Drahšie stravné lístky – polepšia si zamestnanci aj živnostníci

18.04.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Firmy budú svojim zamestnancom na obedy prispievať viac. Suma najlacnejších stravných lístkov sa totiž dvihne o 22 centov zo súčasných 3,38 na 3,6 eura.


Vláda musí návrh schváliť, no zatiaľ to vyzerá, že minimálna hodnota gastrolístkov sa navýši o desiatky centov. Ministerstvo predložilo tento návrh na pripomienkovanie verejnosti. Navrhovatelia hovoria o nutnosti zvýšenia minimálnej sumy stravného lístka kvôli tomu, že sa zvyšuje cena potravín a nealkoholických nápojov.

Naposledy došlo k zvýšeniu súm gastrolístkov v decembri 2016. V súčasnosti je minimálna suma 3,38 eura. Tá by sa mala zvýšiť na 3,60 eura. Stravné lístky dostáva približne 750-tisíc Slovákov.

Zmena súm stravného neovplyvňuje len výšku stravného poskytovaného na pracovnej ceste, ale aj ďalšie dôležité veličiny. Určuje aj sumu gastrolístkov zamestnancov, výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ale tiež sumu stravného, ktorú si môže živnostník dať do daňových výdavkov.

 

Drahšie potraviny si pýtajú zmenu

V januári 2018 sa opäť splnila podmienka na zvýšenie stravného. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike mal hodnotu 105,1 percenta, čo je oproti základni o 5,1 percentuálneho bodu viac.

stravne listky

Čo z toho budú mať zamestnanci

Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom zabezpečiť stravu v stravovacom zariadení. Vo väčšine prípadov to však zamestnávatelia riešia tak, že zamestnancom poskytnú stravné lístky. Nárok na gastrolístky má zamestnanec, ktorý je v práci viac ako 4 hodiny. To znamená, že ak odpracujete len štyri hodiny a menej, nárok na stravné nemáte.

Podľa Zákonníka práce musí hodnota stravného lístka predstavovať najmenej 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od mája teda bude mať zamestnanec nárok na stravný lístok minimálne v hodnote 3,60 eura (4,80 x 0,75). V súčasnosti to je minimálne 3,38 eura.

Ak zamestnávateľ vydáva zamestnancom stravné lístky, minimálnou výškou príspevku sa rozumie 55 percent hodnoty stravného lístka, čo je od mája suma 1,98 eura (3,60 x 0,55). V súčasnosti to je 1,86 eura.

Od mája môže dať zamestnávateľ na stravu maximálne 2,64 eura, čo predstavuje sumu 55 percent zo sumy 4,80 eura (v súčasnosti 2,48 eura).

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok aj nad rámec ustanovený zákon, a to zo sociálneho fondu.

Čo to znamená pre živnostníkov

Samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) si budú môcť uplatniť od mája v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,80 eura za každý odpracovaný deň. Ak pracujú aj cez víkend, môžu si dať do výdavkov aj stravné aj za sobotu a nedeľu.

Samozrejme, nárok na stravné máte aj v prípade pracovnej cesty do zahraničia.

Pri zahraničných pracovných cestách sa výška stravného opätovne odvíja od dĺžky pracovnej cesty mimo územia SR v danom kalendárnom dni, ale aj od základnej sadzby stravného v danej krajine.

Ako si živnostník uplatní stravné

Aby mohol byť daňový výdavok na stravné živnostníkovi uznaný, je potrené, aby vedel tento výdavok preukázať (napr. v prípade kontroly daňovému úradu). Preukázateľnosť sa zabezpečí dokladom o nákupe stravných lístkov, faktúrou zo stravovacieho zariadenia alebo bločkom o zakúpení jedla. Taktiež je potrebné preukazovať, že živnostník konkrétny deň odpracoval, nakoľko výdavky nie sú viazané na pracovné dni, ale odpracované dni. Teoreticky je teda možné uplatniť si výdavky na stravné aj na niektoré víkendy, prípadne sviatky, ak podnikateľ v tieto dni pracuje.

Tagy:


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo