Úrazové poistenie: pojem úraz chápu poisťovne inak, ako ľudia

19.04.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Viete, čo je úraz a kedy máte nárok požadovať zaň peniaze z poistenia? Pohľad vás a poisťovne sa môže radikálne líšiť.


V slovenskej legislatíve už od roku 1991 chýba definícia pojmu úraz. Výsledkom sú relatívne široké definície tohto pojmu v poistných zmluvách. Viete vlastne, pre aké prípady ste vlastne poistení?

Poistenie pre prípad úrazu znie ako jednoznačná záležitosť. V skutočnosti však taká jednoznačná byť nemusí. Dôvodom sú relatívne komplikované zmluvné podmienky a formulácia úrazu v poistných zmluvách. A to nie je všetko. Poisťovne si pri poistení úrazu vymedzujú v zmluvných podmienkach aj rôzne výluky a negatívne vymedzenia. V konečnom dôsledku tak poistenec nemusí mať kryté poistenie pri úrazoch, na ktoré sa spoliehal. Práve preto je pri úrazovom poistení možno viac ako v ostatných prípadoch nevyhnutné pozorne si prečítať poistné podmienky.

Čítate si podmienky v zmluve? Pri poistke je to rozhodujúce

Základným problémom je fakt, že slovenský právny systém v súčasnosti neobsahuje legálne vymedzenie pojmu úraz, čo sa okrem iného odráža aj v širokom spektre rôznych definícií obsiahnutých v poistných podmienkach jednotlivých poisťovateľov.

Dôsledkom toho sa môže pokojne stať, že rôzne produkty poistenia pre prípad úrazu od rôznych poisťovateľov majú niekedy diametrálne odlišný rozsah krytia. „Tu však poisťovatelia balansujú na veľmi tenkej hranici, ktorá je medzi ich právom zúčastňovať sa na hospodárskej súťaži v rámci udelenej licencie a medzi ich povinnosťou zdržať sa používania nekalých obchodných praktík,“ uvádza sa v texte Ľuboša Šimončiča a Jany Sýkorovej z Národnej banky Slovenska.

urazove poistenie

Pojem úrazu zmizol zo zákona

Definícia úrazu ako takého z právneho systému platného na území Slovenska zmizla v roku 1991, kedy bola zrušená z vyhlášky ministerstva financií ešte z roku 1964. Vtedy stanovovala, že poistnou udalosťou v úrazovom poistení je pôsobenie skutočností definovaných v presnom paragrafe, ktoré vyvolalo telesné poškodenie poisteného alebo smrť.

Podľa vyhlášky platilo, že „z úrazového poistenia je poisťovňa povinná plniť ak za trvania poistenia neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť“.

Jeden dôkaz z praxe

Dôkazom, že definícia úrazu v poistnej zmluve môže viesť aj k súdnym sporom, je aj prípad, ktorým sa v roku 2016 zaoberal Krajský súd v Banskej Bystrici. Poistený nahlásil ako poistnú udalosť podvrtnutie členka v dôsledku zlého dostúpenia pri behu. Poisťovateľ v predmetnej veci odmietol plniť z dôvodu, že poistený ako príčinu úrazového deja uviedol fyziologický pohyb vykonaný z vlastnej vôle (zlé dostúpenie).

Argumentoval vymedzením úrazu obsiahnutým vo všeobecných poistných podmienkach, podľa ktorého sa úrazom rozumie iba telesné poškodenie alebo smrť, ktoré boli spôsobené nečakaným, náhlym, násilným a jednorazovým pôsobením vonkajších vplyvov. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, keď dospel k záveru, že zlé dostúpenie pri behu (s dôsledkom podvrtnutia členka) bolo náhlou odchýlkou od bežného pohybu, ktorá bola vyvolaná nečakaným, náhlym, násilným a jednorazovým pôsobením vonkajších vplyvov (v danom prípade nerovným povrchom).

Zdroj: Biatec 4/2017

Úraz v zmluve? Je tam, aj keď...

Slovíčko úraz nie je obvykle jasne vymedzené v tele zmluvy. Zvyčajne ide o pomerne rozsiahle vymedzenie obsiahnuté vo všeobecných poistných podmienkach, a veľmi náročné formulácie. Navyše za pozitívnym vymedzením pojmu úraz často nasleduje v ďalších odsekoch či článkoch poistných podmienok aj vymedzenie negatívne. Okrem toho môžu byť doplnené aj značným množstvom výluk. Práve vďaka nim, môžete mať problém napríklad pri súdnom procese s poisťovňou. Je preto nesmiere dôležité nechať si čas na dôkladné preštudovanie zmluvy s poisťovňou, s ktorou plánujete poistku uzatvoriť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.