálneho základu) aj vtedy, ak v rozhodujúcom období (predchádzajúci rok) nemala matka príjem z dôvodu práceneschopnosti súvisiacej s jej tehotenstvom.

Prvá materská verzus druhá a ďalšia materská

Zmeny sa teda týkajú mamičiek, ktoré už jedno dieťa majú a čakajú ďalšie. Od budúceho roka by však malo platiť aj to, že pravdepodobný príjem pri druhej materskej nemsie byť nižší ako príjem pri prvej materskej.

Preto od 1.1.2019 bude platiť zásada, že pri reťazovom pôrode a určení pravdepodobného DVZ nesmie byť materská pri druhom dieťati vymeraná z nižšieho základu ako materská pri predchádzajúcom dieťati.“

Podľa ministerstva práce sa touto zmenou rieši sa situácia, ak zamestnávateľom určený vymeriavací základ pri ďalšom dieťati je z rôznych dôvodov nižší ako vymeriavací základ, z ktorého bola určená suma materského pri prvom dieťati. 

Materské dávky v roku 2018 v skratke

  • ženy majú nárok na materskú dovolenku 34. týždňov (37 týždňov u osamelých matiek a 43 týždňov, ak porodí dve a viac detí) a počas tejto doby dostávajú od Sociálnej poisťovne materské dávky.
  • materská môže byť vyplácaná iba mamičke, ktorá bola nemocensky poistená najmenej 270 dní (cca 9 mesiacov) v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.
  • materské momentálne predstavuje už 75 % z denného vymeriavacieho základu, čo znamená, že matka dostane takmer porovnateľný príjem s jej mzdou, ktorú dostávala v zamestnaní.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo