Aké doklady potrebujete k žiadosti o dôchodok

09.04.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Blíži sa váš dôchodkový vek a doba kedy budete žiadať o dôchodok? Ak ste počítali s tým, že vám postačí predložiť len občianku, ste na omyle. Pripraviť si musíte omnoho viac dokladov.


O dôchodok žiadate v pobočke Sociálnej poisťovne. Aby ste mohli žiadať o dôchodok, musíte splniť dve základné podmienky:

 • 1. dovŕšiť dôchodkový vek
  • dôchodkový vek v roku 2018 dosiahnu osoby, keď dovŕšia vek 62 rokov a 139 dní  (niektoré ženy môžu získať skoršie dovŕšenie dôchodkového veku, v závislosti od počtu vychovaných detí a tiež osoby, ktoré pracovali v tzv. zvýhodnenej pracovnej kategórii)
  • výšku dôchodkového veku si môžete vypočítať na našej kalkulačke dôchodkového veku
 • 2. mať odpracovaných aspoň 15 rokov

Predtým, než podáte žiadosť o starobný dôchodok, je určite vhodné aby ste si ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku skontrolovali, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a vaše hrubé zárobky. Vypýtate si tzv. Výpis individuálneho účtu poistenca. Môžete tak urobiť písomne, mailom, telefonicky alebo osobne v pobočke.

 

Doklady k žiadosti o dôchodok

Doklady k vybaveniu dôchodku

Aspoň mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku by ste si mali dohodnúť v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu) termín spísania žiadosti.

So sebou si prineste tieto doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad o ukončení vzdelania
  • výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.
 • vojenskú knižku
  • prípadne potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby
 • rodné listy detí
 • potvrdenie o evidencii nezamestnaných občanov pred 1. januárom 2001
 • potvrednie o poberaní podpory v nezamestnanosti  v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
 • doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, príp. potvrdenie od zamestnávateľa)
 • osoby, ktoré pred 1. májom 1990 pracovali v štátoch  s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, priložia aj potvrdenie od zamestnávateľa z tohto obdobia
 • potvrdenie o obdobiach poistenia získaných v cudzine
 • potvrdenie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny

Ak sa stane, že niektoré doklady chýbajú a nie ste schopní ich poisťovni dodať, zabezpečí ich vo vlastnej réžii Sociálna poisťovňa. Musíte však počítať s tým, že sa celý proces na schválení starobné dôchodku predĺži. 

Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní, pričom sa v zložitých prípadoch môže predĺžiť o ďalších 60 dní.

Kedy a ako sa dôchodok vypláca

Dôchodok sa vypláca v párnych dňoch od 2. do 24. dňa, pričom každý dôchodca má určený svoj výplatný deň.

Dôchodok sa vypláca vopred, teda ak obdržíte dôchodok 10. januára, je to dôchodok na obdobie od 10. januára do 9. februára.

Môžete si nechať dôchodok vyplácať v hotovosti (poštou) alebo na účet do banky.  Spôsob výplaty si stanovíte už v žiadosti o dôchodok. Môžete však v priebehu času zmeniť spôsob ako aj zmeniť účet v banke, na ktorý dôchodok dostávate. Vždy však musíte podať písomnú žiadosť o zmenu poukazovania dôchodku.

Ak dôchodca zo zdravotných dôvodov nemôže prijímať dôchodok sám, môže mu prideliť Sociálna poisťovňa osobitného príjemcu.

Dôchodok a vianočný príspevok

Každý rok si dôchodcovia môžu k svoju dôchodku prilepšiť pred vianocami o tzv. vianočný príspevok.To či sa bude vianočný príspevok poskytovať aj tento rok a v akej výške rozhoduje vláda.

V predchádzajúcich rokoch sa výška vianočného príspevku odvíjala od výšky dôchodkov. Poberatelia s najnižím dôchodkom mohli získať až 100 eur, pričom bola stanovená aj maximálna hranica dôchodku, kedy ešte vianočný príspevok bol poskytovaný.

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.