Pozastavenie živnosti v roku 2018

29.03.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Plánujete sa v živote venovať inej činnosti ako podnikaniu, našli ste si zamestnanie, alebo idete cestovať? Živnosť rušiť nemusíte. Pozastavenie vás zbaví povinností, ale umožní vám kedykoľvek sa k podnikaniu vrátiť.


 

Prečo si pozastaviť živnosť?

To je otázka, ktorá napadne ako prvá. Prečo nenechať jednoducho živnosť v prevádzke a ak nebudete mať príjmy, tak jednoducho na ďalší rok nepodáte daňové priznanie, alebo budete mať len malú daň. Odpoveďou sú odvody. Ak sa totiž napríklad zamestnáte a máte aj živnosť, tak za vás platí odvody zamestnávateľ, ale  musíte si ich platiť aj zo živnosti.

Bez ohľadu na to, či príjmy máte, alebo nemáte. To platí aj o prípade, ak napríklad cestujete do zahraničia na dlhší čas, alebo si od podnikania jednoducho chcete oddýchnuť. Hoci po pozastavení živnosti nemôžete podnikať, no zároveň nemusíte viac platiť povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. To znamená, že od dňa nadobudnutia platnosti prerušenia živnosti neplatíte sociálne poistenie. Mesačne je to v tomto roku minimálne 151, 16 eura, čo je naozaj značná úspora.

Čo sa týka zdravotných odvodov, tu je situácia komplikovanejšia. Ak ste živnosť pozastavili kvôli zamestnaniu, odvody platiť nemusíte vôbec, no v tomto prípade musí byť platiteľom zamestnávateľ. Prípadne sa môžete zaregistrovať na úrade práce, alebo ostať samoplatiteľom.

Zdravotné odvody totiž za vás niekto platiť musí. Zmenu platiteľa poistného je potrebné v zdravotnej poisťovni nahlásiť do ôsmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti. Čo sa týka sociálnej poisťovne, tu je to do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia, priamo na pobočke Sociálnej poisťovne a použijete tlačivo Registračný list fyzickej osoby.

Jednoduchý postup prerušenia živnosti

Najprv oznámite prerušenie živnosti živnostenskému úradu.  Prerušenie živnosti vás bude stáť 4 eurá. Ak toto oznámenie podáte elektronicky,  vystačíte si s elektronickým podpisom a celým procesom prejdete prostredníctvom formuláru na webe a vtedy je výška poplatku 2 eurá.

Následne daňovému úradu vrátite potvrdenie o registrácii. Výhodou je, ak si dátum prerušenia živnosti a jej obnovenia ustanovíte na začiatok, respektíve koniec mesiaca. Budú sa vám tak ľahko počítať odvody.

TIP: Ako si založiť s.r.o. firmu v roku 2018

Ako pozastaviť živnosť v roku 2018

Prerušenie živnosti má zákonné lehoty

Prerušiť živnosť nie je možné na ľubovoľne dlhý čas. Táto forma prerušenia podnikania má svoje pravidlá. Pozastavenú živnosť je možné obnoviť minimálne za šesť mesiacov a maximálne za tri roky. Už pri jej prerušení však môžete uviesť presný dátum, kedy sa živnosť obnoví.

To už následne nemusíte oznamovať žiadnemu úradu. Živnosť sa po uplynutí doby jej pozastavenia uvedenej v oznámení obnoví automaticky. Bez toho, aby ste museli túto skutočnosť oznamovať príslušnému živnostenskému úradu. Nemáte povinnosť oznamovať uplynutie pozastavenia živnosti ani daňovému úradu a zdravotnej poisťovni.

Aj všetky povinnosti nabehnú automaticky po uplynutí lehoty jej pozastavenia, ktorá bola pri pozastavení živnosti oznámená. Daňový úrad vám vystaví nové osvedčenie o registrácii s pôvodným DIČ.

Daňové priznanie v roku 2019 bude potrebné podať

Pri živnostníkoch sa povinnosť podať daňové priznanie odvíja od výšky príjmu.  Hranicou pre podanie dňového priznania v roku 2019 nie je teda počet mesiacov podnikania, ale výška zárobku. Hranica pre podanie daňového priznania v roku 2019 je 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je v roku 2018  vo výške 3 830,02 eur.

Takže ak vaše príjmy za rok 2018 budú do úrovne 1915,01 eur, daňové priznanie podávať nemusíte. Nad túto úroveň je podanie povinné aj keď ste mali z veľkej časti roka živnosť pozastavenú. Ak sa napríklad rozhodnete živnosť pozastaviť v apríli 2018, ale počas prvých troch mesiacoch ste zarobili viac ako 1915.01 eur, podanie daňového priznania v roku 2019 vás neminie.

Do tejto sumy sa však nezahŕňajú príjmy získané darovaním, dedením alebo príjmy, s vybranou zrážkovou daňou. Podať daňové priznanie máte však aj vtedy, ak síce príjmy nepresiahli stanovenú hranicu, ale vaše podnikanie zaznamenalo stratu.

Zdroj foto: shutterstock

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 25 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.